Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 26
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0050
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2 6

15 6i.
TEMPORA.

i

17 Ianuarij

IMichaelis Aitzinger

topographica atqve historica

EODEM tempore qiib Comes Uornenjis 'JR.egimittit litcm,idcm etiam Secreta-
rto cuidam R egio,nomine EraJJojn hunc modum inter caterascribit. Principem Auria-
cum cr Comitem Fgmonda:iumdixiJse,quemadmodumexprese Regiperl teras decla-
rauerintse pojihacsua tJMaieslau serutre atque in Concilio Statuum adejsenon pojje.
Cupereita^ abftutufmodi ossicio liberari, hac quod ttm non intcllexeratjnquit (f omes
Uornen(is,cum ex HiJpaniaeJMadrilio discederet.Addtt praterea his verbis.Scis eqw-
dem quam promptussempersuerim iuseruire sua*JMaieflati,& adhucsum.modo id ita
JienpojJetsVt R ex agnoJceret.gratamque dcinde mentissgnisicatmm ojlenderet.

VID EXTVR sane hic,omnia in tutojore,atque totam harum Vrouinciarum Telgijsa
lutemin eo conqniescere.sinoui £piscopi & Episcopatus erigantur. Sed m:hiquidem vi-
detur, vet endum ejse,ne talis conatus tandem redundet inpermeiem euerjionem ac de-
slruclionem totius patria omniumque regianm prouinciarum,*JM?raretursiia Maie-
stas non immeritbsi rem tandem.yt hic tradaturomnem intelhgeret ,&ouhn omr.iaa-
uaritiit cedant ac proprta vtilitati:tamen quia hac res me non concernit .plura de eajcri
bere nolui/ed hocduntaxat addere,quodJolus omnia (fardmalisgubernat ,&Jires alL
ter cadat qtum bette, huius 1 ttlpain R ex altcri imputare non poterit, quam eidem ipji
Cardinali,qp.i chn prouincids vi d ecet regere non posiit,easjibi reg er.das soltts afsumere,
sibiqtte ius adminijlrandi .sioli vendicare etiam non deberet.Mhtitur huius comitis Fra-
ter Florenthvs sjA-Fommoreucius in Uijpamamyt de omnibus qua in Belgh thn age
bantur msormaret,relicl a im erim ad tempus adminijiratione sibi commijsa in ditioue
Tornacenji.

%EGIS etiaatq,Reghite CJaUix:7fauarreique,teromnesGaUicinominisprouincias
R eg's legati, authorhttc & ma idatu,deque Prinapum ac Regispriuati consilij sentetu
tacMus indtcttur ad 17 lanuarij.vt Germaht dedijjicultatibus JReligionis ac Regni co
jlitueretur Euocanturex smgulis ‘Reg'itparlament;sperlheras Regias viri,quiiudicio
rcrumque cognitionevalereexisihnabaulur. Adcra*n Principes & Regisquidemcon-
Jhiguinei srequenter JRex dcmonslrat, Quanti sit momemirebus ita perturkatis proui-
dere,qhum jingulis dkhusgraues seditionum rtmores orirentunorat ,vt illarum scdan-
darum rationes,qu,c exsuo 'Reghique vsu efsent puris anhhs atque iutegris demonsira-
rent :fe illorum iudicia,quamum quidem opus fuerit. secuumtw.Uebus itaque de more a
(faucellar:ocopioseproposit :s,rerumqneneceshatedemortllrata,dhhtp.nt jiiigulissen
tenthi, TsOVV MQ^EDICTV M qnod, lASVARll vocatur,de Regis mandatu,
conditur, atque inter catera Caluinishs, quod hastcmis omnibus modis quejserunt sim
religionishbertas conceditur,siatuiturque ne quod sippscinmsuperionm tdiftorum ob
tentuincos sbatuatur,quiconciones aliasquesiia Religiohsadministrationes, dumodo
extra vrbcshabeantur,secerint,autaudierintfreqnentauerir,tque:grauheromnibusMa
gislratibus osficiarijsque(uisprohibet,nequidgrauius in illius Rchgionn homines his de
cavsis ,quod conciones,ahaq, ipforum exerchia audkrint saciant ,]moK.exmandat ys-
dem etiam <LMagisiratibus,pubHcaquemuneragcrent?bus,vti Ulosprotegant actue-
antur,abqneiniuria (Jatholicorumarceant.&c Atquehoc esi,quod Caluinifiisplacuit>
hoc efi quod exemplo Gallorum etiam Tdelgas ad notiam rcligmiem incitauit. Hoc efi,
vndepofiea bella atqueJanguinis essusionesprodierint, vt exsequemibus apparehitjuce I
mertdiana darius.

TS(Am

l MARGARETHA AVSTRIACA LEONEAl l

LOCA

7 n

TornicL
loading ...