Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 159
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0247
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriad.LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

3 5 74-

LOCA


TEMPORA

——--

£H r o D etiam commertU ontnisque qmsht* ita defecerintytpropter terrorem malo~


io k
Antuer-

pia.

rum q io cuntti mortales pasihn elangtiescmt dcsint necejsaria vniendi, denique qubd omnis
pro 'pei-itasyigor opes,commoda,tranquillitas,pax}quietudo,quibus nojira inferior Cjerma
niaflorere & beata ejsesolet:ad inopiam:egejiatem:calamitatcs:arumnas:asslicttones:tur-

*

bas reciderint.

15 Februa.

to h
Bcrgen op

QVQ D etiamnonpaucifubditorumacVasallorunosiroruminprijiinasidequanobisna~
tura.idomino ac Principi suo deuinttisiint:nonsolumpersiitermt &persifiunt,vemmetiam
insancla Rtmam £cclesia Religioneperseuerantsqtta decausagrausiimis damnis a rebellt
bus qui a recta via aberrauere &ajsetti\simt& asficiiitur adhucjta quidemgrauiter vt nibil
omnium incommodorumqua r.osirissubditis illatasunt ejsugiant) mpttlsi igiturhinc dolore
& cmiferat dne quam diximusjiliincamore terrarum} quaprima vetitjhpatr:mor.ijdig-
nitate nobis censendx veniuni.

1 Q&O cuntta redire pojsunt adfcdicitatm & prisimum slatum in qtto subditi noslrifae-


zom.

/ runt.qiiu etiam alacrius amplettantur noslramgratiam amoremque qtto eossempervt de~


R k

cuit profecuti snmus, dsniqtte qub se in perpetuunt easide & animontm integritate nobis ad-
dicios Vasallos declarent qua maioribus nojiris aniehacsemper moremgejserunt &prejlb
sueruni.

QVo etiammemoresvosfuijjedeclaremuseittsinessabilismisericordkquamtsericor-
disiimtts do ninus Detts omnespeccatores:qui ab erroribus ad paenhentiam consugmnt,erigit.
Imb qu sidemfaciamtts eius mijericordix cuius ipsepraccptum edidit vt omribus jtapraci-


Vlissin^a*

pue R egibtts & pnnctpibus/tus inquam cuitts mfira misericordia qtta praditi sumus:vera &genttina imays esl, D eniqtle qub sttbueniatur ijspracipue qui no n defiinata malitia hisce mo~


8 k

tibus feje dediderunt atsi ab ofsicio recejserunts quorttm ingens numerus efl)sed velfalsaper-
(itasone decepti,vel volentia.vel metu i oastfvelgnorantialaliaue quauis hnmana imbecilli
tatclabesattati. Hattenus kex,cateraJuo loco contmuantur. 3

SA stCHO *Dauilaswfortunio non obsiante,de quo dittum esi,asiigndtosibi d Cjuberna
tore d e,vento icn contrario discedens,Vlsiingam peruenit. 1 lulianum T&mtrum ib>
dem expettans.alijs cttm nauibus >o Hijpanorum cohortibus onufiis.Pono inimicus suos tam


Mitrel-

dttigentes habebat ,etiam inter l&quesenij mdites,exploratores,vtpriiisquam dasiis Hispa-


burg.

nica djcederet. ab oppido Hergis op z.oom,de omni Hispanorum conatu &siudiojamcer-


tio-fattus esset,namis maxime (quibus necejsarib ‘jKecjuesenius vti cogebatur ) eiusdem cumAuridcis & secia&opinionis exislentibus.

ACC E L E R ARAT 1 Cjuberndtornegotmmacdisiefsummilitum adebytlocumtea
nens Amiralij \Dominus Cjlymes,non dispositis adhuc,vt oportebat,rebus omnibus, indigv.a-
bundus vela ventis comittens dixerit,nihilomiuussepromptum ejse, & tanquamfirenuum

t


militem^ad imminevtem mortem vjquepugnaturum,atque ita inttitis etiam nautis, ventoa^

O Februa.

9 k

co:itrario:ad inimicum contendensproperat ,& ciim tjsiCiddclburgum accesiisst r^.euesii-
gib nattes amittit, 2 quarum inimicus, nouem saluas obtinuit/reliqua nonsaluatasirenuis
Hijpanorummilitibus onushe, adsundum vsque dcmerguntur.

:

Tcrgocs.

'Z) A V l L A propb Vlsiingam subsifiens certiorfattus de irfortunio suommykdi-caturussese,cum hosie confligere cupidus,nonpotwt,cim is htZelandiamsefe recepijsetjdeo
Vlsiingam relinquens:pofiridie Tergoes venit Auila,posiea Antuerpiam redjjt. jPHILIPPI REGIS NQMINE GVBERNANTE

L XX V.

^ —iL,„.

i
loading ...