Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 96
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0155
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

1569.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTOlllCA

TEMPORA

M ISIT paulb ante summus Ponttsex, Pm V. Carolum Sicolatum Neapoluanum
cum gladio'inaurato & Galero vartjsgemmisdisiincload Ducem Albanum,cu't,vtiRe-
ligionis CatbolicduumHisianufuisacerrimopropugnatori, & de Romana Ecclestaquam
optimemerito, Pontijicis et Cardinalium Senatns decreto, legatione sibidelatasungens
idem Carohts obtulit. Misitpraterea idem Pontisex Nocolaum Mortonum Presbyterum,
Anglum,Doctorem Theolog'u,in Angliam,vt certis lUusiribits & Catholtcis vtris autho-
ritate Apusiolicademntiaret. Eliz.abetham,qu<etum,vtetiamnumrerum potiebaturjoa-
reticamejse: ob eam causam omni Dominioac potejlate, quam in Catholicos vsurpabat,
nec eos ilhus legibus aut mandatis deinceps obedire cogi.

QV A denutiatione,multinobHesvmsumpserantarma, prosideCatholicatuendas,
sedsere quingenti ex ijs capti, & morti ajsectisunt, nec illorum nobilium conatus illos ha-
habueresuccesm, quos(perauerant. ln eadem causaduo viri nobiles inter cateros desa-
milia Nortonomm ihomas &nepos eius Cbrislopborus morteextinsti sunt, qubdnol-
lent a Catbolica side descijsere, & Eliscabetham legitimam Reginam consitert. Angli
etiam ob quasdam Hijsanorum res in AngUadetentas, mercatores & sacuhates emm
Antuevpia male tum temporis suerumaccepti, hinc astum vt in Angha parpari rela
ttmJicillis,quieRegis Hijpaniarum ditionibus ejsent, cejsatumj^ esl amutuiscommer-
cijs, nonsinemagnis vtriusque partis incommodis.

FVIT r prope Louanium in agro Heuriensis, grando valde prodigiosa quam 14.
Maij pracesit tenemotiu vehemens,diebus sequentibus u & volantes inaereignes:
&fubsecuta eslprodigtosa tempejlas altera,cum hiatit;at<s arenarum alluuione mirabi-
li, qua circa cccnobiumparcensefdommpasitm in pago Vimkenbosih appellato,prope 'tdem
Louanium in terram adsauces vsque demersa.

BIPONTINVS,de quopauloautedixi\, antequam morereturad sevenireiusits
omnibus suis Tribunis, multa puclare tesiatus, causa tUius desensionem propter quam in
Galiiam venijsent, maximopere commendat: & suorum onmium ducemdicit VVolra-
dumMansseldiutn Comttem, quiei Legatmanteaerat. AUatttm esi EngotmiumBipon-
tini ipsitts cadauer.et ibi aromatibus fujjittbus conditum. Principes GaUiprotesiantes gra-
tidi agttnt Germanis,qubd aduenerintsefe iUorum exenitui 'tungetes et Primarijs trihu-
nisquadam osseruntur dona smxer qtia moneta erat aureasm qua ex vna parte ejsigies
Nauan£<t& Bearnensis silij expressa erat, & in alia h&cverba. Paxcerta, vicSoria
integra, aut mors honesta. tamen elogia exitu ipsobeUi minirne suermtcom-
probata.

ERANTin Germarterumexercituviginti ofto vexiUationes,qu<t septem millia quin-
gentos armatorum essictebant, quorum duftores erant primarij , lanusBoccus, Regi-
naldm Craccus, Henricus Estinus, lanusTeresm. Erant peditum fex miUiavigintiduo-
bmJignis.quibuspracrantGrauiUariits & Gofelez.<tus, Accedebant GaUorum equitum
adduo miUia: & decem peditum stgna: tormentorum maiorum minorumue rp. Ade-
rant iUusires viri Auriacus, Lodoicus & Henricuc Comites Najsouq ipsirn siatres: Mer-
uiUerm,Reueiius,Mouyus, Esternm GaUi.

IN Principem GaUico exercitu erantad24.miUiainsimstommtormentariorum &
contatorum pratereacomplures. Equitumad 4 miUia: mdiorum tormentorum, & me-
diocrium, 2. itaque aufti videbantur vtrinc^ duo ciuiles exercitus, vtdiriusvehemen-
tiusjsj sefe mutub posiea consicerent.Reginamater venit Limosiumad Andianum exer-
citum, Borbonio lotharingios Cardinalibus commitata,milites<s, crdinibus singulatim
imisis,hortatur,vtin regu obsequio cosianter perseuerent ,ad ipsm bosiesprossigandos.

AD

I

5. Iulij.


MAKGARETHA AVSTRIAC A LEONEM

LOCA

Lortdinis.

sio k
Antorfiv

10 1
Louen.

Limosiu.
loading ...