Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 205
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0314
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriad.

205

LOCA

10 I

Bruxclla.

10 k
Antuer-
pia.

8 1

Gania^

uum.

iog

Hollan-

dia.

8 h

Zeladia*

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

QV A R E hAcondhiones,pbstnMltasdijJicuitates,tssuslriaci,Auriaci:i& stattium
subscriptionibus confmnau junt ,per confenfum Regts ,&nonsolmn Tdmxellis 1 vt antea
diclum estjVerim Antuerpia,non multb sost Vnionem vocatam ,publice pronunciane
stmt 3 quales sequuntur.

I

PRlMVM,vt ommes ossensiones, I nium ■ damna vbiqne illataper hasce discordias &
tumultus,contentione(que belgicas,ab incolis inseriortm regionum vbiq\ tampublice quam
priuatim,& quouis modo cessent,oblmioniquesempiterme mandenttir,censeanturque nun-
quam accidijsc,de quibus nulla vnquamsiat memio inposierum,nedum inquisitio.

II.

ET quoniamnos Episcopi, Albates,&alij Antitfites atque Ecclcfiasiicihomincsdi-
starum noilramm inferiontm regionum,quique 1 heologiam & lurisprudentiam Loua-
nijprositentur,perpatentes literas mo■ uerunt.quo insiatu res tunc esfensBelgtj,cum irac-
tatus Bacisicationis conclu(its& consirmatusj tijseiin nostta vrbe Cjandaui die S. 7jo-
uembrisproxime elapsijnter ipsos Stqiits ex vna,&nojirum Sobrintim Cjuilielmum Nas-
souium aurei velleris nostri equitem,Lssuriacim,ac regiones nosiras Holandia cum ad-
iunftis ex altera,&qttia nibil traftatus conti:icret,quod aduerfaretur hostm sanfta sidei
autbRpligioniCatholica, Apostolica, sRpmauxsed contra,omnia ejsent ad eiussauorem
conuersa,Cum etiam monuijsent nos consdiartj noslri Status,nihil ibidem continerimiod
pmudictum inserret noftrd vel authoritati vel vel obedietia,qua debettir a regionihtis in-
serioribus.Chmprxterea OratorcsCafaris&Ducis Itiliacensis ddegati teftisicatifiint his
ipsis confentanea,qux ab Episcopis, Abbatibus,& alijs <cssntisiitibus atque Scclefiasiicis
scribebantur, quare noslri Confiliary Status libcntur assenserunt ,probarunt,ratisicartmt
trastatum.TSjosquoque libentur asseniimtis,probamus,ratisicamusper prasentes illam
‘Tacisicationemjn omnibas suispunstis&articulisfPromsttentes verbo acsiideregia in-
omnibus,qiM ad nos JpestarepoJsunt,nos femper feruaturos, curaturosque,vt omnes ad
quospertinebit feruent:is4 dhoc ssiitmstatuimus.vtsiat,comitia,&vmofiatmmgenerali
um nostrarum regionum inferiorum,nominata in g.articulo clifta Tacisicationis in omni
modo, &forma, & omnipafto, qitodplenius in tpfo articulo coutinetur.

III,

&T1CIMVS, decernimus.siatuimusquepraterea,vt omnes nostnmilites. Hijpani,
Germant,Itali.Sequani,aljque exteri tam equitcs,quam pedites,qui nuncjunt in noftris
inserioribtts regionibus libere excedant c belgicis sinibus,acsine vllaperturbatione vel im~
pednnento, terresh'utinere,quo non licitum sit reucrti,aut reuocari ab alijs,nisi bellum no-
bis ab cxteris inseratur,& nifi nobis necesiitas reuocddipalam exortasuerit,probata d Sta
tibus generaltbus inseriorum regionum.

1III.

OVoT) ad tempus excedendispeftat copjs exituris StatuumsDecernimus&iubemus
vt omnes Hispanijtali, Sequani excedantjntraviginti dies,poftquam dsratrc noftro ijs
signisicatumsuerit,ex omnibus nolirts oppidis,&vrbe tsintuerpia,omnibus casteIUs& vr-
bibus & munitionibus inseriorum regionum, qm tenent nunc, & vbi jimt,exccda nt, &
prafertim e nostro ducatu Lcucorum intra altos 2 0. dksqesl quantb citmsie-
ripi/terit. Qua inrcsrater noster,omm diligentia vtetur pn vhibusat que, intrdpradistos
^o.dies nernini licitumfitjmpune nojtrommmilitumpradari.vd damna inferre,vel quo- ;
uis modo vexare nostras regiones inseriores,velsmtimas,aat earum habitationesjed vbi- i
que honeste',pacateque viuatur,

------—-i

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBEIINANTE

D77.

tempora

I

i^Februa-

rij.

-^Februa.

nj-

XCVIIL

#
loading ...