Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 93
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0150
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci


LEONIS BELGICI DESClilPTlO

i5 $ 9-

LOCA

ALBANVS idem ‘Duxjjoslibtisprofligatis,cu iamspes assulgeret,vt deinceps Bel
gioc Regis Philippi ditiones.pace & tranqwllitatefruerentur-,magna expatte exerci-
titm ase dtmsittvisumq^ tumfv.it illi,&quibusdam alijs ,quandoquidem diuturno bello

TEMPORA


exhaufta essent Regisaram,&interim tamenobsuturos cqmpescendos motus, saltem

I


ad tempus milesprxsidiarius alendus ejset, rationes conslandx pecunnc esse. 1 Accerstt

7 lanuarij.

io 1

itaque ISruxellas 'Belgij Status, & petit ah ets decimum ,&viceshnum & centcfimum

BruiTel

nummum. ‘Decimum quklem omnium rerum mobilium ,qu<e diftraherenturtVicesmii
vsrb omnium immobilium diuenditorum. Porrb Centefmum iufla afimationis omniu
tam mobihuni,qum immobilium^quem femel Rcgu tJTKaieftati persoluerent.HAC pectmia dixitse velleftipendia foluere militi,qui esset lock opportunisprasidij

2

i Februar.


loco imponendus:tum etiam loca oppignorata redimere: reliquum reserre in Regi\ <tra~
rinm,vtsi qui bellorttm exiftat motiisffacilius coereeripoffent. R espondent Proutnciales,
se certam pecttuk summam ntimeraturos. Et in centesimum qttidem nummu con fentnmt
qtwnsit autem dttrum & molefitm,etiam & vicesimum reddere,expomm.Attum de-
inde eft omnibus sBelgiJprouincjJs,vti centestmus nummtis dependeretur.Sanserra*

TRISIl & Geldrenscgsakaeispotefate,ccntestm:m redemerunt.Fcrebantur aut
peni omnes Statussiue ordines co:sensisse,etiam in decimttm & vicesmumsied certis co~

iMartij

diciombns. Non deerant interim,qui odiose thm, mtdtis locis infettarentur Albanum,
dicerentsij,eu;n rRegis Philsppiiniussu,immbittoetiaminscienteislhacattentare, vttit
sit,nemo tam?nsuit,qw nonsacile perfe intelkxeritJncrcdibili sumptu,& maximis htipendijs conftiti.si Regi Philippo bellum,quod adtiersits rebettcs, ipso iubentesiufcesn &
consecit Dux Albanus.

SOLVTA SanssrvainIduYgtindiapropefluuitmligerihtsit<cvrbisobsidione,qud

4

4 Martij

Kiorto

desperata,Martinengus Itahts,vittoriamsrufia mmaginatus,vafissummofikntio col
lettisjntempefta r;ottediscedit. rendiusad Andium,Adretm ad Aumalittmprosicisci-
tur cum Nemorofio 2 Rex,a quo Marti.iengo CJjianiprasetto oppugnatioms sanserrx
cura mandabattiY, Metis erat, (saluimfisanteqttam ebille venijset Tdexreligtomsfua

5

SMartij,resormata vsu intcrdixit capitispcenaftama.

VENIuntintereaad Andium Gmnamrum equitu duo millia &dticenii siDutto-

Sanian<»e=.

ribus TZjngrauiJs & Tdasscmperrio Andij consilium erat, (jond<uim,ne se atmsiiis cbiun-


lium*

geretjmpedire.de qtto corsilio certiorsattus Condaus, Siorto cum omnibus copijsprosiciscitttr. 3 indeque per Saniangelinm oppidum cumprima acie it cogna cum & posii

6


die 4 cum Andelotiosratre,prtma illius acieiequitatum & tormentarios ad Iarnacum
educit,cum duobus maioribus,& msdioribus duobus tormentis, ibiquearcem recipit.

soSVAEVS cumAmiralio & AndeJotio, assumptisomnibusprima& fecunda

n Martij»

Iarnacum

aciei copjs equeftnbus^veniunt 'Beluesitm silocus eftadsluimm Matamjvbi erat cum
exercitu AndiusRegissrater. Ad illius conspettum Condms aciem insiuit, Andius aliaviamquerenspropecognacumvenit, 6 quoCondausctimsecundaacieivcnerat Ami-ralius enim, lamacum cum prima acie venit, quem Sauarrms & (sondtius continuo
monent.atque vt ad ss consesim veniret,mandant (sandxus verb re deliberata ipfe cum

ii Martij.

Basssacum.

secunda acie larnacum, 7 AmiraliusHassacum veniunt qui anguftjjr ab Andio pref-


sus,(sondcco occastonem dedit,vt omni conuentione tn illam hofium aciem irrueretper-
Yumperetque.CtCterum in hoc conssittu (sondm ille,equo occiso in terramfusus.

ovmP HILIPPI R.EGIS NOMINE GVBERNANTE

XLIL
loading ...