Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 57
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0096
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.


LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

15 6 6

LOCA

IPSO diesolemiaJJitmpMincoelosbeat$im<tmatris Deiyursum ANT VE RPiAE
tumultuari captumefl. 1 lamsuggestuspojitus eratyt ex eo concmarentur in vrbe noua
Caluinianksed impeditisunt Magijlratus authoritate.

POSTRID l E Antuerpia discestit Auridcus Princeps 2 ante ottiduum dguberna
tricevndcum Hornenjt (somite vocdtus, 'cuiuslocum tenentem constitui petijt ( onsulem
Antuerpicnsem Stralium nomine3cr eodemipsodieseptcm concionespartitnd (Jaiumianis,
partim d Lutheranis habita/unt, quarum ef ettus die Martis sequentesese demonsirauit *
Nam cum in &de ‘Deipara H. M aria virginispuces vespertinaspersoluereni Canonicijai-
cus quida conscenso suggestupostulatofa nouo Testamento, Paftorem ad dijputatmempro-
uocduit,Cernens hoc quidam Nauta Catholicus,eum e suggestu deturbduit,tnox Settarms
quidam nauta brachium sclopeto Ustt. inde ortus tumultus templim & vrbem compleuit.

T EM PLVM quidem,vtpotealids longepuicherrimustmtturis &pitturis eximijs,ma~
gni ptxtij rebus ornatistimujn quo leues quidam homines ne dicamscurwplusq, 'Barbari-
cam exercuerunt iconomachiam,maxima vi,&incredibilifurore dijsrattts, comminutis &
j distettis statuis, aris imaginibus omnibus,ipsa quotfo sacrosantta £ucharistia adkuld,cmus
prxcium dicunt excestijjefummam multorum aureorum millium, Aras efmdamentis con-
uulserunt & consregerunt.

INDE ad monafteria & tepla omnia eodemfuroreprogrcsti, in monasterijs vix quicqua
integrumrelittmn.qm deuoraremmpoterantprokcerunt, vihum & (serustamextrattis
epiftomijs esfuderuntjn vasa butj/ri & insarinas lotkm,& oleium immiserunt stuppelletti-
l em dirpue'rum,& vt animas quoque'perderent,monachos ad defettionem inuitarunt tene-
briones illi: Quiexvrbeprorumpentes,mpagis quoqueadiacentibus omnem insanipettoris
surorem in Cacrasimagines,&templa esfuderunt.Nox ea,quaprimum cceperunt debachari,
horrida sanesuit (atholicis, ijs qut in clcro efsent, & monafterijs, omnibus nonsruftrasum-
mo timorecorrept/sjtfy hucillucq^ dissugientibuspleriscso nibilnistprdfeniem mortem ex-
pettantibus. Videre tum erat virgine/JDeosacratas esuis ccenobtjs seminudas persugientes,
vtscttariorummanus euaderent.

*De\SDE etiamahquotdiebusvrbistemplaomniaabillisfuriostshominibusohsecra
ta sum,ne mijsx liceretfacere sacrisicitm,adeb ,vt vir quidamgrauh Antuerpiam id tempo-
ris nouam appellauerit Babyloniam, nempeJine Ttpgejine lege ,Jine sacrsicio, quemddmo-
dum &egome eandem tum vidijse,nonJine marore memini,cum al tera die ascenjio nisAnno
tSyp.non in lapideas imdginesjedviuas (Jhrististmilitudines irrupiionemsacerent itdjvt
vnodiecentum plusminus & quinquagintasaccrdotesacMbnachosAmuerpidexigerent:
quibus absentibus habebant in ade pnhtaria ibidemsuas conciones Caluiniani, Lutheram
verb apud ‘D.CJeorgium. Gubernatrix Bruxella cum Nobilibtis acproceribus de pacsican-
do ncgotio trattansftis tumultibusperplexa, inde in Hdnonidm cldm abituparare visd est3
verum d nobilibuspartim etiam ciuibus,vt maneret impulsa,sollicitatur etiam ab Antuer-
pknjibus.vtnon solum 'Brederoditmvrbesua exire,sed etiam Auriacum Principem remit-
tereprecipere aique mandare dignetur,vtpote cuius dbsentia (Jiuitati multum nocerepra-
sentiaverbhuiusplurimumadtuihultussedandospYodeJsequeat

TALIS tum sanefuit tconomachia.Cuiussormamqua sequmirchartaexhibet^teq^ Le-
ttorem illius iuda *SWaccabai admonet,qui cumin templum lerusolymx ingrederetur,vi-
dem stmiliter d iudeorum hostibus,omnia deuastata atas co nfratta his verbis,

SanCta tVa, ConCVLCata sVnt& ContaMInata.
exclamauitexquoru verborumtitteris numerantibussatalemhunc (Jhristi M. CCCCC.
LX VI. pustgeratumannum colligimus.

T£MPORA

10 lc
Antuen;
pia.

X

August.

2 „

i£August-

... 5 .

ib Ausii»
sti.

1 PHILIPPI REGIS NQMINE GVBERNANTH '

XXIIII.
loading ...