Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 34
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0062
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
34

Michaelis Eyzinger


15 6 -•

TOPOCRAPHICA ATQVE HISTORICA


TEMPOR-A

fitvt coder/t letigeme orengma neces retribuerenturjUirimi precipites ab ripedifiur
batipesimo exemplohdemq^ ?etrolau}munisicentipma arce ab Adretiams recepta/M-
manitersacl itatur,pafiimqueptecipitia inter hojies ex eo vagari.

DVM e tJMornacena arceilliprecipitesagerentur,resacciditmentoriadigna.vnus
deieclusan caprisicum rupi ad natam adhasit:omv.es rem cmtinao mirari: nonnulli etia
in illum tormemonmghbulos iaculari:tribtmorum tamen quorundamprecibus Adre-
tius vitam ei condonat ,demiJsoq-June extrahitur.

( ON DAEO Atirdias (vtdixi)cumexercitureducc‘SenatusVarisinus.AreJlo,peJl
Regiaruw hterarum rescripto,ij qui Aurelys armasumpserant, contra Regno.Regnmn-
que easiimpfi(se,atqueadeb rebellcs,Regiaque *JA-CaieJiatis violatti reidicebantur ,illo
rum capita deuota helloquc vt publicos hosesper sequendos bonortbtts ,quos e muneribus
priwlegysue Regijs habuijsent,priuatos & defittitos, adignominiamfcmpiternam, ne
ipsis ipsorumcfc pofteritatibRegiapuhlkatfa alia muneragerere vnquamfassit: illorum
facultates Regksisco addicantur.

LOCA


5 r

•Paris.

i

I

2 6 lulij.

,

A B illis excipiebatur (sondaus .quasietiam hmitus abfocijs detineretur, pasiim aut
Cjuisj},quocunquc terrarum pojjent ,mtfis ,maxime jnGermaniam varie literis,CouAau
sociosque.vt noudntm ac monfirosarum doctrinarnmduthores patronosq. ,aperteatcufa
bam: vt ita Cjermanos.qumrmduxilijs& ipfi& C.onAaus indigerent ab ssondao adfe
yeuocarent.Assiigebatur sondaus inccmmodis.Ndpratergratiisiimam luempefis, qu^
Aurclia suos quottidiedecerpebat,vrbemaniisiionebojliumque suorum incremento insiy
mabatur ,remmk perplexarum moris, hofhsquead primos ill os successus insolent ioris cb
comminatiombus luisque etiampericulo,nonpauci cxsuis lababantjmulh etiamjece-
debant.

ET quoniam peregrmrum attxilijs boslis Condai quottidiesimaretur, & nouaru
virium expeclatione ere£lior:quod e re videbatur,miJso cnm literts inAngliam Stuardo,
viro induslrio,ab regina auxilia,suosuorumque nomine Condaus petit.Adque Cjerma-
nosprincipes perfcriptis litcris, quibtts illos itcm deauxilijs rogarrt, stssvdelotuis ipse,
in Cermaniam ad rem celerius expeditiusque impet raudam cssickiendamqueprofiasii-
tur £ditadid tempusscripium Condaus,quo rumoves defifutsque,quajinoitarum mon-
slrosanmtque ckttrinarumpatroni essent &sautores, a Cjuisijspafim diJJeminaios,di-
luere conatur,

M (inquiens ) quottidie audmus aduersarios nostros, ex consuetis suis
mendaciorum cominisiendorum anibm,&mtctcrata m nos maligtntate,vbique nostras
omnes attimes traducercac cahmniarijnodb Atheismum,modb Anabaptifmumfalias-
qv.e modb reprobatas dottrinas assingentestvt hoc modo bonas eorum vohmtates prada
raquefiudia,qui nobiscum ventm purumquc Dei cultmn,exprophetarcrn Apoftolorum-
quc dottrina tueri,ac d cfendere conantnrjahesattent atque alienent: voluimusjreuem
summamsidei nofiraproponere.OV A adoramus & inuocamus cDetm viuentcmjn hominevnicisilijsuiDomm no-
stri& sematoris Teftt(hrifti:retinentes nos in ipjius timore& reuerentia mimfterio ver
bisui,& SanttoirmnsacramentommsBaptifmimmirum &sitcra cetna ex ipfius iujhtu
tme,vsu adhtbita. Jnsimma,in omnilussidcd articulis consentimus primitim & an-

tiqua£cclcsia,quapropbetarumApoftolorumq‘,scriptis,vtfaiutisnimirummftravnka

reguUjnnixa est,&c.

RESFONDET

Reserhuc

paginarn

^37-


MARGARETHA AVSTRIACA LEONEM
loading ...