Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 154
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0240
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i54

Michaelis Aitsinger

1574.

TOPOGK APHICA ATQVE HISTORICA


TEMJPOR.A

HlSmalu(pergit ConcUus)autoribuslketmom copreps,& Carolo Rege iusta ittatis
annosingrejso ,i)Aem tamen ex eademfamiliaArchitetti nouas calamitates importat,& reg
num nouis bellis varie inuoluunt,vt quatuor bella, quatuor Edittis regijs, data quaterside
publica compofita,quater exarsierintpersidia&sicelereside regia violata Cjuisiorum artibus
qua quidem baud commemoraremQnquit Condaus) nijipofi tantam audaciamjanienarum
quoquefitiror prorupijsiet ,qua omnium scculorum memofiam,incredib:li persidia,crudelitate,
omnium scelernm denisi horrore exuperanv.quum matrimonij obtentusifidesolemniterdata,
non modo Admiralis intersettusfuerit.fiedmonfirofiarum etiam cadktm rabies 4 & lute-
tia &per celebres regni vrbes immaniter exundarit ,&ad thalamos vsique nofirosperuase-
rit,domefticosique nofiros e manibus nostris abripuerit}siummo etiam nostrorum capitum pe-
riculo.

LOCA

I

iz Ianuarij

4

Pagina

IZJ.


OVAE omnia Tdcgjio nominefueruntperpetrata,& eodem nominepersicripta ad varios
principes & &Magtsiratus litera,qm turpitersibi repugnanti commentofczdam inurerent
&Rcgi&nomini Cjalliconotam igmminUsiempiterna. Acceditadcumulumhorribilium
Jcelerum,qubdJpeciem iuftisue obtendentes, Amiralium iam necatum quasi eJMaiestatis
reum condemnarint,& huiusimodi accusiationes aduersius eum commeniiJint. qua impuden-
tia ab omni verijimilitudine plane aliena eos manisefti mendacij peragant.

5 r

Paris.

2

il lanuarij

1LLVD verb prorsiusinsinitifuitsiceleris,qubd Tsauarmim,&me inpuriorisUeligk-
nis cognitione educatos atque insiitutcs coegerint ad eam abiurandam:&nos ad sicelsratam
militiaminobJidioueRupellenji inuitos pertraxerint : qubdincastris etiamillis consilium
inierintde Alenconio,Nauarrao,& me intersiciendis ,mji Andius,qui ttuncinpQlonia&le-
gitimus Cjallia regnisiuccejsior, conjiliumsuumsiuaauth oritate impedjjjsiet.

10 !

Bruxdla.


HORVM scelerum indigmtas,non me modb, & eosqui Heligionem amplettuntur,
sied alterius etidm bRpligionisplerosque,ad quos illiusiniquitatis telapcruenermt,& ipjum
maxime A lenconium debebat ad iustam defenjionem inflammare: nihilominus tamenper-
motipatria charitate,& qubdsiperaremusfuturum,vt rRex Carolus meliori consilio ausicul-
taret,hattenus nos patienter continuimus,'& moderatas tantum rationes vesiigauimus, at
tantum abeft,vt remedium inde perceperimus,vt Guisiorum quoque inde creuerit audacia.

10 k
Antuer-
pia.

$

t4 lanuar.

0C|b<aJWIDDELBVRGVM (vt interimVrincipisConddcausiarumnarratio-
nem tantisper irrumpamusJZelandia 'tstMetropolisJequasupra dtximus, * incatholi-
ca %e\vgstone, Regisque obedientiasirmiterperjistenssa (fhristophoro tJMondragonio regio
ibidemprafetto,contra Auriaci milites oppidum arttisiima obsidione pmnentesstrenue de-
fenditur.Verhncumio. ‘Burgnndionum, qua ciuitati inierant vexilla,ciuesq. penuria la-
borarent,commeatusiq^ inopia,neccsiitatem hanc adCjubernatoremillum nouum deferentes>
auxilium ab eodem expetunt,quo nomine Cjubernator relitta 2 bBruxellaprosicisiatur An
tuerpiam. 3

*

Pagina
155. 159.


1AMreqvessenio lvdovico leonem


t
loading ...