Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 126
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0199
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I2<S

Michaelis Aitzinger

M

— I

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTOlllCA


TEMPORA

‘TLENA sunt exemplorum omma,ex quibus h<tc pauca deccrpsi,vt noris Adolescen
tem hunc Rigem dodrinam illam,qiuz decimo octauo capitelibri eius, qui efi de doltri-
naprincipis, authore Machiauello/edulb didicijfe, cumfolertiorum etiam praccptorum
prohxioribuscommentartjs. Quemadmodmnnonsibipotejlejfeincognitum, 'Rcgem eo
ipsodie,quo Tfauarrea venit in aulamfBlesgas, a Reginamatreiocabundum quasijse
blasphemia (vtdemoreilli est) interposita, Num egregiepersonam suamfisiimiijjet^
AnnuenteIsegmapraclaresitmptaejsepriwordia, fedpatumhacprodcjfeqisipcrgat.

AT ego (inquit inculcatis eodem tllesuo rnore diris ) omnes illos tibiin casiesindu-
cam. Hac Tgx. tnde conijci poteft quorsum aspirent tam speciofa illasatniliaritates qui
busapud te,& alios optimatesReligiosos vtitur.Tu etiamat si etiam ubiproutderisfia
tuerisque nullum aliud esse remediumessugiendi illorum dolos, quamvthac aukt, qua
impurisima eslsinquit ille) Sodoma,te mature extrices atsi expedias.

REGIS CONATVS.

TsE X Gallia aittem (farolus interea mittit Cauagnittm, cuius sidei &prudentu
maximeconsidebat Amiralius,qui Regis nominenunciet,planenecejse cjse,vt & matri-
monij sororis regia atcp Tsauanai Regis intersit,& rei Belgicajeu cxpedhionis in Bel
giumsufcipienda causa,Lutetiam continueprosiciscatur, rcs ta: tasfineisjmprafemia
gerinonpojsemihiteJsecause,curparisinorumsioliditatem&vecordiamreformidet: se
nimirim rebus omnibussatisprouidisse,nequid turbarum propter ips.s aduentt.m oria-
tur. venit Amiralius & a TJegesiRggina & vniuerjasamilia rcgiapeihunamter exci-
pitur.

T V M coram apud Amiralhtm de re belgica sRgx agere vchement :us. & quasihoc
vnum pertimescens ,ne res intenurbareturttesiabaturfibi non licere,tanta q uanta vellet
fefiinatione vti. (ontraAmiralius docere,Reiillius qua insiitueretursiummam & vtili-
tatem & dignitatem Tcgi Regno<s,ccrtam & illius cjsicienda opportunitatcmfacilcm
expeditamq^ consiciendi ratior.emsdemonsirat quoque ccleritateopus ejfe,ne Albani co-
silijs & vhibus rcspersefacilis & cxpedita impediatus :suturunt etiamyt ij, cper quos
tantageri posiit,animis concidantsibi illudi opinantes, rerumsi adeb preclarsscilicet,
gerendarum occasiones elapsiiras,qua pofieasacik nequeant recuperari.

ROGAT 7(ex,vtillorum nomina edat, quos*s4miralhtsclicebat adtria nobilium
hominu miliafore,qui ad iflam militiam belgicam daturi essent firenusihnam operam.
Fosiquam complitrium nomina edidijset, & devarijsquoq, 'Rexalijs mentioncm de in-
dufiria iniecisset sibitfc illud maxime placcre praseserebat ,rogat Amira!ium,vt libellum
primarioYum maxime,& quorum operaadipfamunera vtipo(set,cosiciat. Libellum dat
Amhahns, & quantos etiampotesi, exscribit, vt ipfa homtnum multitudine res certior
saciliorque videatttr.

REX deindedli certbpollicetur, se vbiprimumconfccttmftterh sororissudmatri-
mohiumjjuic ret omnibus viribus enixurum: ipsumque Amiralium summum illanim &
rerum & coptarum ducem dicit. Dat potefiatem, vt quantum militis opus esse cognorit,
colligat:vt & equitum cataphraclorum vexHlationesparct. Habendo delestu pecuniam
ab «AErarijfh Ouejloribus iubetdependi Amiralio,quaniumnecesseeividebitur, vetat
tamenne numerat.onis causa ascribatur:tantumsuo mandatu datamAmiralio pecunia,
pecunm commentario Regia manu subfcripto,vti Onefiori caueretur.

HINC saffumesi quodAmhaliusperlecsoillo admonhionis libellodequasupra
indtgnatior ad eum responderit. Jmportune illa eo tempora repttnhhac olim quidem re*
ile&opportune dicr.iam nullum ejfe nullisfiuspiciombus relictum Iocum :T)eum Regis
animum mmutajsefie Regi credere: hnbfepetsuasum habere, Gallia meliorem nulhm
Regem Carolop.vnquamhabnijse.Sedexpertus tandemejl Regtstlhusanimum , vul-
neratusjllo tamm vulnere nihil confiernatus. tsitebat

LOCA

I

iz Augusti

i

V

5 r

Parisijs.

ALBANO DVCE LEONEM

_ i
loading ...