Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 46
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0080
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitzinger

15 6l-

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTOllICA


TEMPORA

tJMons Cjtiisij ad aliquot dies Auveltams dipmuIata}nibilo segnius deCjuisij in-
siituto objtdionem vrgentibus ducibusiconflernato tamen excrcitu,operaferi intermit-
tebantur.&Regina Condaique mandatu inducia vtrinque impetrata. lamque de pace
agi ceptum,(sonnettabili Aurelianis eam consirmatiuspollicente. itaquevtrinquejape
mutua colloquia,& inter ipsos etiam tnilites varijfermones libereferebantur.

AMIRALIVS intereaad ‘Isortmaniamrcm benegerebatexpugnatqueCadomo
nobili Tsormania vrbe,magnisquepecuniarmn copijs alacrior, maiorahaud dubie mo-
liebatur.Ad occitamam colleffo exercitu tentabanturnouaconsilia, & Cursolcrjis ad
eam oram,Prasectimandatu,Bellodinaus exercitiumadduxeratin comitatum venais
siinum: inque dies maiori exercitu injlabat minabundus maioribus oppidis, (saipento-
ratti,Auenionique bellifortunam vlterius haud dubie obiturus.

FRINCEPS Auriacus,Hornius & Egmundanus comites,nescio quam cuGallisse-
cretafouentes intelligentiamjncipiunt & ipsi res nouas in bBelgio occastone coira Cjran
uellanumsumpta,moIiri.Propterea Philippo Tdegiscribunt * in hunc modum.Dijplicet
nobis Seremsime %ex,nos tuam tJMaieJlatem amplius celare nonpojje ,quin potius ta
dem id declarare,quod hattenuspropter melius scilicet dis>mulanimis,ne tuam M gra-
uibus alias occupatam negotijs,pluribus molejiaremus. Catermn euidens incommodum,
quodJine dubio,ex taciturnitate nojira emergeret,atq\ ruina adeo apparens ,qm in x m
M.rebus mTSelgto incideret.Jidiutius dsmularemusnos vrget,vtpoJl longam djknm
latione T.MaieJIatiscribamus Hbere huius mali originemproponentes. Ntmiru Qsbd
Pojleaquam tot boni huiujquepatrk principales viripenhus considerant authoritaiem,
quam (fardinalis Granuellanus obtinetin rBeIgio,inteIligunt totam admir.ijlrauoms
majsam illi soli incumbcre,quod adeo animussubditorum tuor um, & nobis etiam qubil
ingenuc coram tua dMaieJIatesateri r.on ambiguimus ,insidet,sibi planepersiadenti-
bus vt,quandiu idemCardir.alis in modu quosacit,res solusipse trattaueritjadem r.un-
quarn eumsortientur ejsettum bonumsuccedentque,ita,quemadmodum & zjiiaicjlas
tua&nosipscuperemus, £fieniminodioferi omniumsardinalis jdquodT.Maiesia-
ti tefiamur.Supplicantes tanquam Vasalli, quales nouit tua M. vt idipsum qnod muhis
proceribus atq; ossicia & muneragerentibus,alijsque cxpediens ac necessariU omninb vi
detur,tuA Maiesiati indicaremusperprasenles,quibus apcrte declaramus,nisiamouen
doCardinalem hoc patto remediu adhibeatur,resprorsus inpehtsstnt ruitura. (sontra ve
roJi(quemadmodusperarent) Tua Maiejlati videbitur,satius esjeatqtte rationi conue-
nientius ,gratisicaripotius tot hominibussidelislmisque atqtie humilibussitbd itis, prop-
ter sitlutem&tranquillitatcm huius patm.qiiam eosdemob vnius hominis respettum &
fauorem,ojsenderetSperamusequidemres,cumtempore, talimod.oin'Belgiopromotas
iri,vt tua tJfyCaicflas indesacilefruttumperspicere queat,atque cognoscere,qitamsin-
gularem ajsettionem,habeat omnes boni subdm,ordines,&nosipsi, injeruiendi tua Md-
iejIati,conseruandiproJperitatempatrmque vtilitatem, cum tv.A Maiefiatis debha au-
thorkate.Quantum ad Tarmenjem ducissam attinetsiumus omnesptus quam contenti,
nobisqueplacet cius conditio, adeb,vteamnonpojsumusnisimaximoperelaudare. c
ne videamur hac vel ambitione velpeculiari commodosme emohimento quodam moti
ad T. *JMaieflatemscribere,Rogamus,vtsiita conuenire T.tJMaiefiati videbh nr.ea
dem nos velit ab onere (sonsiliariatus Statum liberare. Tsobis enim,nec pro seruitio T.
*JMateflatis,neque etiampro nofira reputatione videtur expediens,aut conuenhe,diu
tius rebus adeJse)cumCardinali,quem diximus,vtpote,cuius non sine caujsa nobis displi-
cet adminfiratio (stterum ad Religionem quod attinet.saciemus quemadr odum bo-
nos acjidelessubditos & vasallos Catholicos decet.Ac nisiprincipales dommi ac nobiles

aljque

LOCA

I

1 ii Asartij.

1

10 1

Bruxella?*

,

MARGARETHA A VSTRIACA LEONEM
loading ...