Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 199
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0305
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Aiistriaci.

l99


LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

M 7<S

LOCA

xxij. PRAETEREA decretum efi, 1 vt omnes doyiationcs,pmmionesque heredha
tim,& alk dispoJitwnes,vel inter viuosyel causa rnortis perprittatossasta, vnde veri here
des causapradiftorttm tumultuum expusji(iwtpriuatiis hereditate, & legitimajuccesio-
ne, virtute pusentium cassahtmturjmlliujque erunt authoritatis.

N O T A praeterea le&or amice, quod quemadmodum Christophorus
iVlondragonius arcis Gandauensis praef edus, vna cu m vxore ibidem captus
est,vtexprxcedentibusintellexisti: 2 sicetiamCaspar 3 delloblesGro-
ningensisCaste!li,&Vasses 4 arcis Zutphaniertsis, vtriqueRegisHispania-
rumnominepraEfedti, capiuntur, eaque ( quamsequens exhibetfigura)
dignitatetrad:antur,idquep6st initam Gandauipacificationem, cuius arti-
culospaulopostenarrando prolequentes concludimus.

tlmpora

14 e

Zutphcn.

J

8 Nouebr.

10 1

Holandia

xxiij. AT QV E quoniamHolandia &Zetandiahahitatores, &coloni,quhmelim
sufsiaantsmptibus bellicis,auxermtprecium monetarum aurearum,& argentearum ,qua
nonpojsent dijhribm sme magna iastura:Statuitur,vtdepmatiStatuumgeneralium,qnanth
citius Jieripoterit,perpendant,Jirmamque rationem vniuerjisstabiliant,qub monetxproba-
bili precioprocedant, vt hxc vnio,& communia commercia vtrinque retineantur.

2

13 Noueb*

8 g

Zelandia.

xxiiij. ‘T>EINDE quod'DecretumfuitapradistisStatibus Holandia&Zelandia,vt
omnesregiones inserioresvellentsibirecipere omne as aliemm dijsoluendtim, contraftum
ab ipso^Prmcipesduarum expeditionum, &ingentnm cla$ium,causaatquevt tamHolan-
dia & Zelandia,qttamprouincia & vrbes in sua vltima expeditione se obligatum iripromi
serutihocarbitrio & ludicioStatuumprxdiftorumrelinquetttradquosrebmiampacatis,
&adtranqmllitatemperductisomniadeseremur,plenaquedabkurinfor.natio,quorespla
necognoscantur.

$

i^Noueb.

xxv. IN hac commtmi pacisicatione & concordia non comprehenientttryequeperfm-
entur tali benesicio, regiones, principatus,vrbes,qua aduersariaspartessequentur, ‘Donec
reipfa,nonfuerint coniunctte m hacsaderatione.quod tamenillislicitUmsit quandocmque
voluerinu


8 1

Gandauu,

tJOS trastatus Taajicationis.posl de1atknes,vmonem,conJenJits,tampmfestorum re-
gionum & illorum Statuwn,quam ?rincipis,Statuum Holandia & Zelandia, & coniun-
storum \ocorum,tn omnibuspunstis & articulisprxdistis,& in omnibtis pariter,qua a sta-
tibus decernentur aut concludentur,promiserunt disti deputatipro authoritatefibi concefsa
seratahabituros,acmrarum,&pollkentmse obseruaturos, & imiolabitermpletmos,
fasturosque vt ratisicentur,iurentur,signentur,sigillenturab antijlibus, nobilibus, vrbibus,
alijsque membris distarum regionum,&prasertim ab ipso Principe tamingenerequampro
prie intra mcnsem 5 proxime venturum.Ad quarum rerum comprobationem deputatihac
subscripjerunt, ln domo Senatorum Gandaui 5 Anmitfh,

4

24Nouebs


At QV e hxc omnia non multoposl, 3 fuerunt etiam a Johame Aushiacoin Belgium
ctm authoritate proregiaprasesto,tadem comprobatayt infrasito loco dicetur.

s

3 Decebr.


PHILIPPI R.EGIS NQMINE GVBERNANTE »

xcv.
loading ...