Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 99
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0159
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriad

99

LOCA

Poticrs

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

TictAVWAEprouinciAprdtseftnsLudiusnomtue,consUtiseTirtonibtUy AndL
btts fPictonibusque nouis supplernentis,dum bini exercitus abe(sentyexisiimans opportu-
nam osferri occasionetn expugnanda ‘Isjorti vrbis opulenta & commoda, inpittauio
agro oppidum obsidet ad iz lunij eodemife die Principum mandatu, oppidanis venit in
auxiltum ‘Plnuieus cumpeditum Legione, d* equitum vixillationevna'. vrbem ingre-
ditur P ostndie Ludius instituit oppugnationei&tormentorumsulmine ruina constra-
ta.inpetumsacitsepulfus inde,alia ex parte instaurat alio die oppugnationem3at vali-
deje desendentibm oppidanis ,quum &maiorum auxiliorum aduetum Ludius ttmeret,
constlio oppugnanda vrbis relttto, vasis collettis,mouet: pittauiumo^ reuertitur.

exs C dumresPrincipumbene sncceduntin agropotistimumptslauino, cuitts
maximampartem iam occuparant Mongomcrij pottsiimum induslria, depittauio pri-
maria regtonis vrbe oppugnanda consthum capesfunt. Occupanda enim vrbis non dijsi-
dl< spem Amiralij animo inijctebat amplisttmi oppidi ardua auxisis custodia vastttas:
suorum militarisardor: necpanubellicarumadmtmstrationurationes,numerofoquip-
pe&copiosc instrufto exercttu.Nec certesuis vmbtts tutari seposte vrbs videbatur,qua
tumuis ad sirmam custodiam satagenteipso ludto prouinciapusetto.

OBSlDETVRvrbs 1 necincruentasueruntprimatentamenta: destderatisCa-
tholicomnsiueRcgiorualiquot,captaab Eugonotis suburbia, vndeplurimum damni
oppidanis importabatur.Ttyper ellium tamenfuburbium tenebant Regij,magno Calui-
mftarumsiue Hugenotarum mcommodo. Conftrata ad vrbts inoemaruinic: impetus ab
Hugenotissattas buiusmodtvt eampomeriorum partem,occuparet: desperatumpene
oppidumretinendiconsilium,vtprope derelmqttendi rationes quererentur: conrettiin
grauistimam pecuniam bppidarit, quoddirutis prstinis srumento molendo stttis sssenon
pojsent: varia obsidencium & obfessorum inserendi depellendtqueincommodi artes,ni
! hil ab vtnsquepartis homimbuspratermissum: dum hi acriter oppugnant-.ilh obttinate
j sedesendunt.

AD tllam obsidionem duo menses extratti intervarm disficultates. tSWorbi
I eummilitemsere Hugonotarumnon tantum vulgusfedprimores etiam ipsos,propter
\ commeatusimportumtatem, &aliaobsidionisincommodainuasaant, vaneergbva-
tij diUbebantur,8x oppidanis dicebantur ad ottingentos desideratr.e Caluinistis obst-
dentibus duo millia,quibus & tormentorum exvrbe obtonantium tempestas, crebraq3
eYUptiones,prater vartas morborum disficultates, quibits varie infetta erant illoru tur-
j ma,pltinmum importatum suit tncommodi Obftinatior tamen Amiralijad oppugna-
j tionem peruicacitas obsestis certtim exitij periculum certo videbatur allaturasi dtutitts
j perdurajset.

j S OLV ENDAE ohsdionis cum nec quicquam tanta ejsent %egu mandatu ra-
, tiones,auxilijsad ingrediendum srustra emistis, commodior abnAudioratioinitur,

! Tenebatur abprinciptbus Castelleraldum oppidu in ‘Tittauino agro opportunum &co
\ modum.lnshtuit iilud sAudius obsidere: vt Hugonotaru exercitum,per causam auxi-
lij laborantibus socijs opportuno etiamstbi necejsarioq3oppidoserendi,ptctauio eliceret,
quam obsuiionis pittauio foiuendaesstcacem viam euentm commonstrau.it.

■ PICTAViVM continuovenit 2 Sanz-m c^sndij mandatu, cumduodectmpe.
ditumstgnis & tribus Squitum vixillationtbus ‘Trtncipes obsidionem pittauio ad dies
aliquot deserentesJocijs in oppido Castelle aut objesiis ab Andio vemunt. ‘Dux Cjuisrn
cum maxtma equitatus parte post laboriofam dtutumc obsidionis molestusseserecrean-
di rejiciendiiscausa pittauio dfcedit,qui resettus cum fuis redeuntes ad obsidionem ho-
stes eruptione disttptat projhatus ex ijs ad duo mi\lia,nec tamen absquesuorum claret
sangutne.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

tempora

J

I

2.X lulij.

z

Augusto

mense.

XLV.
loading ...