Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 224
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0343
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
22* Michaelis Aitsinger

1 5 77-

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA


TEMPOR/

P AVLO pbst 1 qudm Status illt Generales, ad regem litteus misisient, expe-
diuntijdem Commifiionem cum Itistruttme, pro abbate S. Csertrudu, Domino dt
Cbampagnq, Dcttore Elberto Leonino,&Theodorico Lisseld; vt ad ‘Tmcipetn
riacumpusicisienteSyiUipersuadeant, quo ‘Sruxellasvemre tllorunicsi, Collegioatqut
Consiho interesie ncn dedignetur;id quodpostea impetratum est. Tsthtlominuspergunt
ijdem (laius literas ad regemstttbere, z tales quasequuntur.

LOCALl TERAE
S TATVVM

j I

D 0 L E MV S (inquiunt) vltrd quam dici queat, Serenisiime Eex, D. loannem
lAusiriacum, eamsibi persuastonem atque imaginatiottem asiumpsisie, quasi machwa-
tto contrdpersionamtpsiusqtiadamsiusiepta,atqueinstitutasuerit,deqtianondubitanm
tuam tJtyCaiestatem tarn esiesadam certiorem. Et quamuit, Idem ipse D. Joannes, &
ttjbishoc ipsumsgnsicauerit, credere tatnenhaudpotuimus ,aTu<e Maiefiatissiatibus
aut Vasallu,hcc ipsum cog:taium,vnquampropesitum velattentatumsuisie, propterea
quodstquisexomntbus tu<t tJTCausiatis subditissaeinusraencrtr.e&execrabile,inhis
regioutbtis aggredisuisiet ausus; is prccul dubio cersosbi persuaderepotuisiet ,st hoc ab
ommbusgeneraliter totius belgij homtnibus, impune adeo nonsu sie laturum, quin ex-
emplart etiam quadam pimittoms vmdt£ta,& merisoin hunc ammaduerfumsuisiet.

10 1 1

Bruxella.

6 Septem-
• bris.

! j

ID quod tametsi Domino Ioanni,nos hac in parte cxcujdndo,quoque declarauimiit;
is tamen nihilotninus in huiusmodi captasua imagittatione & appteherstone, tatnsixus
permanet,atque pcrfuasu;vt oecas.one huius,smore quasi perculsiu, pro saluanda perso-
nasuasese in Tfamurcerst castrum reccperit;tah quodam modo, qui toti mundo,stan-
dalum prabueru, atque hoc tanto magis,quodpriusquam castrum cccuparet, idemque
cJMechlinu se adhuc contineret, nobis pr<tsenim,qui constiium T. tJMaiestatisstftL
tienrn, instijs, cum germanis milittbus ibtdem ita traclauit, vt eos ttiseruttium ajjum-
tnens,prose de ttouo constnberet-.tantum abest,vt quemadmoduminternos cum eo con.
ueratsecundnm Tacisicationis contracium sinusuctendojllos dimitteret,vtpcte quibus
24. lulijiatnpratertiusdies,etiamper ipfimet D. Ioannem,illis militibus, quo deccde.
rent,asignatussuerat an.tea. Tjes tam tnopinata & stcandalosa, qua nobis occastosuit,
altudnon immer ito quippiamsijpicandi,pr<£ter id, quod idem D. loatmes,si mbistcum
traciaresimulabat.

ir n

Namur-

cum.

2

3 Septem- ]
bris.

IN D E sitttum cst,vtdata tiobis cccasioneintercipiendi ,aperiendi,& vistandi li-
terashinc indestr:pta4,<tdebposieasit atttta&corsirmatasuJjncio,& opinio nosraom-
nium,vt,deceptos nos tadem & ttt eos disfcultatis terminos,tn quibus etiamnumsumus,
coniettos ejseanimaduerterimus. Ouare D. lonnes,scipsum,qui inpostcrum huiuspdtria
gubernacula teneretsn tdoneum agnosiens,& iudtcas.nobis.quos dereliquit,proposuit;
se d •JMaiesatetua hcenttam petiturum,hinc abstedendi, in quemsinemse nobis etia
declarere idipsum aiebat,vt & nossimul, pro altogubematore eiustdemJanguinis, Tua
tJWaiesian suppltcaremus.

10 k
JVIechlL
nia.

j'

!

1.

C V M igitur ressicJe habeat, (licet nclis hoc dsiliceat,) velpropterprudentiam
& VArias,virtutes prateiea & bonas qualitates,quibus eundctn D. loannetn pudittmt
rjse videbamtts , & obqttas singulari qttadam deuctione tnagna de ipso sierabamtu
immaduertentes tamen, non td assetticnem tllim dttcbisqudmetia popult ,siJpittcni-1
m iamdittis imbuti,ab tllo,ab altenatam.

NOLVIMVS


1 ] OHANNE AVSTR.IACO LEONEM 1

'1
loading ...