Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 247
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0377
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

247

LOCA

13 in
Dalhem

13 m
(Mastricht.

8 p r.

Landrehj.

6 q
Bapalma,

16 m
Colonia,

16 m
Tuyts.

15 1

Meurs

i4 f
Zutpna-
nia.

9 n
Mons

10 L

Autuer-

pia.

10 1

Bruxella.

10 k
Lyra.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

E X E RCIT VS zssustriacicircaboctempus 1 obsidensDalhemum,quoquec&-
pit tentare Traiccltim,fed Comes ‘Bojsuuius eo mtjsussuit, cum 12. nniibits peditum, &
4.millibm equitnmgernunoru. Venerunt circum Lyram 4.Scotorum rmlia,eb quosi ve-
tmi 2. tmlliavelcirciter Gallorutn, quiharebant circum Landrcsium. tssdsushnen- j
dum exercitum attulit ordtmbus legatus esinglicus 4o.milliassorenorum. zs/ustriaci !
exsrchus tmiorpars cum eosuit Namurci. Baro Cheiireaus m ‘Burgundiamprofeclus,

| qub exciptat qo.signa ltalorum,cttm tribus militum millibus\& qub Gallos,qut ad Casi-
i mirum mittebantur impediat,transituque in 'Belgium eos prohtbeat.

EX HIB ET VR a protestantibus Belgis Primus Supplex itbellussssrchiduci
<±.JyKattbis,& Statibus,pro hbero religionis,su<ti quam dicunt reformata, exercitio, 2
Vnde indtttus ess issntuerpia conuentus, in quo agatur de concedendo eo qitod petitur,
Exquirebantur ea de re, omnium prouinciarum ittdtcia & sententia, vs infra patebit. 5
INT ERl JM dum Casimmis, inadducendis mihtibus in Belgium, occupatur; ab
zslustriaco tentatur Bapalma,sedfrustra. ZSsam milites t. qui habittt rufticorum ve-
nerant ad arcispontem, & cum mthubm ex more colloquebantur, arreptos prasidiarios
consoderunt,& crecio pontejm arcem ingressi,postea reliquos prasidiarios trucidarut ,ac
demum tna maioratormenta diJploferunt-,quod jtgnum datum erat soo.equitibus de cap-
ta arce,vt aduenirent ipsisauxtito. Verumad huncsotium teniti oppidant, vbi viderunt
arcem captamfratim in eam magno 'tmpetu aduolarunt,&rccepemusubitb. Ouare cb-
sternati milites alij,qui in vrbe erant ac latebant habitu msttco, suga faluti siu confulue-
runtsuitauthor huiusstatagematis Vallius qutdamHannonius.

APPVLIT tandem Colontam nauigio CASIMIRVS, die solis 4 penulttmo
lunij,quisuit ‘Tetn & rPault,hora 4. ante meridiem. Vnde Tuitium est profettus in
domumComitisSulmensissaquoexcepttissuit hojpitio, ibiprah/usest. Senatuseimisit
vinum.Lis\ftrcb'm,piamemori<z,& Sudermanms Confiiles,&Steinvvkhius Sjndicus,
& Senator z/sngelmacherus,ei obtulerunt omne beneuolentia obsequiumtnomtne Sena-
ius,gratulantes ei seltcem ad vrbem aduentum. Ouibm rejpondtt ex more. ntea a
Senatu transitum petierat,&commeatum fttis milittbus,ad transituru nauigia,&huius-
modsitransuum se sine malesicio. Conccjsum quod petierat.Cum eo pransi/unt tlli. Inter
prandendum dixit Consuli Lishjrclnose non prosiajci in tBelgium,lucri velglosu vlhtis
qiittrenda caujsa, sed quo opemasslittis belgis rogatus adserat, sicuti Jjoc antea scrtpto
publicauerat (vt dittum est & dicetur) 6 ne quis mentemsmijtre interpretari queat.
retulit se a legitima potestatevocatum,sed a qua,non explicauit.

POSTRIDIE 5 Mursamaccessit,&manecumcomite(quiposteamultum Arthie-
piscopatui Colonienst damnii attuht) 1Sseuenario pransits est-,tandem retta conteniens
; Zutpbaniam, eb peruenit,vt lustret ibi exercitum,Comites iuneris,ei erant quinque vel
sex ‘Trincipes, inter quos erat Dux Bipontinus, & Tbdippus Landgrauinsfrater Cju-
, lte!mi&lo.comites.&Msiiitesequitcs,acpeditesinvniuersum iioo.Galli,maior pars,

I Vascones, Duce Bomcortto Bmgundo. Hu vtebmir tanquampraftdiarijs. Protestantes
I BelgJi,Casimiriaduentumprastolati, Alterum Archiduci MatthusuppltcemUbellum
! exhibent 7 nouacso rdigionis vrgent exercitium. Dein,pbst DucemCasimirum{cuius
exercitum Austriacus Namurco siscedens,adorjri conabatur) 8 venit 9 etiamDux
ALENCONlVS,Galli£ Regisfrater,MontesinHannoniam 10 vndeeuestigio 11 or-
dines Antuerpia States,de suojsmq^ exercitus aduetu per literassacitjevtiotes^eodemcfc
die Magistratum Bruxellenfem,qui eum contra oppressionem & tyrannidem,vt aiebat,
Hijpanorum in adiutorium euocajsent. Arclndux Matthias 12 prope Lyram quors ciui-
tatemssustrat exercitum.

1578.

TEMPORA

2 2 lunij.

lylunij.

3

S l

248.

Pagina

4

29 Iunij.

5

30 Iunij.

6

Pasina

249

253-

7 .

I 7 Iulij.

8

9 lulij.

9

nlulij.

10

12 Iulij.

ir

13 Iulij.
12

i^Iulij.

PHILIPPI RF.GIS NOMINE GVBERNANTE

a.
loading ...