Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 112
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0179
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
111

15 7 °-

TEMPORA

I

28 Martij.

2

15 Aprilis.

5

Maio men
se.

4 .
16 Maij

Michaelis Aitzinger

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTOrTcA ,

EXploratonm tuma illa, %oJscto duclore,dumproprius inspiciendt causa accedit, '
cssulminantium ex salicetis tomentarionmgrandinc,primhn nonnullis interfecl is,di-
shtrbatijabare,tim defrenato cursu ad Gordium rediere. Gordius confefiiin cumvni-
uerso cuneo,ad eampartemprocurrit,at ita a dMonbrunianis excipitur,vt palante pe-
dite,qui equiti aderat, eques etiam plane dfiurbaretursigniserofy Eoterio inicsiectofu
gaseret: & CJordius occiso equo in maximo periculo versaretur, ni abfamulo relettatus
& recenti equo inuettus fiuga vit<tsiia co nfuluijset.tum hinc aliossugere, alios persequi,
Monbruniumtsi vistorem vbifa cumsuis hfiare, vicina vrbes ijs celeriortbtts eqws inue-
stis,perfugiosuentnt: Cj ordius Crofium petit. Desiderati ex equitibus adfexaginta,plu-
res interfesti.Loriolum pusidiario vacuum a tJfyConbrumo occupatur.

CjORDlVM inselixifieconatus,&non satisbonefiis securitatissuccejsusvaldean-
gebat:de intercludendis ergb hosiihus,qui Rhodanum traiecerant, cotsilitim init :& ne
rursus Viuariatem remeandisacultas eJset,propugnaculum hfiituit expugnare: vt qui
trateci(sent,nulla auxiliorum oportunitate arcerentur ,ats itasacilis ejset illorum inter
necio.Propugnaculi opus nondum absolutum erat: iliud cum omnibus &peditum & e-
quitum,quantuspotefi,copus oppugnare Gordius infiituit.

TfiHODANl interea aquor Delphinatusmaxime ripam myoparonumtormcntis
insh’uitorum,cusiodia adJiimmam diligentiam tanquam culp<e resarcicnd<e ajseruabat,
vineas ducitprimum Qordius,&alteriuspropugnaculi speciem consormat,quod Hugo-
notarum (quise religiosos appellant)propugnaculo c regione ita erat collocatum,vt duo
bus maioribus tomcntis ad illius inteslina aquilibrio essulminarentur , ita maximum
propugnaculo hsiabatpericulum.tJsiConbrunnm Vrincipes H ugonotis de pcriculo mo-
net,non tantum depropugnacu\i,sed & omnium qui traieceruntjasturXagi.

jOVI quidem Prmcipes,dantmandata,Ludouico (somitiNajsouioAuriaciPrinci-
pisfratri,llle,rei militaris exquisitepehtus, Albenacophmaria vinahatis vrbe,maius
tormentumperprarupta & inaccessa locasummo incolartm fiudio & labore conseslim
Pusiuum conuertatSummam dissicultatem conspicatusLudouicus,auxilij obsesiisferendi
auxius harebat ,qui quasi retibussiluuijs lsiaia & r.Vurantia intercludebantnr.

1NTER tantas dissicultates,necesitas & dejperatio rationes inuenit.sldsuperan-
dam 'Rhodani rapidam velocitatem,funes ex vtraque hpa extendi, rotulaque ad eum
funem alligata,eaqueperalium naues deducisolent. lllaratio Htigonotisdeerat.ita &
propterflnuij rapiditatem dissicilis & traieftus & extensio ,summa tamen vi agunt, vt
nauibus aliquot insiruftisjn eaj immisiis lohcatis ad qiiinqttaginta, dum ex arce tor-
menta effulminabant/Kfodamm penetrare moliuntur, euentuifauetfonma.

MT OPARO vnus tormenti maiohs istupercutitur,alij cotfievnati cedunt. Hugo-
notarumnaues,adalteramripam incolumes euadunt. Cjordiam,quipropugnacu\um ob
Jidebant,ad tantispestaculi non expestatum exitum lurente.^vchh^ne vniuersus prin-
cipum Hugonotaru exercitus continuo traiesturuseJset,absidionem propugnaculisoluut,
vineas,propugnaculum<fo derelinquunt.

INTEREA ConstantinopolisoluitHaU Ttajsa 2 cumthremibusostoginta,&
biremibus thginta Vbiautem Sylimus Turcarum 1 mperator didicit 3 ex legatofru-
sirasepetijjfe (yprum a Venetis, nonparum id admhatus (qitippe qui Venetisfe quoq,
adbellum comparajsenon Jperabatjiusiitdetineh eorum legatum cum totafamilia.lnde
Turhca clajseplane insirusta, HaliBaJsasoluit 4 etiam Confiantinopoh ctim 56 ihre-
mibus,duodecim biremibussiex onerarijs nauibns, vno Cjaleone, mahonicis csto, pasca-
ua\lis,quibus equi veherentur, quadraginta ,mu\tisque a\ijs cgregieinfirustis nauigijs.
Ha\i in itinere nonsine magnosuo dethmento ,T inam Venetoru insulam in mah AEgeo
populatusefi.

NON

\ I ALEXANDRO ~FARNESIO LEONEM

LOCA

Callia.
loading ...