Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 235
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0359
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auslriaci.

LOCA

10 k
Antuer.
pia.

i

Pagina

iT e
Amster-
dam.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

XXVIII.

EXTREMO 'wre,sweomritclementu,dut mifericorduexemp!o,quoJhpplicia
impedm,aut dtfserrtposint, actiones insiituuntm3& tdtraeos fupplicia decrcmtntcr,
qui arma contra (latus,&patriam sumpjerunt,aut qui partes domini lohanms Aufiria-
cisouent,aut sequuntur: deinceps non sit,qui reip: (tatum& tranquillitatempertur-
het.

XXIX.

SI dittus Guhernator promisSisnonJletaut issos articulos omnes, aut ex ijsaliquos
violet,aut injringatjacramento conceptis verhissinttepromittitoje eos iureiurandoso-
Imosbabiturumpvt qtii in posterum ditto audientes ejsenontenerentur,& quipojsent
contrdeum arma capcre,se & patria priuilegia desenfuri.si sorte eosad obedtendum
velit cogere,priusquam priorem culpam contrd articulos admijsam expiajses.

XXX.

CASTR A,quanondumdestruttaJimt,sedqu<z tantum destruicaperunt,citrdom
nem controuersiam destruuntor,&quodad alias arcessa quibus metuendum sit,patri<t
& istis prouincijs detrimentum aliquod,aut periculum,perstatusgenerales suo tempore
ordanalntur,qnemadmodum aquitas&ratio poftulant.

XXXI.

1N ea,qua sub vltimos tumultus peccata,aut admijsastmt, mdla questio Juletor,
stquidem sub illasempiternaoblmone,in decreto Gandenst promijsa comprebendumur,
exceptis iqs,de qttibussecundm ab hoc agitarticulus: Et quaper(iatusgenerales,pos dis-
cejjimiDonhni loanms tAustriaciincastrum 7\famurcense,gestasunt,eaomnia,tan~
quambenefatta,grata& ratahabeto,nein minimo quidem dittis articulisaduerfatu-
rus.Atquehac quidemsueruntconditionumcapita,D. cArcbiduci tJtyCattbi£,ab cr-
dimbusjiatuum belgij, proposna.

OA JBV S ordinibus uriacus per legationes obmmciatsore contra iuramen-
tum,& pacem,& JMJaiestatem regiam quoquesi declarent sttie regio diplomate,
cJKatthiam <iArchiducem,illarum prottinciawmgubernatorem. sAt vero ordines,
nuncios paruisacientes,bona Jpcstetisinterim mittunt legationes in Hijpaniam,quibus
multis rationibus nitebantur )erege impetare consumattonem-,cum & 'tpse D. Matthias
luerasad regem,vnd cumstatibus exarauijset-

ACCIDIT 2qnodAmbfterdamenses,qmindeabinitio regtssemperpartibusfa-
uentes,suorumqneprouinciahum conatus contrdregem tanquamlegitimum Holandia
comitem mwimeapprobantes,Bi(panisintroitum,exitum,transitimqucper ciuitatem
suam concejserant; oAuriacum pro suogubernatore neqttaquam agnofcere volueruut.
Vnde capitanius quidemsme Tribunus,nomine Helling,mtlitum vextllis tribus stipatus,
(iratagemmate quodam stio,*Ambsterdamum in Trincipis <sAuriaci potestatem redi-
gere conatus,oppidum ingreditur; 5 vbi ciuts mirum inmodum consternati, nevitam
& ommasimui amttterent,potius lAuriaco se dedere decreuijsent, nisi capitanei eiuf
dem oppidi astis, Hellingus ille in domum ciuicam vocatus,ctrcumuentus,snoquestrata*
gematestustratusswstar Holophernis occubuijset: atqtte milites ipsius partim opptdoeie-
tti,partm vitd priuati ac trucidatismssent-.

I > 7

TEMrQitA

i^Nouem j
bris. |

23 Noue.
bris.

PHILiPPI REGIS" NOMINE GVBERNANTE CXI11
loading ...