Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 129
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0203
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriad.

129

LOCA

8 1
Aldenard

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

14 e
Deuenter.

INTEREA dumhacad tJWontes Hannonhcagtmtur prodttionecapitur 1 ah inimi-
cis aIhani A L D ENARD VM, Flandm oppidum (in quo nata est zJMargarcta Auftriaca
Cj uhernatrix) valde munitum. Miro quodam stmagemate in illudstbi aditumsectre,Votiti
porta vna,rett'afe inforum conferunt, iuhent ciues domise continere,ni capitepuniri velint:
mox portas otnnes claudunt .adhibent custodes,

PAr.S ad summum oppid !pratorem ludocumaCorteuilleadesregiasinhabitantem co~
tendunt\munitas illas quidemsed illis tamen igne &seno iam peruias:iubentPmori vt se-
se dedat Auriaco Principi,nisaciat extrema minantur.

JLLE conslanterrecufat,dicensseHegiPbilippoiurajse,potiusquemorivelle,qmmsr
dem Regi datamfallere ,sinvdautem iubet suosarm '■$se tueri, sed hostium multitttdine op-
prejsus,multisJclopetorum globulis traycitur,profiratusq\ nonpaucis vulneribus consicitttr.

I As EC his tamen contenti, vestibus nudatum, efenestra influmenpracipitant. lacobus
Tdlommaert zAEdcs illassiue Castrum Regis occupat, qui iamsexenniumab ea vrbe, cuiits
stterat cittis, ob ‘seligionem notiam exularat,tanquam 'Dux inimicorum, Aldenardum re-
uersus esi.

QVAERVNTVR toto oppido Pattores & sacerdotes,pqsiimquereperticapiuntur,tra-
huntur,CiCdmtur,proJlernuntur,innumcris conuicijsf riagellantur.zJWonasleria,templa,do
nuts Dccksiafticorum diripiunturjuhlatis rebus omnibus.qua tolhpojsent, cateris cosraiiis
eprimario templo ablatisiintad triginta sex argentei calices.

EODEM autemmodotrattatasuntahillisMessacraomnesextrdvrbemillam. In
coenobio Eranciscanorum,& alio quodamhaud itaproculab vrbe,mhdomnino integrum re-
littum,non scamna,non parietes,non vitra,non desundorum sepulchra,non altaria,non cam
paiu.

ZJIU primo in ccenohiim Eranciscanorum inuperunt, importunsiimis vocibuspofiula-
hamsibi tradi quosdam nobiles,quos iilic delitesceresuspicahantur. Eratres illos vocant lu-
pos.moriones,insanos:trahtmt,verherant, gladios,pu.giones,scloposadpectora& ceruices
eorum apponunt,n:c tamen csficerc pojsimt,vtprodant illi nobiles,qui illic non erant. Discur-
runt itacfc per omne monajteriumjerro oslia omnia aperiunt: nonenim vel tantillasferunt
moras.qnoposiint clauibusreserari. Eratillic tum Pasloresquidam &sacerdotes Aldenar-
denses ,qui non sua sedsubditorum causa ibi latere seposse exijtimarut.li, vt viderunt frufira
se alsicondivellejn templum omnes bigrcsiisunt, magno animo,quicquid sDomino visum es-
sitjllic expcctatmsquos inimici comprehensos indignis trad auere modis.

R EPERTVS estibietiamab eis lOHANNES Mahusiusjamolimdottrim&virtu-
tk ergb dcsignatusDauentriensis Spiscopus. Sijicet & senettute & morbis adeo aJseclo,vt
monere se loco nonposset,mirum in modum insultabant,sannis,ludibrijs,& vocibus quibu'uis
ctiam scurris indignis ,tum quoque vellicabant, pcrcutiebant,cucullo apprehenjum^e letto in
pauimentum deturbabant ,&asie quisque ceu monjirum qttoddam ingenti clainore repelle-
bant. (sumsie autem ipse loco mouere nonpojset, nec illi evm vehere vellent, amicispro eo de
precantibus,cum alijs in carcerem abduttus non efised ilh c vt truncus intitilis relittus.

Jl 71'

TEMPOR.A

7 Septebr.

PHILIPPI R.EGIS NOMINE GVBERNANTE

8 Septebr.

L X.
loading ...