Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 19
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0039
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auslriad.

29

LOCA

5

Parisijs

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

10 1

Bruxella.

PROFICISCIT V R deeiusdm Regh mandatuadscnatum Varasinum (onne~
flab :d'u,acrem totam de Ambaxiano iam ditto tumultuexjxmit: CJuisiorumq^ ineose-
dandojaudatvt quipersuasum omnibus ejsse volebant diligentia fssoniurauonem illa ejse
non thn in Guissorum, quam in ipssuis Regis.regniss perniciem siruttam ac compositam,
quo deleta regnisorma, Deitiocratix acpopularisgubernationis ssatus conflitueretur.

R EX,misso refcripto,veniamomnibus ob ‘Relig: attis condonat dicens. Nolle sepri~
mumsui regni annumssuorum subiettarum, quamuis id commeritorum, miferis cxdibus
inssgnem:fe mallepatris cdejhs exemplb,bonitate & misericordia, quam seueritate &
poenissuosretinere:

S E ergo omnessuperiorum culparumpro 'JReligionis caussapcenas condonare,&ge-
neralem veniam tribttere:ea tamen lege,vt qui hoc benesiciofruerentur, (satholice, cum
reliquis viuerent.Statuit eiiam ssex,vt Priuati (bnssijvifum, & ordinis Squitum cb-
uentus,de conquirendis adsedandaspertuybationesmediJs,propediem Fontis-bellaquxi
haberentur.

CINA JRcgismater,&vtriusjgpartishominesfoueret,vtvtrmquedecerperei
quodsibi esset vsui,<ths\miralium in aulam accsrsit,cuiusside se maxime inniti teflatur.
Rogatillim,vtqmdde causisturbaru,& de remedijs sentiret sibilihere explicaret,quod
nnllopericulosusposset. ILL E causas ejse ait. Et quod inssnitissupplicijs aditerfus Re-
ligionemfleuiretur:& quodprincipibus Regie flirpis,& cxteris vere Cjallis non sttus ho-
nos tribusretur,illas ejsse turbarum caasas. Hxc remedia, Si vnicuiqne libertas conscicn-
shcrelinqniretur ,atqne hac de re liberiim (oncssium cdgeretur:& fi ex antiquis legibus
comitiorum authoritate JRsgnum adniiniflrareturfluus honos vnkuiquetribuerctur. Ve-
nit eiiam in Anlam Princeps (ondxus jicuii suis eratpollicitus,vt exequi coharetm con
siltuwjum ijs initum,de (fardinale Lothareno ciusquefratre Guisso Duce eijciendo,m~
nem autem rem rnire obtegebat,ne illi apertum crearetur periculum.

SA D EM ‘Regirm de Amiralij ratione causarum remediorumque necdum contenta,
vocat & PlanchxurA quendam Conneflabili familiarem ad ss , e iqtte (latitante interea
Cardinale Lothareno pbfl tapeta )signijicat,feidarcb illtim eo vocasse, quodpersuasa es-
setde illius prudentiaiatque adeb perturbationum,quibus ‘Jflegmtm eosum temporegra
uissime inuoluereiur ,causas & remedia ab eo quiret intelligere. Plauchxus ret periculo-
sie onusprimum detrettare:& ignorantiam causari: videbatur.at cum vrgeret ssegina,
teflattts efl,easde causas,eademque remedia,qua Amiralkis. dimissus denuo vocatur, vt
superioris illius coniurationis duces,atque atithores itidicaret: qui cim de comuratio-
ne illa nihilfe scire ajssrmaret, iubetur in carcerem abducijnde tamenperendie eduttus
efi.

ALII ver'o,qui,vtanteadiximus,captifuere,vartjsmodiscxfl,alijcapiteiruncati, 2
alij ad arcisfeneflras suspensi,alij influtiiumproietti. Erat inter alios & Casselnaus iile,
cuius snpra memtniinus,illussre loco natus,vascogeneresDumsse violatx Regix &7fta-
ieflatis reum audiret,exc!amat,Se nttllo modo illitts criminis teneri,necidpojsc vllis in-
dicijs demonflrah.Hoc vnum vtsitm ejsc,cum magno Csallice nobilitatis numero,Cjmsio
rum ((fardmalis scilicet &fratris eius) tyrannidi sesse opponere voluijse. Si hoc ejset Re~
giam iJMaieflatem violare,primum illos esse Regis appellandos,antequhn ipstperducl
lionis reiperagipojjent. idem&alij perplurimi teflati.

VN VS Villemongius nominepersusassociorumsde quibussupplicium tumsume-
batur) sanguine manus ad cdu expandi]sc,atque exclamafse scribitur a Caluimflis, D0
minejnc cfl tuontm,scilket,seruorum sanguis tu vindittamsumme,Verum de illis vin-
dittam laflc Maieflatis, & diuinx quia (atholicam Ecclesiam persequebantttr; & hu-

IIEGIS PHILIPPI NOMINE GVBEKNANTE

15 60

TEMPORA

t Martij*

15 Martij.

5

i^Martij

V.
loading ...