Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 58
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0098
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
<8

i 5 <5 6

Michaelis Eyzinger

TEMPORA

21

August»

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

23 August.

S n
25 AugulU

4 ,

2 6 Augull

6

28 August

5

]i August.

P05T EA 1 etiamTtujcoducenses lconoclassiCmTcmplo Diui Joamis,omiiiaJimr-
\i amentia 'vastarunt & conquajsarunt,atque conciderun, nec alijseiusoppidisacris adilm
&mona(lerus licuh Jectariorum huiusmodi manus essugere,& atrociterin Frauciscanorum
& Dominicamrum cmobia sauitum efl,proptereafortastis,quodsettartj concionibus eorum
suadogmata & conatus plurimum mpediri animadnerterent.

CjAN DAVI dicsequente 2 (fiutle etiam bellum inditttm efljiatuis & imaginibus.
Codem dieCjubernatrix Diploma euulgans securitatem inpofcrtmsaderatis nobilibus cer-
tis tamen adhibnis conditionibus prasiat Jimiilq, inquisstionis intemissionem condicit tan*
tisperssoncc de 'Jdeligione 'Rex aliud edixerit. £odem hocdie apud Valencenas & Torra-
cum (quopoflea (omes Hornenjis in locumfratris sui absentis Montignij d Ducissa vt scili-
cetremibiquocfa componeretxumamplassuecomssionisinssruttioniablegatusefl) idemsit
quod Cjandaui. & Tornaci quidcm magna vis auri & argenti reperta dicitur. llli qui
apud Gandenses eiujmodiseuitias perpetrarunttantum quadringentisuijseputantur, &
quidem exfeceplebisomnesytminimJit tampqucos& tam mhilihomunciones, talia vel
attentarepotuisse. Iattabant illi quidem se mandato Fgmor.dani comitis eafacere.quos ta-
men idipsumfalsb assimarevel exhoc colligo,quod eundem,Catholicam sidem in ankulo
mortispubhceprofessu esse viderm,meriin iamensult hocpmextu mne HligraJsatisunt in
monafleria omnia. T ornaci duasunt (saluiniflarum conciones habitx.

QVA die Gandaui,eadem etiam tJMechlinia tumvltuatum ess & ihidem d die Mar-
tisad 'Dominicum vfque diuina suntintermissaosficia , Duceshuiustumv.hus duodecim
plus minus Adolescentes secmn habebant,ijquepaulb ante captiuum quendam Viluordia im-
potenti audaciae carcere extraxerant Postridie 3 D.egio eoq. grauismo cd ;tto corssitu-
tumeflcapitissupplicium, & honorv.mpublkdtioinmnesiconodaflas scmplorvm& mo-
ndsieriorumdepopulatores, incendiarios& idgenus tranquilUtatispublicaperturlatores,
acfacinorosos homines pcena vero arbitraria: &prmlegiorum atque immunitaum iattu -
ra,in Pratores,(sonsules,^ssHagiflrauis,Cmtates3atque in eos omnes qui eiussarina homi
nes hon arcereni,flatuta esl.

HOC tamennonobsiante apudTraiettum inserius Settarijinquatuorparoeciarvm
templa, Dominicanorumque & Franciscanorum monasieriairrupemm Poshidieiterv.m 4
ruderibus e D. lacobi a de exportatisjllicsuo more concionati sunt diebus otto. Die Augufli
ni f £pi.&cdsessoris,(asembrotius(qtio cumaliquqndo I.ouanijliterisoperaindedijmis-
Jus ab Egmondano(cui d secretis & consslijs erat)Aldenardu ad sed.dndas iurbas apud Cje-
rardimontem casu repperit etiam tumgrtjsantes iconoclaflas. eos ipsos qui Aldenardtm in-
uaserani, ceditque exdlis dccem aut duodecim primarios ,possera luce in crucem tolluntur
'"cateri maxhno numerosUgettdniur &projcribuntu'r.

LOC A

?

1 Septemb

%

\ Septemb

21

i ?
Buicodu -
cum.

8 I

Candauu

7 n

Valecenas.

7 m
Tornacu

10 1
Mechlinia

11 f
Traie&u.

8 m
Aldenard

REX interim Refolutionemsuamgubernatrktdenub tranfmhtitsuamque voluntatem
illi quod ad hoc negotium attinet transscribitjiterisquesuis & Auriacu Principem,& Hor
nensem comitem in osficio retinerembdis omnibm conatur,quiRegi vicissim rescribentes, Ir
terispotius qudm reipsd quodsperabit satisfacere videbantur.

. VLTlMA Augufli 6 Mechhvi.ide Iconoclaslaquodam sumptumesssupplictvm &
fattidhis capita in carcere conijciuntur,Calendas Septembris 7 Senattts N ouiomagt san-
ciuh subpcena capitis, ve quisin templis aut monasherijs diuina officia interturbaut.vel res
ecclesidfUcas diriperet. Simuletiamlicerevoluit Lttdouko Apossattf sv.as habere conctones,
dor.ecesser.tsutura comitia idquein adeS. 1 oannis.Tertia nonasSeptembtCjubernatrix(itb
pana cdpiiis vet uiisste quis aut militem conscriberet, autsuttm militn nomen ddret,didice-

CONDITIONES

8 m
Gerard.

13 s
Nouioma
gum.

MAK.GAR.ETHA AVSTR.IACA LEONEM
loading ...