Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 73
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0120
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auslriaci

73

loca

1 s

Parisijs.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

1 i

S. Dionyr

sij-

EC OFID dcccnt ij,ym inidlcgont A pacefaftdyos mViiWlC pOtUijsc tllto csse CtUt

dormire domi,& ad vitarum nosirarum periculum euitandumyoftrass personas conti-
nuis insidijs impetitas,a noxa conferuandas,coattisimus cum vxoribus & infantibus ad
vlnas complicatis, de domo in domii discurrere. 1 Pofiquam verb in ifium locum Gallia
sinibusproximum me contuliyariamissos essespeculatores ad mcenium altitudinem,me
tiendam,& rationes nofiri circumueniali peruefiigandas ?

NVNC vero,netam nesariumaddetefiandumfacinusnonposiitcjseclioni manda-
rsmissamesseadbancregionem,prioremcopiarumpartem,qua ad sinem inbunc vsque
diem inierunt ad nos circwnueniendos & adoriendos? vt quidem modo cogamurhinc dis
cedere,&palare tamquqmsagittx impennes,donec nobis ‘Deus dctpufugij locum: ad
(sardinalis sociorumque Gallka hofiium rabiemfurores crudelitatefq^ euitandum: qui
VCegniyomniumcfa qui detesiandisipfortim consilijs,sanguinis & impietatisplenis possunt
se opponere,exitio iampridem conspirarunt.

AN in omnibus Hifioriarum (shronicorum^monumentis inuenirivnquampoterit,
tanta tamque detefianda persidia,Regio nomine pratexto,exemplum ?=Patiensie vt di~
catursidem &promsiionem tuam ita esse ab illis ludsicatam: eos verb qui tibi sunt obli-
gati,&sidehter tibi obsequuntur atqueseruiuntjta violenter opprimanturhmpurusque
Presbper(inquit irattis ille Condms)tigris,tyrannis,cum suis succenturiatis minifiris
imponet tibi legem,& alijsprincipibus, optimatibtts & mbilibus tui Regni? Ouotiss
permittesimpuros Ulos tuapatientia,nomine & auftoritate abutiyt de tui exitijausto -
remsaciant? Quousque habebunturprosidis ac legitimis subieftis acfamulis ij, qui iam
pridem hanc coronam asseftantyt illam cim peregrinis diuidant, & tueriprater omne
veritatem voluerunt,feelegitimorum Francia Regumfanguine procreatos, Regnumq^
ab nofiris maioribus aduersus iilorum maiores iniuriose vsurpatum, qui nihil tam optat
qttam hoc Regnum turbarum dijsensiomimqj machinis debilitare:Qmppe quitsit ratio ef
sicatior conjiliasua consequcndi ?

QVOVSque vero habebunturpro rebellibus ac perdueUionibus y, qui vohntarie &
integre,arftx naturalique obedientia quam tibi debent/e submittunt:quorum maxitnu
& certisiimumvotum esi,tibi obfequi,&sub tuorum Ediftorum Imperiorumq, prasidio
ac tutela,pacateviuere?Prolixiorifennonemolefiusttbiessem, Chrifiianisiime Tfexsi
omnia qua inhancsententiam ajserrecommodepojsemtvellem enumbram:qux cumpar-
ticularitts demonfirentur insupplice libello,quem huic tabellarib exhibendum dedi, ad
illum mereseram: atso T. Maiefiatem, Chnfiianisiime Rex, etiam atque etiam orabo
atqtte obtefiaboryt illum excipiassmteUigas atqueperpendas, tanquam nimirum ab co
prosiciscentem,qiii tanto tuxdignitatis acgranditatisfiudiojior esi,quanto (ardmalis
& socij capitales illius sunthosics,ab eoprosefto qui vmceperoptat in tuorum impevioru
arstsiima ac naturalistbieftione ac obedientia viuere & mori. Cum his literis dat (Jon-
dmssuppliccm(quem dixi)libdlum valde prolixum,atque ob id hic omittendum.

PRODIIT 2 contraHugonotas,Catholicisinsranciavaldeinfesiasregiusexerci-
tus,peditum decem,equitum verb quatuormillitmyum machinis tcneis quatuordecim.
Oua reper exploratores,cognita,datosigno,cfano Dionysijpromouerunt tria milliape-
ditum,equitum vero 4 millia Hugonotarum,nullus apud eos erai,tomenmum appara
tusmaiomm.Ducessiterunt (sondms ille qui literasscripserat stipgi, & (Joligny fratres
Amiralius & zssndelotius. Quare in campisDionjsianisyno lapide ab vrbe Parisioru,
acrispugna occumbente iamsole comijsa efi.

1567-

TEMPORA

I

Pagina

87,

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

13 Noueb.

XXXII.
loading ...