Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 125
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0197
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

«5

LOCA

* r

Parisijs.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

RElPSA etenim sesentiretumprimhnidsibi vidcbatur}deqtto p riuslibelloquoda
sueratp rmoni tus,cuius bac erat sententia.

LIBELLVS.

M EMIN Eris Pontisiciormn illud ejse decretumsiReligionis etiam nomine smcitu}
consiliorumqueautboritate consirmatum.Tfonejsesidem seruandatnharetkis:quorum
nomine ipsi Religiofi^ (falmniflas ita appellat) maxime censerentur. tJfyCeminerisjam-
pridem «diumscmpitermmjbellorum superiorum inuidia,aduersus Caluiniflas consla-
tum ejse: vt minime dubitare debeas, quin illud ratum sixumq; sit Kegina consilium, vt
quouis modoKeligtosi Caluinissa deleantur. Fceminam Italam, ex Pontisicumprogenie
vaserrhno ingcnio nonpojse non omnia extrema hofiibussuis meditari.

ANIM A Duerte,qu'a inJchola Kex fucnt edticatus atque inflitutus: ab annis duo-
decim hanc haussfse disciplinam,solertium praceptorum auspicijs,vt disceret iuraresilas-
phcmare .perierare scortationibus & adultcrijsse commiscere ,Jidei Relrgioncm,cogita
tionejq; Jiias disiimv.lare,vuitiim componerefanguine gaudere ,vt befliarum maclationi
bus assuetussiabiectorumsnorum cadibus indulgeat. Tforis persuasum esse siegem M a-
chiaaeilij docirinasie minhnspati debere.vt in suo rcgno alia Kelgio qtwn ea,cui ipsius
flatus innititur obserustur. lllumque ipsiinculcatum ejsesieri nonpojse, vtpacatumJit
ipsius Kegmtm,quamdiu in eo dua Religiones vigebunt.

ODIVM verb Regis Adolesientis animo aduersus Ksiigionemjtassaluinismum ap
peHant)itifcmi'iatumsuijfe certitm est,& commentitijs argumentis siepe HUsuiJsepersua
sum,molitos ejse Religtofosjpfum & Kegno & vita spoliare. Fallerissiexifitmas Regi?
aut quemquam htiiusmodiprhmpum pajsurum vnquam, subiccios,qui aduersus seseii
iufla feu inutssa de causa bello insurrexerint, legum benesiao vtifrui. Ita potius habeto,
Kegiimprincpumque animis illud ingenitum atque infculptum ejse, vt amis vlciscan-
tur,quod aduersumfe armis geflumsuerit.

ET v,cges &principesjlla qua metuJtui necesiitatefecerint,vbipritnum ilU causx
cessarintsiibere pacla conuenta violare, & illud habere ratum, politicum axioma ,*N on
| ejsepattas a Prtncipc cum subietto conditioncsferuandas,quas nimirum cum illo armato
! contraxerir.sidem efse violandamRcgwzcaufa, \ Ton illisejjeReligionisiolennis iurlsiu-
j randi speciesibieclosfaUerefias efse Principum artesJiancauguflam Imperiorum con-
i seruandorum disciplinam. cuius hac nonmdlasint ex multorum congerie delibata exem-
! pla.

j EXEMPLA.

I C Ommodus volnptatibus suis interponeus aliquando jllud tempus impendebat exco-

! gitandis cadibusinnobiliores imperij exquanmmcditatiommdUiatts,curauitinter-
I siciendu lulianu,quem vt patrempalam colebat atque cdplectebatur. Antonivs (fara
I cella Alcxandrinus insensus, quod Fessennios versus aduersus fe recitanpasit ejsent,per
j speciemhabendi delectus,cbgrcgatamvrbisiuuentutiiufiitintersjct.&persingulasetia
! • ades,abvnoqrtoquemilitehospitemcxdi.ltacadibus replcta vrbe, nihilaliudad illius
stragis excufationespratcxit,ad Senatumscribens, mfi illos omnes mortemswsse cbme-
ritas. Lacedsmbniorumdux,coniiocatos amichia & focietatis specie,Milesiomm octin-
gentos obtruncari iusik.Seruius Cjalba sex Millia iberorum idemsupplidumftatuit.An
tonius Spinula (ne dntiquorumplura exempla repetamus)primarios JnsuU Corsica ho
mines adfe comiiui) specie,conuocatos capite multari mandauit.

(jArolus Vll.CJallia Rex,poftquamcum Duce Thtrgtmdhe sesreconciliassetsiede-
re etiam matrimonio consirmato, &solemniter ittrajset etiam rerii omniu prateritaru
obliuionem,pr<c(lito iureturandojn confecratam hosliam .qttod erat tum maximum an-
gusiislimwns iusiurandum, illumefa Monterellum oppidum conuocajsetperspeciem ami
citiicjllum interfecit.

I 1 5 7
TEMPORA

12 Augusti

PHILIPPI REGIS NOMINE GVRERNANTE

Lvm.
loading ...