Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 113
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0180
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriad.


Auftriad.

13

j

LLONlS BELGICI DESCIUPTIO

3570

LOCA

0 N paacapYiMerea obfiruari volnhedkendo, 2 a Lud moderatoribus. inu
pressbnbits ac BMiopohs.ne qiiemadmodu eovsscjue farlum efljHorttm iticurtajartim &
iricitid atcfa anaritid,quiccjuam po Jhac delinquatur,ea imprimendoscilicetvel itnpref-
fa diuendendo,qua inprxiudtaum 'Religtonis (satholk.^authontatis regia, ai.i, vuii-
tatispubhca tendere pojsent.

TEMPORA

10 1

Medhiinia

I

ipIVEiy.


PIVs V.7lomanusPontifexposlquamcontuAngliareghiamSententiam tuli/set,
vt diihm e/i,eamq,s hareseos condemnasset, & omni regnandt potestatc excidi/je decla-
ra/fetMulta^ idgenus aliapublicedenuncia!fet,eaque typis excudenda curasfet\exem-
plar 'u A tglidm perlatum esi, ad 1 ohannem Feltonumyirum nobilem & cdthoiicum,
qui nolens bomines suagentis Catholkos,eampontisicis latere senteniiamffpsb corpohs
c. hrisiisesio 5 Lo idim adfores £piscopi,apudfumam adem eampiklke ajsixitsionsi-
m mortis ifru dkctur perkulo.

2

25 May.


PR.OMOVERATVR etiamcircabocTempttsiamabAnno rs6j. hucv.squehner
i mi(sa,{soncHy iridentiniexecutio,cumannihuiusmensedunio 4 primum Episcoporu
) atque aliorum Ecdesiajikorum zJtyCechhtm cogeretur Concilium,

?iilunij.

t k

Lonciini

%FX interca PHILJPPVS,vonobsuremielhgens, Piali Rassam * Confianti-
nopoli (oluisse 17 Apnlis,cum triremibus ostoginta, biremibus autem triginta, atq; eiid
16 tJAriaij diesequeme, Hali quoqueTdassam.cum triginta sex trirmibus & duodecim
bircmtbusfex onerarys nauibus & vno Cjallione,vtper illos Turca Selymtts Cyprum 5
extorqueret Venctisjhh mfit in anxilium loannem Andrcam Anriam, cnm quinqua-
gima trhemibusvt etiam contra exteros Turcas.pro (sathoUcis,s'atholki ‘HJcgisthuhi
defendcret.

4 ,
iluiij.


<£ONTA die prius qttam ('oncHij iSdriechhnievsis Decreta absoltteremur adidit

6 etiam Albamisresovmatoriaincausis crimmalibus posihac obsieruanda quadamde-
creta,Regia *JMiaicfiatis nomine promulgata.

1

plulij.

to k
Anuerpia»

PO ST E A.iamomriserein BelgiotumultuCopftojlliqueAlbav.ocontraaduersa-
riontmsuoruminsolentiasCortuna-vtcumqueblandiente, T^egisnomine.gencralemco~
donationem ac veniam, siitc donum regalis clementia,vt dicam melius, regali Thea-
tro magnisice drttsto ante domtrn ciuicam.in magnosoro AlbanuspromuIgauitAntuer-
pix.quoi q lidem donumpacis ac tranquHlitatis impaeientes ahqui P A N D O R AM
omniumcaianvtatumprocurathcemappellarunt,nondutemP A R DON A M,vtaljj
barbaro vocaruntsiteris transpositis duntaxat ,alids ysdem manemibus.

6

16 lulij.


POSTEA OVam mdgnocumapparatu,inter Regem Uispaniarum Philippum, &
Amam Auflriacam Imperatoris ^PAaximihani siliampacia ejsem sponsalia,llla Ra-
tisbo-m discendens 7 prsiflantisiimisquibusdam viris comitatd nobilibus,pergitinin-
feriovem Germaniamjndein Hispanias prosestura , Sextaidus AugusU loannesille
Feltonus nobilis quidam Anglussa duodecim viris damnatus,Lodm adsupplicium tra-
him,ob assixas l/teras ,quibus sententia Pij Vsiitnmd Pontisicis,comra reginam conti-
ncbatur,quaqua ad ostauamsere horam altehus diet, in eo, quo dictum esi, locopub-
lico permanentesfa multis leftasunt,aique etiam a nonnullis descripLi.

7 n.
iAugusti.


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

LII.
loading ...