Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 41
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0072
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

41

LOCA

Dreux.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

TsEMP E,vti ‘Religionis vsitsper (jalliam liber, & intra quidem vrbesjn locisJit,
inquibusantebellum ejset:alijs inlocis Relgiosiquosvocat,pacate viuendt.locas mqui
bus resomata religionis adminislratio<st,adeundisacul tas esset:& ne quid illis periculi
creetursRegip benesicioidoneecaueatur.VtiReligionisreformatahominibusliberabo-
norum,munerum,honorum,religionisque maxime vbiuis regnifacultas Jit:& contraria
aduersum eis propter religionis lata scntentia reuocentur,irritaq7 habeantur: OuiRcli-
gionis causa Regno discefferintfeaiamredierint ,seu non, eodem omnes benesciofruan-
tur,(uorumq3 omnimn liberapotcflas effo. Religioni domi apud se adrnimffrandi sacul-
tas efio vbicg Nobihbus:&(sonshj Regis quidem viris,cum in Aulapro osfcio eruntjde
sasetiam effo.Vbi Rex,quod & ipfe Condms & quos delegajset, ipsius mandatusece-
rint.ad bellumgcrcndtimprocuranntis, & quicquid TJegixpectmm sumpserintappro-
betratumque iubeat ejse:Liberum (onciliumjnquo nec Pontscx ,nec proPontisice quisq^
prasit resq\ determinetjntrasexmensesjoco idoneo habeatur, idquegenerale,autsinon
posset Cjenerale,conuocetur ex vniuerfa Gallia.omnibus tributa Itbere conueniendipote-
Jlate:£xercitus vtrinque discedant,seu domessiciseu peregrini mditis: rRexque exerci-
tum Condxi pro suo habere,&ad suum obsequium conflatum diserte teffetur: Hac smt
quidem causs rationefque Condaisinales,ob quas bellum suscepijse videtur. Tfunc ad
fecundum impetum eiufdem diei 1 in quo Cjallica (ondai turma sunt cafa reuertamur.
TSfon clubia initio victoriaCondao demonffrabatur,valida hoffilis exercitus parte cafa
perturbataque, tormentis etiamfecunda illius aciei captis, captoque Conneffabili, nisi
tsDeo quidemremsapientergubernante ipeditcs Cjalli (jemaniqueperturbatiusagen-
tesgladis alia ex parte occasionem pubuijsent.

O C CVPATIS adpersequendum hoffemfere (sondai equitibus,pedites (jalli Ger-
maniquenudabantur. Quareanimaduerfa Anuillus eocumsuisinuit: Cjermanipedi-
tes,vixhofie conspettofugamsaciunt, pagumque 'Blinuillam petunt perturbatioribus
ordinibus ,Gallos tum solos e prima acie validus equitum cunetispetit, conssernatioresq\
ad primumetiamimpetum,proditistormentis, sacileperrumpitcadnqiie. jbiingens
edita peditum Gallorum ffrages: acriter tamen ad aliquot ordines pugndHtibus ,eqtiitu
(juisianorum perplurimi tunc desiderati.

ITA suso casoque Condai peditatu, praclaram (ondxo debellando occasionem va-
ria bellisortuna Guisianisobijciebat.Fere enim Condai eques ('onnessabilianis Helue-
tiorumquc ac (jallorum reliquijs prosligadisperturbatioribus ordinibus persequebatur.
Palantibus ergo irrunt Anuilliani,& quidem (sondaus nemorosum locum equo inuettus
ittu vulnerato in terramsusius: quod recenti equo conseffim minime pojsetsubueniri, in
Anuillij manus venit,qui citm Guisianis,Regis ac Regina.CathoIicorumq\ partesfoue-
bat Caluiniflarumq\ turbts resissebant qm vndiq\ consluxijsevidebanturad Condaum
Principem.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

1562.

TEMPORA

I

tp Deceb.

Xyi.
loading ...