Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 102
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0164
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaclis Aitzinger

M 6 9‘

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

j

tempora

VOSTRWIE, 1 cumMongonturisuburbmmfrufiraconataejscnt occuparcvon-
nulU Andianonm tormentarmum turmadiscedit inde Andius cum cxercitti,quodjlu
uiumviuam,vadojaalctransmitterenonpoJJet:&suprajluuyillius origmcm, ambitu
fasto,ad alterampartemaccedit.Principumconsilium eratad Partcnaum & T^ioriu
oppida contendere.Pugna aleam subire(qubd diminutus ejset ipsorum exercitusproptcr
morborum disjicultates ,qtiibus etiam complures aberant)principes noluijsetspugmv ta
menpue/ens occasio ojjerretur,camminmedetrestandam.

AN D11 erat consilitm,?sjortumpctere,& pugna occasionem querere. Suos igitur,
Prmcipes,iubentinarmisejseadprimamlucem,quiaproximc Andium adejje cogno-
rant.Ad collicuium,qui r.on longe abefl M ongont uro, exercitum educunt, aciemqueibi
per cuneos&cohortes injlruunt. ltaparato principum exercitu, continub alia expartc
conjpicitur Andianus cxercitus,& sacile,quomodo ejset agnofciturtcgnjertijque ordini-
busviam illam qua ‘Zsiortum ducit,peterev;debatur.

SVSpicatus Amiralius Andij consiltum ejse se antcuertere, & viam adeb obshvere,
confefiim iubet exercitum e colle illo descendere,vtplanitiem orcuparet. Qua conjpesta
ts^ndiusyvhiprimimsifiit equitatum,& in cuneos dtfiribuit: prmtamqueadeo aciem
ita conuertit:collemqi:e eum vncle defcenderat Principum exerchv.s, occvpat, prudenti
sane & indusiric vsurpato tunc confilio.

OCCVPATA igitur hunc in modum colles&pra ter quidemtssimiraljj Sententia)
Andius tuncse adpugnam accingit: & dijpositis eqiiitum tumis,peditatumpntden-
ter confiituit, & collkuli jlexu, ab tormentorum impctu iutvs ejfet. Interea dv.obus e
locis Andiani exercitus tortnenta vasie inprincipum cohortes & maximis quidem inco
modis detonabant .llenricus Andius ipse omnes ordines tnuiscns,adsirenue agcndu sin-
gulosadhortabatur.ldem duo Henriciilliprir.cipes Nauarrausnimirum&Condaus,
apudJuos,qui tamen Amiraljj consilio cx acieJeceJserunt.

POSTquam tomentormn tonitruisvtrinque detonatumefi,pugna initiumsit a pri
maAndij acie,eius comiprimum validsimus duoru.m cquitumgermanorum italorum
que cuneis confiabat.ZJna illi in Moj i & Loei,qui e regione eram,turmas eo impetu ir-
ruunt,vt minime pares tantd impresiiom,tergaverterint,perturbateque perCjermano.
mmpeditum ordinesperuassrint,magm illorum incommodo.Htc tamensuccurrit Ami
raliusjnque Equites Andij Gcmanos ea vi ruit,vtpermulti tuncsuerint desiderati: &
prima etiam Andj acies labare paululum inceperit: vt quidam cuefiigib a Principu mi-
lite VICTORlA conclamaretur.

PRlrna Andij acie itapcrturbata.promouebatur intcrea secunda ipsius aciesjn qua
& ipseaderat Andius:&in secundamprindpum aciem magnoimpetu irruit.llla An-
dianommprimum vim sufiinet,grandis tamen molisinfefio onere tandcmsiiccmbens,
Equitatus insugam versus,dum alia expaneptima acici Equites ex Andianorumper-
secutione nondumjese recipijsent,at perturbatis ordmibuspalarentur, Prindpum pedi-
tatus omni,Equitum auxilio denudatur. Occurrebatprimum Gallicus ipsorum pedita-
tus,qutAndianorum cquittm maiorem vhn primumvirilnersufiinuit/magnamq,flra-
gem edit tomentalorumgrandine.At hafiatorum grautsiimo pondere haud parcs,pra-
frastis ofdinibus cedumurjandunturtfc, multis tamen vistoris militis indulgentia,v;ta
condonabatur amisiis armis tantum.

LOCA

s

1 iO&obris

1

|

1 N

!

ir

1 ALBANO DVCE LEONEM
loading ...