Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 130
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0205
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
. *-

Michaelis Eyzinger

i 5 72.

TOPOGRAPHiCA ATQJVE HISTCRJCA


TEMPORA

'T^EX GaHid farolus g dat 1 Iherasnon solumadfanmumPontisicemGregomm
XIII. & cotleghm (hrdmaliv.mfedetiamadprxcipuosquosdam ]mpcrij‘Principes>qui-
bus de rebus chn ^fdmiraliogeflis certiores essiciuntur.Atcfo inter catera jRex idem dittis
principibus sua manugallice in hunc modum ita

OY1A suiedgnorumrelatione ( scribit)adnosperuenit, variosrumoresmaliciosecon-

LOCAI

8 Septebr.

tra vos spargi ,deprocessti in Admirallium & asscclas suos inslituto .quasi vero m eo sidat no-


firtC obliti fnerimus ,quod quidem ad fummum Coronayegnufc nojlri dedecus vergere, om-
niumq. erganosodium comitarequeat. 1DBOq} rntcrmnterenonpotuimus,quindereihu-

5 r
Paris.


'ms veritate,& causis ad <Dit.ve(ham,etiam propria manuperscriberemus,cui nosl ra explk


cationi & nulli alterisrancia etia millies,& a quoctmque aliofacia sidcmadhilebit ,& apud
omnes nationes ats siatus,tanquam ipsisimam veritatem desendendam sitscipiet. Dcmn
enimsupremum omniu Regem tcslcm adducimus,nos23 Augufli,nullamcogitationem tnul-
tbque minus ante praclicam vllam,quodfalso insimulamur xum iflts nostns subditis aduer-

2

sufa Hlos vel suscpisse velfmsse. vbi vero Amiralius nofler 22 dieAugussi improuisofuijset


9 Septebr.

3

loSepteni.

slopeto ittus, r.o-que de eo intellexisscmus ssatim in propria persona ipsum visitauimus,con-
solatia, sumus,declarantessatt u hocsummopere nohis displiceresicuti quoque mamlauimus
de anthore ,qnanta sieri potuit diligentta inquiri,captumque grauisiimosupplicio asfici. / nter
hoc exAdmirallio auditum eflseno tam suam lugere mortem, cum iam sit atategraui/lies-
que suosfcre v xsie videatur,quam alios, quorum multa millia ob hunc ittum interimenda
siit.ld vero nos (inquit ‘fex)tum ex dolorepottus dictum cxiflimantes,grauius a nobis ac-
ceptum non est,eoque 1 onsolato,& adhibitis & vossris medicis,adpalatium rediumus,nihil
mali sufpicantes. 1 pse verb Admiralhus non itasuit quietus, moxque 2 5 Attgufli vocatis ad
(e afsine cognatoque nossro Rege ttSs auamc, Condao, & alijssuis asscclis cum ijs in secretb
corsihu mijt,eosqueita alloquitur.Charsiimi &c.rehqm(upra retuhmusSDie sequente 2


repertina qttadam conflernatione comotus armasibi asferri, & cussodmsua tribunos accersi


iubet jurat feco:.ttituisse Hugonotarumrehquias proshgareprimordivmquea (sondai ca-

9 n


pitesummere.Regmaautem Eliz.abethatJd'Caximilianimperatorissiliaitsiusvero Rcgis
vxor jllum ohteftatur,ne consilio suo inconsuhoyrem ta ti momenti aggrediatur, R cx vxo-
ris preabus victus a:ma deponit,& cussodcs amardat. Pofridie 3 Condsum accersiuit &
triaillipropo it exquihusvnurnehgat,*JAslSSA M,hoRTEM,autP E E P ETVVM
carceremjed (JondauspYtmum omninb deteflatus efl.

lPR 1XCEPS <is4uriacus,tumsuiscopiss,opcmallattirusobfefioTratriLudouicoNas
souioadeb cclcriterad ssastra Y)ucis Albanivenit, 4 vtvixdmiduhoraspatiumeiu.smi
liti rel; ttum essct.quofe conferret ad aggcrcm hofli obiettum.

Qi' A kutem vian^suriacusseinopptdum JA4.ontenseeuasurumsperarat,propugna-

Montes.

4

ctilumseu mummentum quoddam erettum erat,& in eo septem tormenta magna, cum duo-


3 Septcbr.

bus germanorumpeditum stgnis collocata. Habebat tum fyClhanus hofles in vrbe a tergo, a
fronte Principcm Auriacuminec tamen remiuebatur,quicquamdefolitavrbis tormentaria
verberatione.

«JMAN E altcriusdici * Vsisuntquidam equitesAuriacipropiitsadcaflraAu-
bani accederesedpbft horas tres retrocederesiupenteAlbani mihte ad rci nouitatem.Possea
ex captiuo cognitum efl,pedites Auriaci noluisse procedere, nisipcrsoluto priusflipendio^atq^itasinguhs thn numeratos duos haVLonessme 'Bat&os vt vocant.

7 n


SVB horamergnduodecmatenduntadcaflraAlbani,equitumvigintiotto& totidem

Valecense

5

sig na peditum ,fed cum iam in caflra h mmpere vdlent ,/eptem illa tormenta exonerantur,


9 Septebr

Hispanipnecipui sclopetarij magna vi in eos incurrunt, subinde alijjta vt compulsisintJini-
flrorfum contra Valencenas digredi,amisiis amplitis centum quinquagintapeditibus3equi
tibus quadraginta.ALBANO DVCE LEONEM
loading ...