Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 109
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0174
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auslriaci

)

j ..

| IOC A

io k

Anuerpia

5

Pagina

9■

io 1

Bruxella.

LEONIS BELCin DESCRIPTIO

KEGIIS copijs, sub Henricisratris aussicys jortisiimi ac prudmifiimi Tkices
pufiierimt inter quos dextntm latuit Tetrus Erneftus Cornes *JfyCansseldius,cum quo
R ex Vhilippus,per Ibanum lDucem, misit ingentespeditum & equitum copias,qu<e
laboranti Christianistimo Regisuppetiasserrent.Suberant huiclaten,equitum Cjerma-
7io'> ttmmliix jq fub ductbus Landgrauto Hastx,Rheingrauijs.sentore cJ tuniore,comi-
te VVefterbtirgio,& domino CBetstenio,qui ejbdominusPa/sampierre.

SIN ISTRVM latusdefendendumsusceperatCjuisianus,cuiaderat Marschakus
cossa, Villequier/(sarnauallet, Lauignan, & magnapars Cjallica mbilitatis cum eius
geniis (fataphraciis.

MEDll steteruntpeditesheluetiorum38jigna. (flero,?seifseroqueprimarijsduci-
bus,penes tormenta maiora Inde rBurgundi,pontisicyqJ (miferat enm Pius 5 potifcx ad
12.0Q.equites& 4000.pedites) sub llluftribus Ducibus Dominisde Valstte schauigni,
T hore, Mompettsiero & alijs, cumpontisicijs quoque Cataphraclis, leuioris^ equitatus
signisaliquot.

H £ N RICVM. Regis Eratrem obseruarunt,cum seleciaequitum Cjallorum Ger-
manorumqus manu, D uces Attmalius, *SPCartignes, dPVCarchto Badensis Philibertus,
eJTs'arijchalcus Tyron,Tauannes,Comes de S. Flora,&alijpraftantsiimi harum reru
«jTsagiftri,pugnatum est vtrinsi atrocisime, ita,vt inboc pralio Cjermani Germanos
adorti,ducibus vtrobiq^ Comitibus *JfyCansseldijs, Religione & armis iam contrarijs,
omnem irx acsuroris magnitudinem, in cognata visccra esfiinderunt. Vulneratus &
grausiime thn Petrus Ernefius comes tJAtansscldiusyduersariumstbi habens ZJolra-
dum,ctiam comitem iTMansseldium ex altera parte.

CA E DVNTVR timad internecionem 26. Cjermanorumpeditumstgna, vna cum
veteranis Thicibus Cjerolz-echio & Cjranvviler,qui sub pontanorum ducis auspicijs Cjal
lias ingrestifuerant Ceciderunt,etiam cum tjs equites illi Vascones jorgius iam afugien
tibus socijs interclusi. Summa occisorum rebelliuM 10 millium numerum cxcedit .pntter
inconditam caflrcnsem plebem,cacidit & Philibertus Tadersis JJVCarchio, magno sut
apiidCatholicosCjallnsrdiclodestderio.

PO ST literasinsauoremmeumab imperatoria zJfyCaieftatescriptasdie26. lulij
& 27.Auguftiht.tiusannijnfantibus acsollicitantibusin Aiisiria fratribus meis, mit-
tunturad Daccm Albamim alis, quibus inter caterafiterum ad aulam imperatorisre-
ttocor. 2

iblBVS Tecembris 2 olijtAnnonatiuitatissuaClymartericohoceslsexagesi-
mo terpo,ommbussere hominibussatali.clarsiimus lurifconsultus JD. lacobtts Mastus,
olim annos vigimiprimarius Reipub: A nuerpiamepcnstonamis, snde quoad vixit, Ca-
roli (Jasaris, Tessq, Phdippiprimarijordinis, infitpremo Tdrabantixsenatu consilia-
rius, de quo etiam (upra dixim us. 5

ALBANi Ducismandato,etia ipseprafettus luslim crhninalis loannes Cjromiels,
aiias speel diftus,(qui omnibussere executionibus kterfuit) BruxelU ante curid erefto
patibuio tandem sujpcnsus eft. 4 Ob id,qtsod acceptapecuniagratias concesserit,rebel-
lionisque atvp aliornm criminum reos dimiferit: quod innocentes vexando,etiam execu-
tionemfecerit desamulo sito,cum tamen conslium judiciumque Magistratus superioris
haberet in contrarium: Poftremo qubdsitbluftim prcctextu,oppresiiones,conctsiiones,&
extorsiones varia s exercuerit atque enormes\itayt neque adminifiri illius tanquam in-
sirumenta impuniti euaferint, quemadmod um partitn ex subieft a sigura,partim etiam
ex originalibus cattsarum titulis,quos ipsemet vidi TdntxelU, confequenter apparet.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBEllNANTE

109

1569.

TEMPOR.A

I

i40flob.

2

24Noueb

3 .

13 Deceb,

1570.

4

nFebruar.

L.
loading ...