Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 218
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0334
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

218

1511'

TOPOGRAIUIICA ATQVE HISTGRICA


TEMPORA

INTER bos tmultus belgicos, cum neque proceres ‘Asamurcttm, neqtte 'u-
siriacus cBruxellis accedere tutum exidimarent, quud alter alteri dijjidem, nequepos-
sentsimul negoiiari, captum e(i literis agi, maxirne ab usiriaco adsiwgulos siatuum
ordmes,£piscopos,Senatus & Ciuitates c castro ISfamurcensi misiU.Quibus.

LOCALITERAE

AVSTRIA-

1

CI.

INTELLIGIMVS (inquit ‘D. tssustriacm) dileclisiimi,&amiciiharisiu
mi, nonfine magno animi cruciatu, vndissalsbs rumores quotidie inpopulumsiargi, a
quibusdam hominibus pesiime perditis,&publtca quietis perturbatoribm,pasim dittita-
tibus,& diuulgantibus,nos bellogerendo operam dare, qui Hijpanos in Iiahaproseclos,
& alios in maiori numero, iamiam itineri accinstos rcuocemus. Tfonsatiseis Vtsum cst,
qttbd tam ante, qudm posi nosirum in ifias prouincias aduentum ,perniciosam repubhca
Iquam omnes norunt) operam nauauerunt: eo audaci a tandem progresii, vt etiam nobis
capiendis insidias molitisint: nsi & hoc ipso tempore adbuc laxatis temeritati habenis,
calum terra misceant,&nihii nonsaciant,vt nouumsedittonis, &ciuilis belli incendiu,
qttdm vnquamantea)multbflagrantiusmoucrent,& concnarent.

11 n

Namurcu


E T quantum ad nos attinetjicet nostrum osfciumsacimus, & pro viribm conamnr,
Vtomnia inpace ,&tranquillitate conseruentuY ,&quanqudm scnpsimm,&per nostros
legatosStatibus BruxeiU congregatis nuncian cwauvmm-.nobis mhtl aqiteodiosum, &
detesiabile videri,ac immicitias,&bellunr.propositis iusiis ratiombus,quibus ofiendeba-
mus, nihil aliitd nos petereaut postulare, qttdm vt Catholica illa Romanareligio obset-
uetur,&debita Regia &Maiettati obedientia exhibeatur,&omnibus edicti Taasca-
torij conditionibussatisiat: idqubd omnes,misiurandireltgionc obligati, sesaUuros,
sanclisitme pronnsenm.1NTELLIGIMVS autemjuc advosnon ejseperlatd, imb ipsam rei veritatemd
vobis cdari cognouimus: quare etiam ignoramus,an literas nostras acceperitis, & nesci-
mus, an altd,sidelibus nojhis subditis,ad quos eas miferamusfuerint reddita: chn nun„
cj: quos in omnes panes ablegabamus,vt de nofirajjncera voluntate, &(quemadnto-
dum acliones nostra te(lantur)de consirmato aperti nosiri animi proposito.cunttos certo-
res redderemus:sintaut impediti, vt ijsjre vel redire nonhceat,aui mitinere sboliati,
vel detentijtteris partim apertis, parttmsiuppresiis, partim etiam per nouateru istorum
dolos,&malas artes interceptis,adeb,vt ex omni rtumero Pr*settoru,Senatuum, Ma-
gistratuum,& bonarum in istis prouincijs Ciuitatum, ad quas de omnibus rebus scripjs-
ramus, vix vnis literis,cum magno animi nosiri dolore resbonsumsit.


1

A Allgu-
sti.

EXJTIALE prosctto sacinus,&scelu$,plusqudm detestabile, adeosonesarium, vt
nequc subditi Regia <JMatestatis mentemposiint intelligere, aut nosiramjqui elus lo- j
cum tenentes supremi in Belgio vicarij ojjicio sungimur) neque tpstposiimus desubdito-
rum ergd nos volumate certioressieri.

ATque hac in catssiismt(licet ntincj (poliddi,de litteris amit tendis,atque enpiendis,
denub pehchtatntisint)quod bat nosiras prafentes literas iterum mittimus,per quas r0-
bis ejsesignisicatum volumtis, qubdexpettemus desinitam,&absolutam statuum Brux-
elU congregatorum fententiam, ad ea nobis rescribendam, de quibus ante clecem dies 1
proximos ad eos scripsimus, & vnd qui cum ijs aggerent misimus: per quos exposimus:

N OS

'io I
Bruxella.


IOHANNE AVSTRIACO LEONEM


t
loading ...