Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 189
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0290
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

189

r

LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

1576.

LOCA

ADEO quidem&horumdiscejlione,absentiaq7 (quodRegio Ediclosieridebet )sacile
totitts ‘Regionis huius,adiacentiumque commodo,pax,ocium,commercia, cnteraque omnia
pafim \Regis authoritate & Maiejbate illatsa coalescent.Et hinc quidem manifesiisimc col-
ligi potefi,quamdiu cum extraneis militibus Hijpani ditionibus Eelgicis non excejserint,ad
primum supplicis libelli nofiri caput minimesierifdtis Jtquidem ijsprajentibus nunquam se-
curitasinuehi,autpax vllaprocurari potefi,

pvoD adalterum caputattinet,in quo degeneraliordinum omnium catuconuocan-
do oratio mfiituitur,crebre iam antea d nobis, qtta ratione ac via ea commodesieriposiint,
declaratum efi,&per legatos nofirosabunde etiam isihic renuntiatum; nimirhn nos nulla
alia rationeab ijs vnquam diuulsos alienosue videri, qudm Hispanorumprafentia, qui cun-
staviolenterdiscordijs commifcerenon dejimmt. Ouamobremgeneraliordinumconuentu
(absentibus Hispams)ad eam qtiam diximusformampradisto, facile conueniet inter eos,
quibusrationibuspaxsinna,pYiuilegiaxonsuetudines, E.A. vitajura, quajipofiliminio
refiitui, exasta denicfepolitia infiituipoterit.

NAM quodad nosspeftat,ojserimus coram ordinibus,cotentionis huius nosira causam,
paulo altius repetere,ac cum ipsis non vt ignaris.sed omniumsiatus nofirignarh censoribus,
aquis & iliis quidem conditionibus agere,quas Maiefias sua nobisproponendas non abnuit,
adeb,vt omniainmelioremredigipofseordinemsperandumsitnonineptisrationibus , v.on
modo Hispanicxinquijttionifed etiam crudelibusjnhumanhjmpijfque edistis,qm circbRc
ligjonem hisce in regionibus,ante aliquot annos emanata,acpoflmodum etiam renouatasue
rut resiiterimus.Nequaquamtamenhocanimo,quasinuncvelvnquamanted,Maiesiatem
Regiam aliofue qmscuns Tsmiana Ecclejia deditos, dsita Religione, vi auertere volueri-
mtisprasenim cumsides aliud nonsit,qudm donum Deifpmtussansti virtute,ac diumi ver
btpuconiopnentibusnosinsmfiillatum.

HISCE nec dissmulanter addimus,nobis haud consentanemn videri (posiqudmnunc
refomatum Suangelij, veruma^ (fatholica & Aposioliu Religionis dogma fufcepmus in
eoq, profecerimus)folitassedes&pairia arua vertere: cum ne hoc quidem contingereposiit
citrd summam totius 'Belgypermcicm. Nec modicam Maiefiatis authoritatis, dominio-
mmque Regiorum dimmutionem, acseruitututn, quas dsubdttis pujlanpar efiiasturam.

QVOD vero adrationes spestat,quibus nobh ad cautelameorum qua ossemntur, tam
hic vltimb,qudm superioribus scriptisproponitur.Regem,puterea Maieflaiem Casaream,
aliofque R egia profaph Principes:gratam,ratam ordinum conuocationem habiturosjnnuk
tur quidem,nobis putarihincsierisatis. Et tamcn cum nunciubemur3aliasproponere acpete
re condiciones, nunciteratiuenobhproponitur obsirmatum Regis animum, noilese aliam
puter Religionem Romanamin suis BrouincijsBelgicis ferre .velle autempatriosolo exce-
dere eos, qui Religmi alterisunt adisti ,pugnare hxc inuicem videntur j adebque nihil resi
ponderi.

£3=, VlDE lestoroptimeexsequentibusetiam,quemesfestumproduxerinttandem
Jubditorum contra Regcm siuum huiusmodi disputationes ac ratiocinationes.

tempora

10 k

; Antuer-

1 pia'

1

4 Nouebn

r


PHILIPPI R.EGIS NQMINE GVBER.NANTE

xc. |
loading ...