Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 111
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0177
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auitriaci

iii

LOCA

r k

Londiniu

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

ELl ZABETHA AnglmReginawtercaad Proregcm&procercsScotw/FJcm-
burgi congregatos/at Iheras.quibuspetebatjte de Regind sautoribus supplicium sum-

io 1

Bruxella.

se nonposse honejie periculutn "Hgginx Maria Scoti£,&vicina & savguine iuntta negli
gerc}quxgrauisiimequ<ererentur,sibi iniuriam asubditisfattam.Petete ita^ ,vt Scotia
prorex illejdoneos homines adse mittat,qui,cur inRegina arma sumsiJsent,exponerent,
&ad Reginaquerelas responderent.

DETR ECTABANT hanclegationemcertathn omnes,ita, vtipfemetprorexeam
subirc coacktssu. Londini itas, partis vtriusque Legati auditisunt, Varie vtrinque est
disceptatum ,nec tanti quid momenti a Prorege disputando iitm potuh adduci,vt Avgla,
licetamula,&alteriusreligionis amica, Scotia Regintc causam iudicarepotuerit dete-
siorem. Hicprorex indicio ad Pcrthii conuentu, Regniproceres euocauit ,qub cum conue-
ni(sent,vtruisque Reghue etialegationes aduenerunv.&quapoftulabantur ,cxposuerunt.

An GLA,vtScosueRegma,veltnpfstinttmlocum&amhoftatem reftitueretur^
vel vt communher cu,silio iacobo VI regnaret,& regij nominis honore in literis & atti-
buspublicisfrueretur\veldeniquestneutrumobtineripojset,vt squidcm Regina, idjibi
persuadenpermitteret.priuatadomiviueretjjscontentahonoribus}qui salua Regisati-
thoritate ei concedipoJsent,reiestis duoibusprioribus , tertium hoc agre admittipojse vi~
debatur. 1

7{ECITATA E sunt & litem Regina Scosue,tum exulis, qmbuspetebat,vt iudices
darentur,qui desuis cum Tdothuellio nuptijs cognofcerent, acsi comperireniur contra le-
gesfattasa viripotestate libera,decernercntur. Spargunt interea,Regwa Scotia parti-
bus insensioresjn vulgus, Hauartum vinrn nobilem,& post Reges in Scotia ditistimu,
cuiuspotentiamrebelles Scotixplurimummstuebant,eoqubd Scotix Reginapartesse-
quebaturjnnecem Tspghw nglia,RegisqueScotiapueriadhuc,conmasse. tslrgla
propterea de fatusuo sohcita, Hauarto in arcem Londinensem incluso,adproregem Sco-
tix mittenda deliberauit:Sed illud cesilium tempestatepaululum fedatajuit discujsum.

PROBgx etiam loannem Metellanum,& Balfurium comprehendiiustit, Hamil-
tonp.Cj ordonij ,0‘Argatelw Comes,cum pracipua nobilitate Scotia .proregis sdstionm
exo(i,in neccm eius cospirarunt. operam suam ad illudfactum promisit lacobus Hamil-
tonius,ex Archiepiscopi Fani Andreajorore natus, qui ad hocprastandum omnem opor-
tunitatem captabat.

ALBAN VS,cumprobesibi ojsicio suofunttus essevideretur,contraeos,quoscrhnims
Ufic Maiesiatis reos exislimauerat: cums in eos, vt dittum eft, quoque animaduertisi-
set,qm alijs criminibus obnoxj /uspendio &gladio digni indicabantur ,vohit pofi crimi
nales exectltiones, etiam ciudibus acpohiictsin Tdelgio conftitucndisrebus, intendere:
Videns haque,maximassallaciasfraudes ac deceptiones inBelgio,monatas ex alijs re-
gionibus eb delatasjntcrdixit 2 omnibus monetis,argenteis,tamparuis quam maio-
ribus,nevaleant,nisiquA Regis THlLlPPI nomine cusiefuijsientatquestgnata.

IN Gallijsfiellum quod Mongonturana clade penhus cecidijse videbatur, varijs in
ARegni locis inftauratur.£rat Lorioli Cjordiusprafestus Regitts cum equitum & peditu
magnb nttmero hic Rojsieto turma sua \egato,explorandi cum lanceatoru manipulo man-
datum dat,&pugnaprimordiasiha occasioferret,saciendi,non longepeditum tormen-
tariorum mahusseqttebatur CJordtus cum reliquis cohonibus,pcdetentim accedebat.
Monbrunius Hugonotammpartessequens^adejse boslcmsigno cx Pttsina arce nmitus,
pedites ad salicetadenstora collocdvequitum partemprxmhut ,a tormentariorum illo-
rum vicinia sirmatdm:ipse cum reliquo turmarum cuneopropius%hodani ripam rei exi-
tum expestabat. ;

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBEllNANTE

M 7°

TEMPORA

Februario

mense*

ij Martij.

L i.
loading ...