Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 162
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0252
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i£2 Michaelis Aitsinger

15 7 4-

TOPOGllAPHICA ATQVE HISTORICA


TEMPOR;

MILITES Tiegijhacvicloriaelati/reclatendunt Antuerpiam.vbiquartadieMarti
prateriti menjis,quatuor insiarproditorum ad suppliciwn rapiebantur,ex quibus duo Hifsa-
ni,qui caslrum Antuerpienfeferuntur Ainiaco Principi, &fratri eius Ludouico,prodere vo-
luijsc. Mittit Gubernator Antuerpienss oppidi, quendam ex Juis, Hijpanis a cede reuertenti-
bus,obuiam,qui rediens noua illi de illorum adusntu attulit. 1 Faulo posi reuertitur San
cho Dauilajn arcem,cuius eratprafeltus.Antuerpienscm. 2 PofiridieJgcqueseniusgene-
ralis Tdclgij Cjubernator,nouam omnium admijsorum veniam Cjencralcm antea Truxella
conuocatis ordinibus quintade huius menjis conceptam, pojiea vero Antuerpia folemniter
publicatampromulgat, 3 Regiarum literarum.ottaua die mensts eutsdem *J\€artij elap-
so,zJfysadriti in Hispanijs datarumsequens tenoremybi his verbis.

LOCA

I

19 Aprilis

io k
Antuer-
pia.


R EMITTIMVS (inquit Rexfomnempanam corporalem,criminalem,ciuilem,pecu-
niariam,consifcationem, denique omne commijsumjnter hac commemorata delicta vcl ex-
prejsam vel vllamprafeferens, quacunqueid legum,placitorum,edittorum,decretorum,lite-
rarum,promisiionumfomaperJiringatur,quicquid demumsit vnde reatus ortus videripof-

sit-


z

22 Aprilis.

i

ABSOL VIMVS,necminusproabsolutishabemusjiberos&impunesejsevolumusab
omnibus delittis,quacunq, hoc nomineperpetrata sunt in perpetumjta quidem, ne quis accu
set,neue in iudicium vocetjiuepriuato nomine hac quis conctursme JMagislratufungens,
suimuneris ejse pratextat,nesisius quidem nofier,autprocurator criminalis, cui Jiquid mo-
ueat, perpetuum indicimusjilentium, edicentes ifiarum nofirarum terrarum Cjubernatori,
quicunque demum,quocunque tempore,cum nofirapotefiate erit.Senatui etiam nofiro,reli-
quijque omnibus tJPCagisiratibus,tamprouincialibus quam municipalibus, denique omnr
bus, qui in iudicijs cum ossicio erunt,ne quis ex commemoratis delittorum capitibus , vllam
attionem concipiat,qua vel inpersonam,vel in remcuiusquepersequatur, nec persequendum
pemittat.

4

Pagina

156.


QVOD Jiquis aujitjterum atquciterumindicimus, ne quis mentionemfaciat,neue ad
cognitionem reuocet,neue ifiiusmodipratextu quafiionem moueat aut molesiiam creet ,Jiue '
apertejiue occulte.

10 I

Bruxella.


OVO D poslremumefi,quotquot commemoratorum malesiciorumnomineingratiam
recipimus,eos omnes & in integrum refiituimtis ,vt tam ipsi,quam liberi & nepotes eorum jn
perpetuum sint honesti nominis,sama,exifiimationis,remouentes ab ijs omnem infamiam, ac
notcm,quam ifiius criminis culpa incurrerint, nonsecus, acfesemperextra omnem noxam
fuijsent,neminem ab hac venia nosira vel excipientes vel excludentes,niji quos ob magnitudu
nem eximijfcelerisjingulatim designandos decreuimus.QVORVM nomina,quocunqtiedieaclocohacpromulgandaedicemus,diserteexci-
'nemus,exclttdemusproscribemus,reliquorumomnium commijsa interim absoluentes,oblite
rantes, remittentes.

s

Pagina v
103.

3

13 Aprilis.

7sEQVE obsiare quibusdam voltmus,qub minushtc comprehendantur,quommipsoru
nomina priori veniaseorsum notatasuerurit,vel aHaspriuatimperJcripta.

NEREQVESSENIO LVDOVICO LEONEM
loading ...