Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 104
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0167
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
204

jo4 Michaelis Aitsinger

‘5 69- |

TOPOGllAPHICA ATQVE HISTOIUCA

TfcMPOKA |

PACTAM enimsuijse conditionemcum PiU<eotquemboc Smtanurn Angehuwop-
pidum tenuiseJiipra dixi}aduerfits Regis exercitus obJidionem,vti vvbem dedt:rei,n nvrx
decem dies auxiliumipstafocijssenetur, Venerunt Rupellaahcjim equitum tum^ mtra
dittum decem dierumjpatium, Itatfe Pillm, colloqay conditione impleta,fignisicatfe pa-
ratum ejsie, nemini alij vrbem reddere, praterquamprtncipibus, a quibus tliam acc c<-erat.

ITAQV E injlaurabatur tomentorum tempeslas: a\\osi3 loco vrbs valide ccnquifi
satur, oppidanis intereajlrenueje desendentibut, & ereptiombus vartcsdlis, multum ba-
sti incomm&dmtibus. Repetitur tamenRegis mandatu coUoquium de dedutone: PilUwsi
mm & commeAtm penuria laboraret, nec auxilij Jpes vlla eluceret,dcdit vrbem bi-s con■
diuombns.

VTl obsesii,fuptUettile salua,cumamis &equis,signis tamen •minime explkatu,
vvbemegrederentur. Licet & opptdanis ,peregr'mijus, quo vellent serecipere, nulloeis
iUato incommodo. Non tamen sas esset pro communis Religionis causii, intra quadi me-
stre/patium, armaserre.Deducerenturadlocumvfysccunmis, nullo tliuiUato vitasor
tuntsue incommodo.

EGREDITVR itatfc vrbe Villm cum oclingentis pedittbus & adcentum equi■
itbtis, Engolimum verfus:Bironeeos deducente, Regio mamlatu. multi tamenpr<sters.de
violatt dicebantur,nonmlli occist. lta deditur vrbs oportuna & copios, postsi duos prope
tnensessuisifetoppugnata.lnhacobjidioneex Andtanorum obsidsnttumparte serebantur
ad dtto nitllia destderati, & lllustres quidem viri,magno Catholtcorum dolore tnterstclm
est MarttguWyVir jlrenutsiimui, & Regiommduttorum pemisiimus: in Amiraltj mttnus
& dignitatem Regia Sentcntta suffettus.

AMIR ALIVS tmm,qmfubnomineNauarui& ConddiumorumPrincipumil-
lorum.bellain Galliaciuilta souebat,gratia Regiaprorfusexciderat. Nam citmscripti tu-
ittsdam exemplar Amirdimad Marescallum Mommorentittm consobrinum mtttcret, ro-
gans vt illud Regi osfencr,Respondet Mommorentw se fcriptum tllud Regi exbibuijfe:
Rege verbnoluijselUudrecipere,baccausa redditasi r/Jnl videre mcso audireveUe, qttod
ab Amiralioproficiscam,msipriusadossiciumredierit,obedtentiam^eam,quc.msibide-
bcat,pustiterit,

TVM de fuoconsulebatMommorentitts Amiralio,Toreidmelius tutwqrsi se Regis
sidei ipsevltrbcommendaret:eamsacilem peruianusi rationem pacsicationis. Excipits ■■
cundis literis Amiralius. Quod Rex supplicem illum ItbeUum ( quid nam in eopetierint a
Regeinsradiceturpaginaio7)nolueritrecipere,seidmaxmedolere: at verb relmpere
semlicio omnium Cbristianorum Principum non pmudicatorum, num 'tpsifuum ojsicium
secerim,pra(iando RegiobJequiotcum semper,sctlicet conarisuerint,6mnibm mcdu im-
pedirecalamitates, qua Regnopestem exitmmsi vltimum mimtentur. quavera debeat
ejse ratio hon& ipsmgratu ineunda. Verum, quandoquidem animaduertat, aduersarios
suam Rcgem itaimpellere,vt vel Regniexitio & ruina,sesociostsicorsiituerim , consci
emU pace,reltgiomque vfu,&vita priuare ,satturosse inposterum, quod e re vide-
bitur.

CAPITVR

O&obri

mense.


ALbANO DVCE LEONEM
loading ...