Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 51
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0087
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

1564.

LOC A POST (bnsirmataa Summo cPontisice Pio4Concilydecreta, 1 tmtttmturea-

TEMPORA

dem ad ‘Thilsipum Hispaniarum Regem (atholictim, vt executioniper omnessuasdi-
tiones mandarenturjdquoclper Guhernatricem, etiam in Belgiosieri Rexflatim man-
dauit,vt insra dicetur. atc^ vna cum Pontisicejmperatore, rDuce Sahaudia,alijs (hri-
Jlianisprincipibus3vt idemsieret inFrancia,per legatos,ad Regem hoc nomine rniJJos 2
procurauit.

ATQVE, vtin Tdelgm easq. dequihus Auriacu.s Prhiceps,ac Comites scrrpserant
turhas auerteret ,Cardinalem tandem (licet imittir)ingratiam tamen eorum(sicut an-
teaHispanos)dimittit,tSUandatfe 3 Amaco,& (omitihus,vt in (onsihum denuh
reuertentes,Cjuhernatrictsorori sua^pro ea quam speraret diligentia, acsidelitate qsii-
Jierent.

1

26Ianuarij

C VI respondem 4 tres illi ijdem Proceres,fc idfacturos.quod &secemnt,ah ini-
tiofoffea vcto,res sb recidit,vt consilmnpriuatum,&sinanciarum feuzAsrarij Rcgij,
qnod rocant,adse tanquam adConsilium Statuum,acsupremum attrahere conarentur,
contra Regis voluntatem,qmpriusquhn cx hBelgio in Hispaniam discederet,velboc(ne
siereQexpresie cauerivoluit,ne c&nfujio oriretur. Hinc eji, quod dum Viglius Priuati
Consilij Prasidens, & Tdarleymontius tirartjsiuesinanciarum prctsecius, authoritatem
sum Tfegisq, voluntatemfujiinentes, (ardinalis dicereniur.pbfise relicta mancipia, 1

Qui cumsratre s110, Oratore regioper (fialliasypaulb ante valedicens Tdelgiojn 1 Februari
gundiam prosiciscehatur.

FVlT hic ingenioperacris &adhumanitatemporrb omnm compositusCardinalis,
gratiofus,moribuJque comis,cx lurisprudentia,& c&terarum artium, quasinSequanis
ac Lutetia, Louanij, Ticini, Pataujj excolnit(hidijs, multiplici earum titulo donatusjn
(aroli V.Imperatoris aulamperdiscendispuhlicis rerumJiatus ncgotijsjn adminiflra-
da regendaqne confiliomm omnium pariem vocatus atque ascitus. l taque tanta ingenij
vi,dexteritateqneprxjiitit,vt hretti temporepatrem Nicolaum Perrenotum,cui vicaria
operam nauahat,4d ea adhibitus inAtrebatum Rigiaci Epifcopum, atatis annum vigc-
simumfecttndum agens (suit autem Vesontione X lII.Kal.Septembris editus anno 1517.
matre 'Tf jcolaa rBonnelota)aliectus,& interprimarios Imperij Cjermanorum ac 'Bel- 3
gijconsiliarios cooptatus,omniktis itemCasaris in cxpeditionikusjiecejsarius comes,etia 22 P er)rua,
armatus haud indecens aJsecla,nonpaucas magniponderissuncliones ex htjsu ohiens,pkt
rimarum lmgaarim,& omnisgeneris rerurn perittts, excellentique memoriapwditus,
pattcifomni&cihi , lahoris verb tolerantifiimus. Bodemque TJJicolao patre e
viidssuhlato jn eius aulica qtmcunque munera sussectus,eum ipse propefiperaret saltem
multis multorum inse odijs,&inundia(quibi{s nunquam excellentes egregijqtte viri car-
uere) sapienti conftantiquepatientia reffinctis ,aut magnanime contemptis,prudentiam
iuffitiamffdicitatem rethieret atque conferuaret. Quas oh caufiaspotentisiimus Bex
Philipptis (aroli silius,eo secretiortbus in omnihus arduijque rehus, tampace ,quam bel-
lo ,domisorisque,terra ac marijm legihus videlicet condendis,pacefepenumerb cum Tje-
gibus,principihus vms,acpopulis ineundasirmandaquejnscecleribus iciendis, & conci-
liandis nouis amicitijs cum externis, connuhijs Bygum paciscencU? ffeditionibus ac moti
buspopularium componendis,pecunijs colligendis,tributis ac vettigalibus ad res necejsa 4 _.

rias Reip.qua decet augcndis minuendisue vel antiquadis,aut recentibus excitandis ,in 17 •

legationihus injiitttendts,vel aliorum adTfegem audiesidis expediendisjn adminiffran-
da ergo &conssituendaresormandaque Religione, dicundoa Magissratihus ittre ac
hidicijs,militariquedisciplinatota Reptpra ctiterisvtcndum censmt.Quo nomine eum
ipse Rex Philippus,quemadmodum Caroluspater, varijsdigmtatibuscumulauit, & in
prdcipuis semper habuitjd quod Auriaco,Comitihusff duohus illis dijjplicuit, quibus ita
cesiit vti diximus antea.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

XXI.
loading ...