Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 174
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0268
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i?4

Micliaelis Ai tsi n ger


i 5 76.

T0POGRAPHlCA ATQVB HiSTORICA


TEMPORJ


LOCA


PRINCIPIS, EIQYB CONFOEDERATORVM
NOMINE.


4

15 Iuliji

SCSIVTO reslkaturinhocmodum.PrincepsAuridm,Xobiles,Chihates Hollan-
dk ac Zelandk, rBommela,& Bura,cum scedpmisfuis, Viso scripto, quod 'a vohis,viri no-
biljsiimipraslantijtimique u.tJtyCanij Tdreda esiexhibitmn,referemibus suis Legatis,non
pojsuntnoningemeprosteri, senonduhitasse, quinaliudadsuasprecesrejponsumdaretur,
quamavobisbRegis nomineilloipsoscriptoe(icomprahensum,pmsertimcumLlBELLO
suo SVPP LICE,mhil aliudpofiuletur,quamquo omnescensent pmfantisimum expeditisi-
rnumq, ejse retnedinm,ad pacandas t-JAJaiefiatis eius SProuincias, incolasiufiis lcgibus ac
ciuiliordine redigendos in concordiam ammorumq^ consensonetn,ac denique ad rejiituen-
dam illis tranqmllitatemfrojperitamc^.

8 I l

Gandauu

i

1

Ab Anno
1567. vsq
ad Anno
1575.

OVO spestatimprimisitluddeexterisaUegandis,quorumappellatmePrinceps,Or~
dinesf Ciuitatesqueintelligunt Hispanos &externummilitema DuceAlbanoprmlm m
bBdgio introdustums&qui inibi etiamnuin publicassunstionesfuflmet,autsiipendio avth-
ratus efl,eadem omninosgniftcatione,quam Legati ipforum vobis rogantibus edijseruerunt.
Oubd certeabysdistum Princeps,ordines, acfoederatihic approbant: Iiquidem exteri
ifti, dum crudelitate, proteruia,atqueinsolentia sua,totiusBelgij subdi-
tosmultiplicitervexantatqueopprimunt, malisistisomnibusoccasonem
dedere, TSsonalmd ergbmorbohuicparatius medicamentmnadhibetur,qmm ipsonhne
‘Belgio ablegatione,remotmeque.

8t SI verb in eodem illo scripto,absurdum hoc & durum ejse dicatur, viri ornatipmi,
tumquodorigine&naturasttuaqueRegisuosibiestifunt Hispaniatque Hollandi& Ze-
landi,nec vno ossiciorumgenere fegia Maiefati, eiusque maioribusfamulati snt ad Belgij
tutelam ac defensionem,tum etiam,quod Galli, CJuascones, A ngli,Scoti,atis CjeYmani.quo-
rum auxilijsin Bello Hollandi Zelandiq7 vtmtur,vereperegrini atifc exterisintmon ess tam
absonum, acutis acgrauibus malis,aspera quocg acsortiora remedia applicare.

1

s

NOTA.

1A M verb duru.m non ess, Hispanos (quitotumoftennium 1 in 'Belgio omnidel&a-
rumgenere,impotentidominatuacferocia,tanqitamebryinsoksut,quodolimpraflhcriit,
s modoessicium isshoc dici queat,verhn etiam quod inpoflerumposfent facere,merces ahm-
de repensa efl) inpatriam,quo omnes natura trahitsemel remittere. Steb minus absiirdm
videnhocdebet,cum Rexipseordinibus (fandaui.generatmcoastis 2 Annojp. Hipa-
nos ‘Belgio excedereiustit,adpossulatum ordinum, qttibus non aqiie magna caustfuberm
nempe vt vrbes duntaxat limitanea ac cassellaprasdio obtmerentur, ab ijs ipss.qui in I l
giogenitisunt,acproindeexteris issis Hispanispraserri debeant, vt ad cum modum ? '

rmn in regiam <jMaieflatem,dommim ac Principem suum,amwus excitaretur satgcsce-
ret caritas}atcso obfequium.

{£3=. ECCE hic,vndeordinumHispanorummaximeinBelgas,ac'Helgarumvicjstim
in Hispanos,prius conceptum,alta deinde mente repoflum,poss obitttm %equesenij atqtte ob-
tentam Ziricxseam ,tandem 3 erumpensjatihserpserit. TSsunc Principis Atiriaci ,sao-
rumcfo verba continuemus.

PERGIT

1

3 Augustij


R.EGIO CONCILIO LEONEM
loading ...