Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 244
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0373
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
244 Michaelis Aitsinger

I$7 8»

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA


TEMPORA

REVO CANTVR eodemdie 1 ah ^ustriacoRegis nomineomnessugiuui&
absentes, in gratiam &poJsesimem bonorum suorum\ dummodo intra decem dtes ve-

LOCA


ntant, poji publicattonem mandati, qiia pojtridiesacta ejl. 2

Pagina

I

21 Februa-

RESPONDENT * Statuscssntuerpiacongregati,dominoTdaronideSelles,

243

quo ad conslium illis per literas datum,ante decem dies,fcihcet, idipsum consilium ne-~


rij.

quaquam ejsepaci coucniens,ob multasrationes,etiampropterea,qu'od 'Trinceps Par-mensis, qui quocunque pojset (iudio,tyPuJlriacum & Hijpanos bactenus iuuijset, atife

Tn I


boc folo nomine ex Italia in belgium aduenijset,vt illos opprimeret. petunt itaq3 ejsice-

Mechli

2

ret,stpoJset,Vt Auslriacus cumsuis(latim belgio excedat. altas inuenirent medta,apud

nia


‘Trincipes &vicinos suos,qitibus se abiniusta buiusmodiopprestone hberent,atq3itaSellio&injlruttioni sa&,atcfc consilio valedicunt.Regi quoq^ paulopoji,literos * trans


rij.

mittunt, vt quid nam actum ejsetje commtsione, non solum ex Sellij relationc, verim
ex ipss quoque intelhgeret Jiatibus.

111

Louani-A T QV E ita Principum belgarum Jludia conuersa erartt, partim ad denubsa-

4

ciendos apparatus bellicos: partimprasentibus viribus vtebantur adhoJles,quoquo mo-

um.

»

28Februa-

dopoJsent,inseJiandos: Ouareintrdsinesinseriorum Saxonum, & pro <tsPustriaco &


rij.

pro statibus, colligebantur equites& pedites*

10 1

Bruxella.

ILLA victoriaEispanorumacquisitain7?elgio,atqueadeovrbisamphsiima &


nobilsimu leuacorum deditio,apparebat iecijse in magnum pertculum multarumsiniu.
marum vrbium acgentium salutem; atq^ imprum t&UCecblinia vrbis ipsius nobilis &

$

ampU,qua quasi m mediosigura trium aquorum laterumposita ( vf ex TSelgico Leone


3 Martij.

apparesbinc Louaniumftnde 72ruxellas,indetssntuerpiam prosiicit. ErattJVCecbli*


nia dijsensio non contemnenda inter ciues,citm alij nollent,alij maxime cuperent admit
tere prasidiasme qutbus omninb vrbs non videbatur satis valide desendi pojse.

MISSVS esi idchcod Statibus, & ab tAuriaco Comes rBo(suuius, qui tdmpru-

d. 111 lUWi^


pi«u

6

denter,tantas dexteritate negotium transegit,vt copia palatiumsensimsorumq^ occu

10 k
Lyra.

^ Martij.

pmnt,atque nonnalh e primarijs, quia viderentursiatibus aduersdri, incarceremsiunt

coriteiii.&ylCifii sitnt etiamisCntuerpia &>VCechlwiamsiubsidiarij ctues 1000. arma-
ti,cum 10. exsingulis cokortibussuijsent delecti, & 40. e coborte iuuenum,& duaprs-
terea cohortesscotensium. Iusit sunt puterea 300. pedites ejje Ljra in pr£sidijs,quod

7

oppidum nonerat negligendumsmnpa 'JSsethesummvisitum, natwa&anemum-


12 Martij.

tum.

HISP ANI cogriita dissensione ac debilitate ciuium *SWechl'miensium,cspe-
runt ajpirare ad eius vrbis expugnationem^atcfc vitf post fecundam boram,ex quofubsi.

Mastricht.


dia ingrejsdsuerant, 600: equites mittunt cum tandem sclopettarijs d tergo, qui ebujs

11 n


procurrerent,Jeq3 vrbi ostentarent, vt animos ciuium experirentur,sed vbi propinquasj

Namur. ,

8

sentsiequenti plumbearumglandium procella,&globis minorum tormentorum,ab vr-

cum.

13 Martij.

bis profretlu recedere coguntur.

POST literas ordinum Belgt],ad regem datas‘, mittitur 6 tSlsarchio Haureiss,ad zsPnglia reginam,pro milite,& pecunia neruo bellico.lnterim zssufiriacus exerci-

10 n


tumsimmintrespartes diuisit,quarumvnam apudse 7ssamurc\,ss4lteyam cumPrin-

Niuella-

9

cipe cParmensi Limburgi prope Dalbem & Traietti babebat, cui adiunttus erat Mon-


2oMartij.

dragorim Terttam sub Ottauio Gonr-aga TsiuelU 7 quarn capit. Capta sunt &^ustrhco Soigny 8 atcsi Sngien oppida, posiquam gratia terminum adqum.

sj m


decim dies adhucprolongajset publico ediclo, 9 conatus est etiam transitum bostine

Lngien*


stAlostum progrederetur, tmpedire.IOHANNE AVSTRIACO LFONEM
loading ...