Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 67
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0111
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LOCA

H r

Theonuil

la.

14 q
Luxem-
burg.

li n

Namurcu.

10 1

Bruxella.

LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

P 0 5T aditenuim zJtyCarcbionis rBergen(is1& *JfyContigmj in Hijj>aniam,cumper li-
teras Cjubernatricis Rex intellexijset, remper conniuentiamprocerum quorundam ‘Belgij,
eb iam recidijje,vt vltra quam ad octobrm smegrawsitmo R eligionis detrimento &Reipub.
consusionemaxima, ‘Belgium retinerenonpotfet-jnulto minus ‘Refolutionemsua Maiefla-
tis executioni mandare. (sonuocatis.ad 2 2 .N ouemb .66 (vt antea Segouia acMadritisactu
eji) Hijpaniaproceribus seipfumprofeclurum in BelgiumRexflatuens deformaac tempore
profeCtionis,ocius cii ijs deliberat-,conclusm tandem,& ad Ducijsam Parmensem tranfcri-
pttim eflfebruario mense proximo, regem ipsum in Belgium ejse venturum, vt intereajubdi-
tos suos in officio ducijsa retineat.

VERVM chnBelgarummaximapars,nonsolumResolutionemregiamtransmijsam,
verumetiam R egi adueniente resflere vidsrcntur; Rex tandem Conslio mutato,aliumsuo lo
co quendam mittereproposuit.sententiams regas,mmpro innata sua clementia,an rigoro
sepotius, ad compescendosTdelgijmotus/i ejset, per eum quem mitteret,agendum.S t Rui-
gomezium,Fresnedam,regis ConfeJsarium,&'Ducem Fcriam,respondiJse, in ea se ejse sen-
tentia;componi oportere eas turbas,clementid.lpsitm verb Ruigomesmm obtulijse feRegi,qui
eos motus eo modosedaturus csset.

1N contraria autem Sententia suisse, Dttcem Albanum, Inquistorcmgeneralem, &
Sphmfam.nempe ,vt *. SWaiessas ‘Rggia conseruetur, necejse esseJBelgas bellopeti, & seue-
risime,ad omne pofteritatis exemplum castigari.sim AlbanoCjranuellaniisCardinaUs con
uenijse dicitur. Feriamq7 ad sententiam suampertraxifse.Quamohrem Rexseuioremsenten
xiam amplexus,Albanum in Belgium mittendumflatuit.

JNTEREA dum Albanus se accingitad iter,Rex literas dedit adParafanum proregm
tPseapolis,vt copid vstcranonrm Hisanornm mitterentur in lnsubriam,quodipfumfacere
iujjus eflcarolus etiam Prorex Siciliajujsis est&Cj abriel Cuena M ediolani Prafettus, vt
illas Copias,&suasparatas haberet, 1 JnAlbani aduentum inl taliam.quem tandemcum
summo imperio rerumtmlitarium,amplissimaq3potesatejusitin Belgiumprosici/ci.lllepa
ratjscopijs ininsubria,magmmilitum,nobiliumcs Hispaniorum manuflipatus, Barcino-
nemprosedusjconfcensis triremibus sselici vfus nauigatione,Cjenuam applicuit.vbi(quiafe-
bris illum in ea nauigatione imiaferat )aliquot dies commoratur.<>Jfy€onetperliteras Que-
nam,vt tujsas copias,qudm citisiime infiruttos baberet, Qmssatim iubet omnes Htspanos,
atq\ omnemequitatum,Alexandriampaliuram conuenire. Ouarc Albanuspaulbpofi Afld,
vbipartimin agro montisserrati,vltrd Dtiriamsluuium.si'atiuahabent, erant enim circiter
pooo. veteranorum Hispanorum, & 7000. italorum, & 1000. equites leuiorisai matura, &
joo.cataphratti eqmtes,partim Regjj,panim ducis Sebaudict.

ALB ERICVS Lodronius, qnia verebatur,necopict notut Religionis,ob repertinumad-
ttentum Hispanorum insurgerent,vnd cum multis tribunis, Augufla vindeliicorum (vbi cum
ejset,& ego tumfueram)copias colligeret,circiter qooo pedites, & soo.equites,quo Hispa-
nos protegeret,proceditque obuiam A Ibano, amurcum vfque,ne traijciendisfluminibus j
prius ab hossibus opprimeretur, qudm in Belgium pcrueniat. (Jonsisiit tum ad Thsonuillam \
Albanus per Luxemburgum, Tfamurcum cum Ladronijsuisque copijs, 'Bmxellam versus, 1
profetturus,(sui procedenti 2 cum copijsst obuiam Bgmondanus qttvque (somes,vt exsi-
gura conspicienti patet, qux sequitur.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

6?

15 57.
tempora

I

i^Iulij.

10'August.

XXIX,

4
loading ...