Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 252
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0385
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
-52.
i5 7 8-

TEMPORA

i Augusti.

3 Augusti.

3

4 Augu-
sti.

4

7 Augu-
sti.

31 Augu-
sti.

Michaelis Aitsinger

topographica atqve historica

20 Au gu

sti.

1 j ov IT autem, tssustriacm Trisamurcumserecipens, 30.peditum & 12.
eqmtmn cobortem Louanij,quemlocum iubet diligentistime munin,cum omnem quem
potmt e locii desertu commeatum, illuc ccmportari curauijset. ISfequestattti quidem
parumdiligentes, curant commeatum inregwnem varijselocis comportari, quicum
mari ss4nglico,&vniuerso oceano ad occajum hberopotirentur,multa nauigiastumen.
tatum misrunt, qua&stumento & varijgeneris apparatu belhco otwsta ad ea Uttora
appulerunt. Mittuntur wterea 1 statuum Atticuli vriionisjeuscederispercomtsfarios
ad 'Ducemzss lencomum, vt eosdem mantt propriasubscrtbendo, condrmat ac muritat,
qiios cum ad mediumsere Angustt 5 inaturo satis examinajset iudicio,tandemcorrobo_
ratos statibusrennstt 6 Ipse montibusbarcnsinHammiaapud Lalaritum comitem.

1 M.P ERATOR, %exGallia,& tssnglkReginastnterimpacemconciliareni-
ttmtur. Ad eam rem mtstit Casar legatum in 7?elgium, (somitem Scbvvartz-enburgtuw,
qut posteaLouamum boc nomtne ad Austriacum est prosettus, 2 Rex Gallia misu ‘BeL
Itettrum:cssnghaRegina (o!banum,& Valstnganumprimumstatus Secretarium.

‘TETIIT iS/ustnacus:vt ordinesarmadeponerent, vt tsriuriacusin IloUandiam
rediret,De'tnde, traclatum iri depace. Restsondenmt ordinesmontri concihatupacem:
ntstpnus *s4uscriacm ipse Belgio excedat, cumexercixu fuo, & lAnhidux Mattbias
maneat Gubernator. <tssddit ts4ustriacus,r.olle sepromittereredditumiri tssmiaci
siliutn comitem de Burenje quo altbi dixtmus. 7 Nullo etiam modo.pemijsuntmno-
uam religionem. hruentes (iatuum milites tnoppidum tsiiscotcnse manebora^.ex-
pellunt regtos ltalos cum Mutio Dagano & paulbpost incendunt.

EX HORT ATVS est 3 ntuerpia Bellieurusordinesadpacem.Itaillitssr-
iiculosproposuenm Austnaco per legatos tllos eipactscenda,dur<tsuerint ritmis codicio-
nes arttculow.m,adeo vt ordines velpacem nolle, velei nonsiderenisisub illis conditio-
num vinculis videamur, vel multum petere vt habeant aliqtud. Oriodstpax r.cncoiret.
stgwsiiamsttu.sc Drimtpemaliumpoim aJsumpturos,vel Belgiumpartitum iri ititer
plures, licet vnnum, quihbet quodpoterit cccupaturus,vel ipsos desorma Reip.Relue-
tica cogitare.

DROPOSITAE suntauttmastatibushuiufmodicondiciones, qua cumverbis
& voluntate Eegis paiuwconsentire opparcbant,videlicctn VT *Jfy£atthias*ssu1ri-
dux omnino sumnm lmpnator ,vt dicium est ,sit Belgicarum rcgwnum, neque qritc-
quamsieri pcsitt Jine statuum confenfu. VT tsriusiriacus ratasaciat, cmnia illa qua
saclafunt astatibm ex quo temporese ‘Isamurcum recepit. VT ssriustriacus resti-
tuat onmes mumtiones, castella, pagos, & cmma, Vt vno verlo dicam,qiustatutim te-
nentur,cumomnibusbellicis tormentis, & lelhcisapparatibtu, qui discedat ante exattu
menfemsextilemsiuc ngustum curn omriibiusuis copijs, exceptis mtlitibus indigenis.

1T EM qubdstatus voluntseruari nouam Rcligiomn in omritbusprouincys, ita
tamen vt non babeantur conciones. Ouod ‘Trocurabunt pro viribus. V T (latus, cti-
stcdht,& ornr.essubdm regionumpareant Regi IIiJpaniarum,qui tamen volunt omrimb
a regepriuilegia & iura sibi quauis seruari. V T omnia qua transatta sunt,in hoc bello
Eelgico vtrinquesemptterna obltuione obruantur. VT omnes captiuiliberirelaxen-
tur abvtr sque. VT in bacpacecomprehendatur Cjalliarum Rex. Reginatssnglia.
Duces (astmtrus & o-s lcncorims. Hattenut co ndicionum articuli qui quales fuut, tu
tpsemet lcttor tudica.

1III

iohanne avstriaco leonem

LOCA

2 b
IVIare
Anglicu.

9 n

Mons.

11 m
Louaniu.

7

7 r»

Pagina

11 I

Arscotr.

10 k
Antuer-
pia.
loading ...