Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 194
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0298
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

195

15 7 6.

j TOPOGR APHICA ATQVE HISTOlllCA


TEMPOR/

>

CLIENTES ehisauditareinouatasibiquisqucfugaconsuluerant.T‘acitusigitur.&
confuso similis.cum qttatuor tantum comitibus ex aula discedens inpatrimsuam concesit.
Albertus ^Pbtarcbi0 Brandenburgensis, nepopularessaxain eum iaccrent.adportamvf-
quetiitii iterfugientiprabuit.Verum queisprohibiu manusfucrejingua Hbertatevsi, pro-
broja in abeuntem maleditta omnisgeneris congesier e:\ncon(lantisjortuna singulare docu-
menium. am quipaulb ante tutor Regis &secundum in Aufiria caput erat.in quo om-

LOCA

/

nium oculi respiciebant,qui bellipacisque muniajolus agebat,vmcoRegis verbopotcsiatepri
uatussihops consilij, & animo confujus abijt.

REDVCTIO COMITIS.

(fOMES (filiaijsgeslissnquitSylrnscapite63.)peramicosclmRcgireconcilia-
m,reuerfitsq3 Viennamjnagno& splendidoapparatujnilleducensequitesexpeditosar-
mis,adit. Venicnti 'Rex obuiam extra vrbemprofettus esi. Proceres, Tsobiles,popula-
res omnes secuti salutare,ampletti.laudare comitem: certareinuicem, contumeliosius eie-
cerint,ac magnisicentius reuocauerint. iSWira rerum mutatio. Quipaulo ante tnoefius in
exHium ieratjn triumphantismodutn reuertitur. Eiz.ingcrus,qui culmenpoientia corjecu-
tus eum deiecerat.qtiod in aliumfiatuit. in(eipsutnpati cogitur: ) ntrante enim vrbcm co-
mitejpsecumamicisegreditur jspontaneum exiliumeligens. Lubricusapudregesprimus
esilocus locustuec/olidapotefias.vnius voluntatesubnixa. Ferunt comitem 8'a.ingen cog-
nito receJsujaudasehominem,quisortuna ludibriosejubtraxcrit.HECONCILIATIO EYZINCERI.

10 k

I

/ r A praterea rerutn mutatio,& ludentisfortuna iocus. Six. ingerrn extragra-
tiam %egissattusjm casiellaJita recedens, Jmperatori, quemgrauiter ojjenderat reconci-
liatus efi. Nec diupofi adcb superbierant qui Ladislai %egispartes fequebantur,vtroua
ciuitatissuburbiajn qua Castreabfente, iacebatpuerpera imperatrix, mtrarepwsumpsc-
rint,& vrbemexpugnarecontenderim,quodvbinonJuccesiit,exusiis qua obtinuerant locis
abierunt. Euit fepeinter eos tmperatremque & %egem incajsim trattata concordia,ncque
enim (omesCilia dum vixit,ex resua exifiimauit,vnammcs ejse Ausirla ‘Trincipes,

AT eo mortuo,cum Eiz.hgerusex %ohcmia nvssus ad Casaremjcgespacis vtriquegra
tas dixijset,&iam quieturapropediem Ausiria videreturjnteritus Regissubitb mnciatus,
nonsolum concordiam penurbauit, sed magnarum rerum,& %eip. (‘brfiianafalutarem
exorientemspcmprbrjus abripuit.

Antuer-

^Nouebr.

pia.


COiVFF R huc,amice Lettor,qu<csuprade Hijpanornm aliorumqueillis adharentitm
eiettione e Belgio dittasunt; Deque iam tnplici eorum reditu in rBeIgium:& me,velpropter
rationespauloanteallatas, noninconuenienteromninb Fssioriambanc Aufiriacam, toties
ab Hifioricisje quibus dixi repetitam ,hk qitoque tnseruijse inuenies. lam ad propositum re-
uertentes,pracedentmm quendam Epilcgum infcramusjnq^narratione nosira tandempro-
grediamur.


- ■ 1

HACTENVS


I

REGIO CONCILIO LEONEM
loading ...