Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 78
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0128
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Eyzinger

TO P OG RA P H IcTTFqV E^HIS T O RICA

_7f_

I568.

TEMPORA

I

^xMartij*

. MVLTVM saneineofueruntCondms,&a(secU}vt Camutes quocjueexpugnarent
sedsortisime propugnantibusqui intravrbemerdnt, coattisuntre infettaobsidioncm
soluere.Sponteque contulerunt thn Hugonotapecuniam, qua numeraretur externo mi-
iui,atque etiam nobilesvltrb obtulerunt & pretiostsima quaque puta tsrques.annulos
aureos,vasa aurea & argentea impenderunt. Ciues etiam Parijienses rei bcnegerenda
spe,decies centena millia aureorum in bellum alacri animo contuleruntfedpofteapax in
Galltjs &consecia &proclamata,qm tamen propter conditiones adiunttas}quibusdam
fuit inuisa,atque ob id certe non diuturna.

PR1N Cipis Auriaci silio Philippo Cjulielmo Comite Thtrano in Eispaniasper mare
iam mijsofDux .Albanusjtalos equites Tornaco euocatos, cum multis alijsperloca di-
Jlnbtttis,ad tuendos Belgusines,iubetprosicisei,nouum quoque conscribit militem, qubd
verebaturpace,poji (farnutensem obsidionem in Gallia composita 1 ne quid in discejsu
aduerjits Belgkas ditioncs, Hugonou & qui illis militareni}atteniarunt.

7s AM & in Picardhsinibus,ca tempejlate quidam etiamsettanj insyluassefe ab
debantynultasque exprxtertuntibuspredas agebani,necpaucos misere iugulabant,mul
taqueslagitio(e\designabant:lnhosimmisii ab Albano Duce Hispani equites & pedites,
qui eosprefligarunt & conciderunt.

MISERAT Cond.Mis Princeps literasad ‘Tjegem perT heligniu ,qnibus %ex respon-
densinter cmeracomplures {inqunjesse%dig: resomataqui measpartes nonsunt je-
cutinec meisconsilijs vnquamsauerunt:at contra,nonnullos Hlortm,quod nojsent arma
tninimesumpta religionis causa, tibi tuisque admonijlis omnibus inlocis obfecuti sir.t.
Preterea M e (inqmsKex) nihil tamJblicite voluijse atque imperajje,quam Eclicii obser
uationem,nullo adhibito impedimento:omnibusque meis adminijhis femper mandajse,
tuerentur.meos siibiettos peraque omnes nullo ‘sisligionis habiio discrimme}atquepaca
te omnes continercntvt neminisieret vllo modo iniurid.

%Epcririnonpojse vjpiamLiegni,siquidfueritpraterSdittumattum,qu'mfuent
confeftim illis rebiis prouijttm,atq; HU emendau.Sej Regem intelligejnd in alm sinem
p6rtubus,pontibus,alijjque aditibus conjlituijse cusiodias,nifi vt omnessubietti concordi
tervna contineantur, boni a malorum conatibus defenderentur, malorum impetus coer-
cerentur. Admonet prdterea Rex Cod<eum,ne rumorihus ex vtrauis partesidem habsat.
illum nosise, quod Kexde Rapinisatto ad SenatumTholosanumperscripserit.

SVBiungit Rexpofiea,Se maxime dolere, quod injlitia mn ha cajie adminsiretur
vt cuperet & velit: cui rei nonpotuerit hattenuspromdere. Qvded Edittum nosuentahs
‘jRgJigmisreforwata homimbusplene.vti decet prajlittmpsodumomnibus vrbibusqua
ab illis teneremur,ommnl redditis,cum tamen Rcx ipse exemplo jimllis in Edittisiti ob
seruatione pYMerit ,se promisiis nullo modo defuijse.

tt\EM ejsearatione &bonisubiettiojsicionimium alienam,vellcabrogareauthori
tatem Regiam.Ferdolereje(Rexait)quodsui subiettinolint eamsibi securitatem polli-
ceri,vt apudse sintjlliq; & opera & consillo ohfecundet,pro ofsicio suo &c.Ad huius Re~
gia ‘J&sponsionis quadam capita,anreuerentersatisac modesic}almu efio iudiciuscrip
to replicansjandemJsis verbis concludit.

QVOD nossrsnimiruminnocentkjntegritatissideiq-},ergate Frincipemnosirmn
& Verum eDomimm}tefiimonium hodieexhibemus, fempiterna memoria adpofieros
transmittendum. Atque ita (sondms Nucetoproficijcttur, 2 cum vxoregrauida libe
rijque ommbtis,quorum & erant infantuli in cunis,

D VCTABAT

MARGARETHA AVSTRIACA LEONEM

LOCA

5 f
Paris.

Tornick.

Pagisia

173-
loading ...