Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 83
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0135
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

%


LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

i *■*

1 co

i VD

1 ^

2 h*

| LO'A

CO C\(FOET> E%AT 10.

2\sO B I L I V M.

TEMPOR.AJ
CV M poff debitamjampridem insormatmm habitam,certb conslettaliquos esse per-
niciofos Joominefque maliciosos ,qui sub magni cuiusdam Zelipmtextu.quem se haberesalsb
simulant,pro conseruanda & promouenda feligione, Fideq^ Catholica, & populivnione
retinenda: nihil querut aliud,quam,vt insatiabili fua auaritia,ambitioni,&juperbia into-
lerabih satissaciant, hi verbissuis melle conditis,salsisas delationibus,Regem Dominum no-
firum,ebperduxerunt-vtcontra luramentum Deo/uiss sidelibus subditis,ininseriori Ger-
mania prafiitumsnegletlis omnibus qux in contrariumsupplicando apud Regem adsereban
tur violenterintroducere,acvelutiiugum hnponere voluerit, perniciofam Inquisitionemil-
lam/stia non solum rationsomnibusc^ legibus, & diuinis & humanis contraria ess, verum
omnium tyrannicorum edictorum rigorem & crudelitatem excedit, quibus antehacvnqua
vbifitut Tyranni, msidelcs, & pagani.


10 1

Bruxella.

CHM. E quidem, nonpoteff redundare,msiad contcmptu diuini nominis,& extremam
perditionem,&ntinam totius hseriorisGermania,propterea,qubd eiuscemodi inquisitio,om
nem autboritatem,& iurisdidlionem (ub potefiatem \nquisitoru redigat: omnesque Belgas
perpetuostniserosfc seruosfaciat:omneshomines continuis &suidentibuspenculis corporh
■& bonontm exponat. Adeb vtsipresbyter quidam,velHispanus aliquis,aat alius quicunque
taidemsusrit:volens nocere alicvsi is mediante tali inquisitione,eudem & accusarc,& car-
ceri maciparejmb cum bonorum consiffatione morti etiam traderepofit, probitate alias &
honeffate conffp cuosquoCcunq,, qui laqueis hocpacto hretitijn causis,ramnibus, ac defen-
siombussuis,vnquamnecaudirinecausculratipojsent.

S

J Iunij.


NOS ita/ insrascripti, bene consideratis ac perpersis his omnibus,exiffimauimus atq^
etiamnum extjlmamussd ebitum noffrum,nec non & rationem ipfam, hocanohis esflagita-
re,vt,euidentia huiusmodi,pariter ac intolerabilia , incommoda declmantcs atque vitan -
tes,aptis remsdijs,&bonis&personis noffrispronideamus: nemffarprada exponamur ijs,
quisub %e!igionis,vel inquisitionisputextu, remsuam agendo, ditescere conantursangui-
nis nofiri, vita,ac bonorum ,expensis&perkulo.QVAR E bonum hocopussirmumq,acsitnftumscedussimulineuntes,Tssosinuicem
oliligamus yfolenniq^ iuramentopromittimus , lmpedire,ommbus virthus nosiris,diciam
inquisitionemjta.vt eadem nullo modo.siuepiiblice & aperte-siuietacitc quocunqtie, (puta
subnomine&vmbrainquisitionis,visitationis,Editti,Mandati , pratextu) sufiineatur
aut recipiatur, verum, vtpro posse noffro in totum aboleauirjunditus extirpetur, & erassi-
cetur,tanquamfons & scaturigo omnis cosusionis & Iniuffim. Subprotessatione tamen ni-
bilommus, notumsacimus coram Deo & hominibusjn bonaside & conscientia,nos nihil om
ninb,velle hoc stxdere noffro moliri,vel attentare ,quod vel ad contemptum Dei,vel ad dimi-
nutionem authoritatis & dignitatis regk,Statuumue suorum tendere posiit. Cttm in contra
riumjuc sola sit noffra intentio, Vt siihcet, Regem eiusquesiatum manuteneamusjbonumq^
ordinetn & politiam coiseruemus,resisicntes quantum in nobissuerit ,omnibus seditionibus,
tumultibusquepopularibus.PHILIPPI R.EGIS NOMINE GVBERNANTE

XXXVII.
loading ...