Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 87
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0141
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

8?

LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

LOC A

15 b
Secloch

GRONINGAM cumperuenijjet Albanusjhoslesausugiunt, 1 quos Regijfimtinjecuti
' vsq 'eadUcitm Frisix appellatum SECLOCH. caciderunt aliquot sedcumillipontemsre-
: gi(sent,nonsunt usivltra mille.forum discessus Albano Duciperquam molejhs sttit,quippe,

' quisperautsore, vt ad mamts vemrctnr;nec pug nam illi detrattarent.

INSEQVlTVR illos&Dux 2 cumtoto exercitusuo,adduomiliariaabeuntes,reH~
ttis Groningamillesexcentisequitibus Ducis BRVNSVVlCENSls-,vte/setsrmiuspras-
diiim,poJsetq3 liberius hoflem perjequi. Ea enim ‘Regio, ob multaspaludes&so(sas, parum
oportuna e(i equeslribus copijs, I nde didicit auttum esse hostium numerum, accesione mul-
torumpeditum &equitmn-,&in LV DOVlCi Najsouycafrissiammilitare duodccim mil
liapeditum-,equites amphus quingentos,cwn quibus copijssle loco tutisimo , &propeinex.
pugnabili,ca(lrametatussufinerevoiluitaduenttmfratrisJui,Principis A VR1ACI,vt
conwnttisviribus ALBAN VMfaciliusprofligarent.

A L B A N V S atitcm motis cafrissa Schlochtern discedens, VVedd.z quandam ar-
cem occupat, Arembergio Comiti defuntto attinentem,atque locum,de quo certo illi confla-
ret,exhossibus neminemsiigerepo(se,quinhiipswsmanusincideret. DieIttrntsequeme 4
manc,Albantts cum exerchu ad hoflem iter intendit,qui ad duo milliaria inde aberat. Ex-
ptorata locorum opportunitatc,primummittit centum equites sclopetarios,quiad Lmia cer-
tamina hojlem prouocarent ,eosfubfequi iubet quingentos pedites sclopetarios, & irecentos
dupliciares milites ,cumprmis insignes-sjs Jubiungit mille alios Sclopetarios, atque aliquot
Cataphrattos,Po(ihacsuccedunt Hi(pam,atq{indcsexCjermanorumpeditumsigna, mox
qwndecimsigna rBurgundtomm: 1 nde rursus equites trecenti leuis armaturaiad extreimm
etiam equites trecemi.

HOC ordine T^egius exercitus,Albano disponente, contrahosesprosettus ess. DuxAl-
banus,non diusiibi cunttandum exifiimauh, quod hoflium machinationesossanim aqm in-
cresc:erent,quibus (perabant, se illius exercitium submersuros: & a ccelo plrnia impenderet,
q>M magnum ejset Sclopetarij s impedimentumallatwa. Mandauerat igiturjilio Ecrdinan-
doToletano,vt cum ea,qua diximus inflrutta acie,moueret hofles,ad certum quendam locu,
vbi ipsium secuturum expettaret.

Co MISSVM e(lprdium,duabushorisantemeridiem,& tsslbam ‘Du.cisJitius dua-
bus a meridie horis eh peruenit. Vt autem viderunt Sclopetarj irflruttam ai iem a tergo Je-
qui,vsque adeo animis consirmati sunt, vt impetusatto in hosiiu tormenta,ea vi occuparint,
moxque in hofltlem aciemsatta imprefiione, eos insugam conuertunt.

* CoNTINVATA estpugnavfqueadvesperamalteriusdiei, * ita,vt(ineintermfiione
14^ hofies caderentur a Regijsjolumquc omne ctosorwn cadaueribus, lanceis, (clopetis, alijfque

Groninga armisadeo oppletum cerncretur,vt,vix liceret vltro citrbqueingredi, Quibus ea ojserebatur
occasio, vt qui possent in aquas se demergercjlhsodicessibi videbantur.tantus eos terror in-
uaserat.

1NCIDIT hocprdium in21 lult},peneruntquebosiiwnseptemmillia,regiorimmn
nisiotto desiderati,& totidem vulnerati sunt. Capta^ exh fiesigna militaria vigintijede-
cim maona tormenta,Ouatuor Jigna ipfehofies inaquas abiecerunt.ln cajorum numero non
paucifuere,qui ex Tdelgio profugerantsiuam patriam dcfcrentes.

1 5 6S

TEMPOil/

ix|.lulij-

2

itflulij.

3 .

19 lulij.

4

11 Iuiij,

22 lulijo

PHILIPPI R.EGIS NOMINE GVBERNANTE

XXXIX.
loading ...