Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 184
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0283
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i«4

Michaelis Aitsinger

157^.

'EMPORA

TOPOGllAPHICA ATQVE HISTORICA

HINC

LOCA

Nouebr.

non minimamsibi oblatam exifiimantes occasmem ,exeo, quod Hispani, vt
abparebatjnterse diiiisi,longeque ase inuicem disiiti atqueremotisiispersiq^ quidam Alofii,
Traieclnm ad tJfyCosam a!ij,aiij Lir<c,nonsicsadle c<inucnirepossent. Statusitaquepusidia
clmvndiLfBruxellayLouaniojMechlima connocant,P HILIPPO Egmondano (omi-
rniti,ordinarios Patria equites,cum TJegimento .quod vocant.peditum committunt, MAR-
CHIONEM Haurium nouiter a Statibuscvnsiriptismagnonumeromilitibusprasiciunt-,

2 Nouebr. comitem OBERSTEINIVM contra sdem,paulbantea Htspamsregio nominedatam,ad
siiaspartes cum omnibusprasidiarijs Antuerpia suis militibns adductunt, atqucitasibi non
paritm quotsi de Eriderico PEREN OTT O Antuerpiensi Gubernatorepollicentes,recta ten-
dunt Antuerpiam cum peditum 23 yexillis & quatuordecim equitum, vtvocant, (ornetis,
ea intentione,bona<fc siefreti,vt arce ibidem capta,quod moliebantur, Hispanos si mtcrsicere
non nonpossent,ejcerentsaltem,atqueita.vt Gandaui & Valenchanis(quemadmodumin-
frapatebit) Hispanorum iugum tandem a se proijcerent.

CAETERVM (dolendum)resaliteraccidit,Hispanietenimvnovelutimomento,pra-
ter omhem spem ordinum sime Statuum,vndique ex iam dictis locissubito ad arcem Antuer-
piensem vnicamquasiacsolamsiuc defenfionisanchoram conuolani. 2 Inde leronimusRo-
! daprasidens, Saucho ‘sDamla arcispmfeclus, D. Alonzo de Vargas 1000. cquitumDux,
j alijsi rerum bellicarumpertifiimi,primum Orticium cum 100. Hispanis ad Ciuitatcm miu
I tuutfequunturpaulbpofiinsigni cum milttumsuorum numeropeditum & equitum Hispani,
Cjermanicfo qui a Statibus eiccliad Poluuilerumpro Regeaccejserant, tantaque cumfuria
Antuerpiam,aquaeram lacesiiti aggrcdiuntnr,vtfugatis Haureo nSPlarchione .&'Tere-
noto apud Auriacumsalutem querentibus, captis Egmondano (somite,(fapreo,& CJoignio,
caterisque regulis compluribus,& Oberfieinio Comitejn nauim, qua ob homimm multitu-
dtnem insundum aquarumpetcret,abacto,tandem oppidopotirentur, 3 toti mundo notisi
stmo.

QVID ibiperpetratumsit,Jequentessiguraconspicientibusexhibent, Ego lestorietiam
hacin partejiberum relinquo iudkium,An non,consultiussu'tJset,antequamres eovfqueper-
ueniret, Regis acceptare oblationes, quam miserandam huiusmodifortunam experiri. Sed
Pacisicationis negotium inter bella,profequamur,ad quam eandemStatus ipsiemet, tandem
reuerfifunt.

Sed pergunt regijj

PLANE quod attinet ad resihuendasCiuitates^ssasieUa.munitiones clajsiemmarinam,
Infirumentum bel!i,&aha nofiro scripto relata,qua ifii detinent,recusantque etiam redde-
re,pratextu addito,acsiopera detur in exarmandisipss atque ita decipiendis: 7fo:i pojsu-
mus cogitatione ajsequi cur ad eumfermonem ddapsisitis, adiestafabula de lupis & agnis,
cum vmcuisi ,qui communisenfu no careat,do!um abesie vel cx eo appareat,quod nohsimpli-
citeratfc absolute refiitutio isfia poshdeturjcd tum demum,vbi suppfkantibus,desidepubli-
ca atque idonea securitateprospecium erit,qm insupradifto scripto abunde oblata esi. Qua
tamen de repofierus relationis vefira literaru documentum non memimt.qubd mirhn certe
videtur,quoniam ijiisrationibuspericiila omniaauerti commodepoterant cmnplenacuius-
quesecuritate.At cum disiimulandoprateritis qmfideliter osseruntur, mamfefiumprofesta
facites, non tam candide yos acJjnceriter agere,atque ab initib conuenerat.

VERVM

9 1
Alostum.

13 m
Mastricht

3

4Nouebr

n k
Lier.

'2.3;

Pagma

l97-

10 1

Bruxella.

REGIO CONCILIO LEONEM

10 m
Louaniu.

11 k
Mechlinia

10 k
Antuer-
pia.
loading ...