Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 107
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0171
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

107


LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

1569.

loca

_ CoRPVS.aftatuasupplantatum,Elandrk(quonomlneBelghimappellantJftatus,
aiebant ,designari,quiper trcs‘Duces,aut capita regebatur,quorii duo ab Albanosuerat
debellati(Ecclesiasticofiatu insua authoritate & libertate reliclo. Duo verb capita tn
corporeprosirato(dicebantyTSfobiles (stplebemsignisicare,tria brachia, qua tenebant
schedulas,udam,& crumenam,ad nobilium ordinesn pertinere,qudniam ijsupplices li~
bellos Margaretha Aufiriaca, dumrerumadmimstratmem habebat, porrexerant, &
proteftantibus aduerfussiummi Pontisicis dottrinam^atfy auttoriiatem,fauorcm,atque
operamprxstiterantsRjtus Tsomana Ecclesia abrogare,& Resomatorum(quosvocat
%eligionem d Pontisice damnatum tueri &propagare cupientes: tria brachia qua mal
letimsecurim&clauum tenebant,adplebempenmre,quoniam ijs inftrumentis templa
demolita essct,UOCpro Trophaesuarum vittoriarum BelgicarumoftentabatAlbanus,
in eorum contemptum,quosparm inter se concordes,& rebus agendis inessicaces,exper
tusfuerat.iAc ne eagloria tam superbo monumento illuftrata euanesieret, aut nesta-
tuam cum caftro aliquando,diruerent Antuerpientes recuparataphft aliquot annospra
tenfalibertate sua,prouidus'Dux eam in Hispaniam,pofteris insiempiternam memoria.
permare tranfimisit, qub & ipsiepofiea esisiubsiecutus.

TEMPORA

1

Pagina

104.

I

Septebr*


DIX1M.VS antea 2de libellosiuppliciper AmiralitmTsegitransmijsojnquo PP.
Regem etiamats etiam obteftantur, vt in omnibus omnino ditionis siua locis, omnibus
etiam invniuersium hominibussine aliqua persionarum, loeonnn,temporum exceptione,
reformata Hstigiouis cultum attfi exercitium concedat: eamquehbertatem,quibusres
exigit sccurtatibus,muniat atqtic conprmet: Pmerea tSHaieftatis Tscgia Editto hoc
etiam comprehenJatur,vtatteriitrireligioni vnusquisiq; nomendet,eamquepttblicepro~
siteatur,vt hac re eonim malitia occurriposiit, qui hac libcrtate ad impietatem & car~
nis licentiam abutentes,omnem rdigionis curam ex animo dbijciunt,nihilque magis ex-
optant ,qudm consusium Regni Galliaftatumfcruersiumque sicclesia disciplime ordinem
intueri.TROElTEStur etiam (perindeacsiConcily DecretaTridentinanunquamsuisi-
sient cdita) Si quid in ea quapridcm. Cjalliarum Ecclesiarum nomine exhibita eftsr
deiprosssiione,ex verboDei,quod (sanonicis scriptura libris coprehensum est,abprophe-
tarum aut Apoftolorum dottrina aliemm sentire doceantur, paratosfe ftatim manus
dare,&in eorum concedere siententiam,quieos errassie demonftrabunt,&melius aliquid
sicquendum edocebunt. Verum has &similes noux rctigionis leges, sibiprascribt

nonpassiussillis occasionem prebuijsie videtursn rebellandi proposito fiuo progrcdiendi.


Buturigu.

NAM &ad 'THturigumagrum'Briqucmaldus& rBaniusviriAmiralioprosicri-
pto addittsiimi,pbft Mongonturanam cladem,occuparant oppidula nonnulla,multum-
quc incommodi toti regioni importabant. Initur quoquc consilium Auariciprimaria Bi-
turigum vrbis occupada per insidias, duttu militis cuiufdam ltali Vrsini Fauli nomine,
qui ex A uarici erat prasidiari)s:&patta mercede sacilem ad vrbem aditu pollicebatur,
at illosfallens,rem cumsifaftrio summo vrbis cuftode cbmunicat:eiusque mandatu dtem
H 'tgonotis dicit,rebus ita a Caftrioprouisis,vt eorum qiii ad vrbem accejsierunt 1 pars
capti,pars occisi reliqu i suga euasierunthnutili ab illis tentato vrbis occupanda conatu.

<

i

iiDecebr.


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

XLIX*
loading ...