Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 37
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0066
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

11

LOCA

lo 1

Bruxellse,

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

1562.

TEMPORA

5 i
Paris.

7{FSTABAT vrbispropugnaculumjn cjuod cum oppidanorum injignioribus Mon-
cellajsuspcrfugerat,Eo tamenpaulbpbstpartmivi ,partimdeditione capto, Adretius,
postquam omniaarcis locaperluslrajset, intromisiis aliquot militibus cepit m captos se~
uire minisownulldsque etiam obtnmcarc: M oncelajso bojliliter exprobrans,quodpnttcr
sj.em datamsuos aliquot milites,dum colloquium baberetur,interseci(set.Tum illum op
ptdanosque alios, ad turris editisimampartem adduci mbet, cqneseneflris pracipitat,
ipsumque adeb iS^ConcelaJsum otnnesque milites. 2 cssdretio prater cmdeleillud Jeti
genus,persdia quoque exprobrabatur. ‘Dicebatur enimsidemdedisse Moncelajfo alijse^
de vita conseruanda.lta exprcdata Mombrisine, totaqueinde regioneperuajrataspo-
itjs oneratus,lugdunum redit cum Adretio exercitus.

INTEREA mittitur Infintstio TBruxellaexinserioriGarmaniaad Regem Philip-
pum in tiispaniam,vna cum literissredentiarum,quas vocantsubscriptispropria manu
vcriim etiarn non solhm Marchionis Bcrgensis,Comitis *JTsawfeldii, Megani,Arem-
bergisquibus caujas oslendunt, proptcr quas illis cum (fardinali Cjranuellano non comte
niret,dequibusmentionesitinApologiasiue defensione tiornersis eiusdem cotnu >. Dunc 1
%ex Pbiiippus vniuersitatem erexit, in quaprosesiores honestissalarys prouisiprimum
prdegcresiudiosis inciphtnt. 5

VICTOR excrcitus rcgius inGallia Auriaco mouetadu Septem. 3 ‘J{pthomagumq3
petitprimartam Tsonmaime vrbem, qtto TJalidorc quam antea,exercitu & vehemen-
tius obsidetur:itaque oppugnatur, vt nequicqitam oppidanis tJTbsongomery auspkio &
ducltisefedesendentibttstandem,SanCatharhue quoq3 arceexpugnata, in Gusiorum
manus venerit:Mongomerio tamen militibusfypluribussecum nauibus conscesissrufira
inuigilante h ojle, co nferuati s, ulta cades in vrbepatrata,uec rapimt pep ercitsurio-

sus miles, inter alios tSTCarloratuspaslor (saluinisia apud Hugonotas celebris capitur,

C'rpublicc per carnisicem suspcnditur:

MOllS NAVAllllAEI.

DV M vrbs obsidebatur, 5 J{ex Nauanaus Regis tentorio innitens obuerso ad vr-
lem tergo,tormenti minorisglobo ad humerumpercutitur: Sancmsque indepersequa-
hamsiuurum.Lutetiam desertur jbique cum ad aiiquot dies vitam ,egre tolerajset, inter
magnos cruciatus moritur.

tJfyCITTITV R 4 decommunisententia Ducum, Cirilliits, Baritts& Buliar-
gius, rei militarisperiti. 7s emausum, quo cum quingentis cquitibus, & peditibtts ad
trecentos, reliquis copijs ad vrbes sjfytompejsulani cttfiodiam reliclis. Explorandi S an-
Gilljj oppidi cura Buliargio demandatur ,videret oppidum ne ad oppugnationem nmni-
tum,& qmpvtxsidio infiruttum ejsetsibi a Sangillianis cognoscitse tam de ditione ab ho-
sle proximo perpreconem intcrpellatos:quipraco co tum etia intemenit cum ijsdem man
datisyPofiulare Sommermum & Su&ium vti vrbs mox dederetur,ni cxtremapati vel-
ktsi tormentonim vim expettaret: demandatur Buliargio Aucentorum tormentariorii
Sang lliumpropere deducendorum cura; Cjrillius & Barius cum reliqua equitum tur-
mashb(equntur,erat fex milliapeditum,ott'mgenti equitil cum iribusmaioribus tormen
tis quibos Sangillium obsidebant.

TVLiargus cum ducentisillis sclopetarijs, & sua equitum turma Sangillium versus
prosiciscmtrsocijsubfequntur.Equites Someriuiusinarcemdisponi iubct ,omnesque in a-
ciem exire:pedites in armis wtereasint. Buliargius in cusiodijs ad colliculum dispositis
(inde enim adaquam planitiem hofiilis exercitussacileperspkkbatwjmoustur, Som-
merianos equites ad fe turmatim ducere.

Augusto

mense.’

Videpagi-
nam 33.

11 Septebr.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

4

20 Septeb.

5.

6 Odobr.

XIII1,
loading ...