Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 179
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0275
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LOCA

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

Pagina

84.

‘DEINDE (inquiunt) &Princ/pem llluslristmttm atque ordines censeri proReis
perduelliouis,ac manisefiis Regia *JMaiefiatis boftibus,tametsi nunquampalmsietjigni
tati eitts ipsos aut derogasse aut ademisse quicquam,quinpotius in vsum atq^ vtilitatem Re-
gis illas Prouincias atque ciuitates,pudia & ades,vitam atquesortunasjiberos atque vxo
respropugnasse,ac prastitijje tutos,ab Albani &suorum tyrannide,qui ruinam atque exitiu

totius Belgijmoliebantur,necvllissumptibus,hnpendijsatquelaborihuspepercilse?vtaduer-

sariossiuos isiis Trottincijs exigerent.

SED & editis in vulgus UbellisJPrinceps atque ordtnes contesiatisunt,se nequt in 3^-
gcm armasumsisse,neque animis aut voluntate ab ipso ahenatosejse. Verum iusto ‘JRegisob-
sequio atque obseruantia cttm reliquis eius Prouincijs copulatos, imnquam cogitasse de bonis
£cclesiasticorum,aliorumque quorumcunque diripiendis ac retinendis,qui cum hoste videli-
cet suofocietatem non coluerunt, tametsi contra innuant aduersarionm articult.

EA propter nibil boni inde Princepsatque ordinessibi addiuinant,maxime,quodsequen-
tibus aniculis Catbolica Tdgmana R eligio edicatur. Vt aut (satholice (quod vocant) viuen-
dumsit,aut excedendum 'Selgio. (ui confequens eft Religionem qua hodiejbi in vsu eft,pro
haresidamnari, acproinde obferuatores eius tanquam hareticos haberi, quamuis non alia
apud illos Religio exerceatur,quam Catholica atque Apostolica,qm cum sacrofantto Euan-
geiio ac verbo dei consentiatsn qua & aquiescunt omnes, & consolationcm habent,reiettis
10 m duntaxat manifeftis corruptelis atque abusibus, ipsi etiam *Deo execrandis,vt ita quod Dei

Louaniu» sit,Deo,quod vero Regis,Regi tribuatur.

1TAQVE Princeps,atque ordinestcumsocijs,vt venia cum libere & ingenue loquantur,
cxistimant non esse consultum,quodproponiturt)s legibus atque conditionibus recipere ,pra-
sertim vbi in oculis ipsts incurrennt horrenda illa exempla Comitis Sgmondam, Hornensis,
Montignij,atque aliorum tam procerum,quam qui aliquapoteftate atque amhoritate cenfe
bantur ,adhac varia mtiltipliciaque documenta eorum, quibus nequepublkasecuritatis tef
seraprofuit ad saluteminequestipulatiosolennis,nequesides data.

QVINIMo necobtineripotest,vttantahominummultitudo,locupletespasiimatque
pauperes,adolescentespariter acsenes, qui nonJine lumine atque inftinttuspiritussantti,non
absque Deigratia,resormatamEnangelio Religionem sunt amplexi,alib migrent,ac dulcem
illampatriam relinquant. A cprosetto magis hoc absonum atqtte durumforet, eycere in cx-
teras,ac cogi ad nouasperegresedes querendas,tam multossideles Regis (iibditos,cum mag..
na suarum rerum iattura ac damno, quas non nisi vilipratiosint abietturi, vt maxime tot
tantorumque bonorum emptores reperiant,quod nonfacile quis crediderit, quam tria aut
n 1 quatuor ad summum Hispanorum millia, qui satis iam opibus creuerunt, inJuam ipforum

Thenae. patriam,vel adsolitasprasidiorustationes remittere lybi regi maiori cumfruttu insemiant.

CAETERVM Hispani, hutusmodiratiocinationumnonignarisiuttore AIonz.o de
Vargas,invico quodamVisenac,inter\Louanium & Thenas Statttum mihtemsuiprmat
D. Glimes)sundunt &prossigant,circasinem Septembris,die quodam dominko. 2

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBER.N ANTE

_J*7 9
TEMPORA

I

30 Septeb,

L X XXV.
loading ...