Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 180
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0277
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

180

.Hta

15 76.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTOlllCA


TEMPORA

Cv M parua (vt inquit sicero)fmt amaforis.msisit consilium domiiPrinceps Auriacus,
vt captam in oppido suo Tdredx Vacisicationem cum Rege, etiam ad alias Prouincias exten-
deretsitascL per vnionem huiuscemodi copias contra Hispanosredderet auttiores, Comisiio-
nempro ‘Deputatis quibusdam (qualesfuerunt Philippus zJWarnix, Arnoldus Dorpius,
Cjuilhelmus Zujlanus ,Adrianus Mulius,Carolus Regis, ‘Taulus ‘Busius, Petrus ‘Riccius,
Antonius Zkkelms, & Andreas lumussiiomine, Holandia & Zelanduc,Delphis expediuit,

* in debitasorma,pojlea M iddelburgisiubsa ibendam.

LOCA

I

14 Septeb,

1° g
Dieit.

.. N

0

rp w

O

crAT OV E vtrem,licetsineRegettamencumImpcratorisAuthoritatetrattarecenfe-
rentur, mittuntpcr nobilem quendam Vander Cjracht literas 2 iusbisicationum siuarum
plenas,ad lmperatorem Maximilianum,qui eodem quo nobilis appulisifet die, 4 Ratisbomc
obierat ,Cisar immortaliprosettb memoria dignfiimus, Dominus meus clementsiimm.Au-
riacus interim etiam Comsiionemsub nouo quodam Brabantiasigillo,per Secretarium (sor~
nelium Bellemans, 'BruxelU consici curat. 3 N ominantur exparte Statuum Cjeneralium
Abbates,S.Cjertrudis Louanij,S>Petri Cjandaui,S.(jislenij Attrebati,alijfy:qualessuerut,
loannes MosVranciscus Ralevvyn Dominus de Sueueghem, Carolus FresiniusD. Slbcr-
tos Leoninus.Petrus Beurius,lodocus Hujfman, Qmntinusdeprato, Bucho Aita Archidia-
conus lprenfis.vt Cjandaunmseseconferentes,RrcdanamBacisicationem (hattenus abillis
neglettam,eamque ab Hispanis vari/s belli cunatibus, quod regiam oblationem spernerent,
vindicatam)refiumerentacpeculiarem adhoc Secretarium Penants nomine seligerent,quod
&fecerunt. 5 Geterum nunc,quovsque in Pacisicatione Bredana peruentumsit,ordine in
jlituto trattemus ,remque indc ad Pacsicationem Gandensem continuemus.

8 k

Middel-

burg.

10 O6tob.

AT vcro(pergitPrinceps cumsiuis)cuminquilinomm ex Hollandia Zelandiaq3 disi
cesisus ac migratio,vt insrequentem populis eamBelgijpartem redderetjta & negociationis,
commerciorum,attmm mechanicorum,nauigationis compendio,atcg obuentibusynde totius
Belgijfalicitas atfy opulcntiadependet,prorsusexuat, adebvtmercatu ,atqucdisiciplinis
operum ittorum alib translatis, irreparabile 'jRjx damnum atque dispendiumsitpasifurus,in
reditibus suisycremilitari, consultb suorumpusidio dejiitutus.


4

uOclobr.

QV 0 D equidem confiatproximis annis aliquotfattum esise,dum nimisseuera illa re-
gisplacita, horrendam in executionemproducuntur, atque ad ‘JR.eligionem conuellendam
Hispanica inqusitionis initiumsit. Quasane Tjrannis, non dubium efi,quin rursus prodiret
in medium, pace legibus ifiis ac conditionibus sancita, & vel ex eo diuidicarisacilepoterit,
quod inisiis articulis bonorum venditio verbis hisce resiringitms Adsummum, & isia dun-
taxat vice.) Etvere,cum omnespafiim abhorreant a placnis illis atqueinquisitione, con-
sentaneum eritsa refeduaplebe, nouas rursus turbas ac motus concitatos, & tandem e regio
diademate bo nam partem auulsam iri. Quod certeyt nomine Regissua co nsiet exisiimatio,
quibufcu nque modispnmertendum erit.

10 1

Bruxella.

5

13 O&obr

QVAProPTER lllufirfiimus Princeps,ordines,ciuitates,ac qtm vnaeodemquefade-
re cum illis continentur,rogant obnixe, vt ipsorum hoc consilium, aquis animis accipiatur:
nempe ex candidosijnceroque in Regiam tS\iaiesiatem,comunemque Belgij causam acsoe
• licitatem,assettu depromptum.orantque omnipotentem Denmyt cor Regis,eiufque legato
rum,quos ifla Pacisicatio occupaios detinet * fletterevelit adsaniorem mentem,acmagis
salubria consilia:Hattenus Princeps eiusque confaderat i/equitur nunc 'jRegiorum responsio,
de quasuprapropositum csi.

, BJE GIORVM

8 1

Gandauu


REQ\fESSEN|0 LVDOVICO LEONEM
loading ...