Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 139
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0217
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

LOCA

Anglia

Cales.

' -

BANC Andij Dux faroli iam dittiRegiastaterobjidebat,Rupellensessepius erum-
pentes.gr auisoma subinde damna objidentibus intulerewe autem diutumitate objidionis
commeatus tandem desiceret,opem M ongomerij qui in Anglia eratjmplorabant. qui vt
ipjis subueniret in paranda clafse maxime intentus erat:&iam magnam nauiumnume-
rum contraxerat, cratquead velsicandumparatus >sed impinatusilltim casusretarda-
uit.

ELIZABETHA enimCaroliRegisCjallorumvxorsiliam,vtdixi,peperatfiancvt
de sacrofonte leuaret Anglia Regina rogata.Misit illa Reguhm,qui ipsiusvkes ageret:
Dumisfretum (faletcnse traijceret jnpiratas Anglos,Cjallos,& rBelgasincidit,quiin-
terfeclis aliquot exillius comiiatu, vnam nauim expilarunt, hoc insolenti facinoreirata
‘Bcgina. (JMandauit vt omnes Cj allorum, Belgarumq^ naues,qu$ inportubus Anglix
stabant exarmaret .nautasq^ &gubernatores detineret. Hocmandato expeditio Mongo
merij retardata esl,& Bupelieufes ingentispefrufirati. Sed a Rupellensibus ad Harle-
menscs.

IPSO diepaschit 1 'Harlemenses erumpunt, & Cjermanos milites regios non pau-
; cos vulnerant, nec tamen sine vulneribus, e castris Begijs & ipsiin ciuitatem reuersire-
| cesstruntsPoftea 2 militem & annonam in Harlemumsed fntstra Cjeusei inserreco-
nantur,cuminitiomensisbuiuscomes Bosstuuiusmare Harlemicum cutn 40. nauibusoc-
cupasset Harlemensis poftridie 3 ex vrbejerra marique cnimpunt,sed nonsine magna
clade & abfquepericulo.

A B Harlemensibus reuertamur ad Rupellenses, Cjalli Bcgij cum ingenti Galeone,
quid TJenetis erat in bello stperiori captus,portus Rupellani sauces obsederunt,ex eocsj
tnulta vrbi incomoda importarunt:& quamuis oppidani pice,bhumine:slramme,alijsqj
matervjs incensis galconem exurere conarentur, tamen omnis illorum lal or irritusvat.
Venit inte<ea DuxAndius Regisfrater in caftra,cum qtio erant Alenx.onius,RexTsta-
itaruus,(siond<9M, D alsinius,Guisius,AmmaUus,Longauilla,Bollionius,Niuenicnsis,
alijq7 e nobilitate plnrimi.

DVX AndtusHle, Rupeltensibusiftisper literassdtishoneftaspacis conditidnessta-
tim obtulit,qtta etiam Hugonotarum iudicto tolerabiles erant ,& dplurimisprobaban-
tur,qui eas omnhib acceptandas essesentiebanttSed erant in (fiiuitate 5 7 miniftri (fialui-
mani,quontmsententiam nonnulli ragandam decreuerunt: hiquaftionead fe relata,ne-
qttaqtiam cum Andio Regis nomine.pacifcendttm fuadebant:militare enim cotra eos qui
alitersentiebant, connexionem membrorum Ecclesix, quic nonpateretur eos dfratnbus
separari ,militare in eossidem aljjs ciuitatibiu in confaderatione datam,eam qui violat,
habitare non posst in monte & tabernaculo diuinojnilitarespcm sirmam in cDeum\mi-’
litare tandem in ipsospacis amatores, Mongomerianx clasiis expettationem.

I N DVClAE quoq, ab Andio concejste suntyt depaceagerctur. oxtts,qtti erat
internucuis,cum ccrneret se nihd apud Oppidanos esficerepojsejelitta vrbe,Andio fe co-
iunxit. Oppidani extremapotius expettanda,qudm pacetn acceptandam,dccreuere.

QV ARE admotis tortnentis Andiuspropugnaculum Euangelij dcquodixisiiprd)
grattiter concusin,ruinam insigncm ftrauit,&fequentibus aliquot diebussepties vrbem
irrito conatu oppugnauit. lntcrea classem adportum Santomm appellit Mongomerius,
aliscL late extensts ,in conjpettuclasiis Regix conseditsiperans Regiosmetu tantx clasiis,
practsis anchoris fugam arrcpturos. isit niisJTVVongomerium despicientesjntrepi-
diseseadpugnamparabant,tormentisaliquandiucminusattaeft. Sed cum Mongorae-
rius i egia clasiis vires periclitatus esset , sublatis anchoris, & expansis velis , re infetta,
magno Tfupellensium mcerorejn Angliam reuersiis eft.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

JA9
1 17 3-

TEMPORA

21 Martij

%

8 Aprilis.

3

9 Aprilis

j LXV, ,
loading ...