Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 77
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0126
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LQCA

8 1

Dillen-

burg.

Carnulcs.,

Atiftriaci.

leonis ‘“b¥lci’cT~3eSC111PTIO

IVDJCEM insupernon ese compctentcm:lpse itaq7 cumsocijs,publkata Scntentia,
bokssisco adiudicatis, proscribitur, licetse literis 'DMemburgiscriptis apud Alhanum
esiam excusauerit,poslque declmatoriam illa ipji Regio Procuratori eodem Akmisijjctf
Princeps atttem ('ondtius in Franciasiuam quoque caufsam socionmque iusiam probat
scripto ad Regem dato,in quo. Itasi (inquit)si illud manisefieperspicitur,quod minime
negan potefi,& qtiod tam sape mihi Amiralioqj signisicasti, perdolere te maxime,quod
legitima obedtemia tibi denegetur,neciufiitiatua cafie colatur: quod tbnsape bRegind
rogafii esficeretvtipacate omv.iagererentur: Ediciu obfsruaretur, omnibusq. modis ca-
ueretur,ne ad bella ciuilia rursusrediretur:tui lJcgm nimirum certam ruinam:tui verb
sidelioressubtecli & famulivident (fardmalem Lotharingum,qui adsuu exitium vnice
conspirarit,titam auaoritatem occupasse:& ea abutentem,adusrsum me ats AmiraliU
copias tuas hofiiliter expedireyt insidioss prater quidemfidem nobis datam intercipia-
mur,cogere te:omnio bono bRcgi contrariasacereyt subietiorum amorem atque beneuo-
lentiam eneruet:tuum ‘K^gnumpo libidine moderarijn eafq, angufiias omncs tuosre-
digereyisempiternis odijs omniasint conssagratttra, propter horribilium cscdium impu-
nitas mcmperies,ecqUid in extrcma ijla renm desperatione aluid agant tuissdifubiecli
(qui nullmn aliud qu'am tuum impenum pati poJstint:cum videant dignitatem corondq,
tuamyideantfuam Religmemjbonores sortmasyitas tud denfy Maiefiatem hifuo-
rum cqpitahum hofiitm manibus verfariyec vllam intereq habeant rationem, sefe ab
illorum iniurijsyuaspubliceminitantur, desendendi) qudmvtipsum (fardinalempe-
tant: vnicum isiarum,scilicet,turbarum auftorem? Ecquam spem aut patiemiam am-
plhts mtneant,luftiofam,bombilemq3 tempefiatem prafagientes, cuius tam sepe te mo '
ntternmqremendofc casus representarunt,&tnsinitisprecibus oranmtyt illis omnibus
rcbus prouideres?

11A E sunt (inquit Condaus) causityur ego & Amiralius, alijque comphirese tttis
subiestis&sanvdis,dum maluimus puclara ceruquemmi vnilitersortiterq? nofmet
expomre, qudm vtpatiamur tantarniniuriam tua Maieftativniuersoque huius Regno
insligipjojiquam omnes tegitiinas rationes omnibus modis fiudiose tentauimus, implo-
rantes omnitim Principumyptimatum, Tfobiliumqtie cmfcederatorumsidemyt tihi in
extremisisiis temporibus adsint.

T ESTAmur cordm Deoyoram omnibusperegrinis nationibus. ofiram hanc ejse
voluntatem, nosmmquecorsilinm, Vnvm Cardinalem Lotharingumfo-
' ciojque petereytveras radices scaturigines caufasque eanm calamitattm,qua isiius co
ro:u exittum portendunt 'eofqtie tanquam periurosyiolatoressideiquepublica insrasto-
res,capitales isiius ordihis,pacis tranquillitatifquepublicte hfies persequendos. N e vi-
deatvr minm siinpofieriim egoficijque, ea quaprejente (sardinah Lotharingoin con-
siiio tuo confiiiuentur ,non rccipiammoh tanquam d temandata,Jed d Cardinalisocijfq;
sibricata.quos &in pubhcis rebus qua vniuersum Regnum,&priuatis.qiia nosjpestdt,
recusamus: vt ne omniii calamitatum(interquas etiam Carnutcsis qutjequitur)quain-
deposiint prcstcijci, m:ht,socijsque,s'ed Cardinalisiocijfque illius imputentur.

REClS PHILIPPI NOMINE GVBbllNANTE

77

l$ 6 8.
TEMPORA

I

l Martij.

XXXIIXI.
loading ...