Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 253
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0386
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriacus.

253


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

157 S.

LOCA

M I HI, licet ba cor.dictones Louanij trattatassatit elau videntur, quiatameti
omn'ta,qu<trudiaprimitmnascisolet ,deindedihgentia vel natuuvelartispersicinntur
nonnibtlJ]>ei adpacem dedijse vist sunt ,ssuijsent ex aUquaparte mitigata; verum res
tum aliquantoJrigidius agebatur, & ad bellum potius rejpiciebant quam adpacem.

TEMPORA11 m
Louaniil

SEBASTIANVS Rex VortugaUia (quam Hijpaniarum Rex'Tbilippus iam posii-
det(Iwc tempore militem ex clajse in terram ex pojuit. »Jfytauri pralium ei obtulerunt.
Id non recusauit stcet potentes illisupra modum ejsent. In eo puho Rex, & seipftim
& exercitumsuum perdidit. 1 Sexcenti tantum euasere, ex triginta quinque bonti -
num millibus, lustani,quise in clajsem reciperut.lloc puhumgesiumsuit,adseX millia
ria,abeo loco ,vbi mihte Rexincontmentem exposuit.ln eoprdio, casifunt Regestres
iSMauritam(lusitanibosies ) &, quemadmodumdeprelio boc tAsi-icano lusitanico,
ex bijpania ad zAusiriacum scnbebatur,qtimquaginta tJTsaurowm millia♦ zAdeo;
vt, etst ipsiprali) vitloressucrint, & campo, vt appellantfotttisint: tamen hoc beilum
&victoria,ipsis certejruclum non admodum magnum attuliti

I

^Augu-

sti.

3

Pagina

362.

VISIS paulbanterationibus ALECONU,quibiismodus e Galliain Telgium
aduolauerit\videamuspaucisbicetiamcausasnuncquibusCASIMIRVS e Ger-
mania supenore in wfenorem cum copijs tendere tmpulsus dicebatur. Hic quoniam mul.
torumsermone carpebatur, quodajpiraret, vel ipse ad opprimendos populos Tdelgamm
vel ad delenda regia iura, cum persimulationem auxiliorum,maiora qit&dam consiliain
animo verjaret, qui non ejset putandm tamsacile ad populorum desensionem accurrijse,
qui arma fumpserant,non modb contra auitam %esigionem,sed etiam contra naturaleni
‘Trincipem.


scnu

PTVM

CASI-

MIRI.

ADV ERSV S bas tam acres aceusationes,scnptum edidit,de quo supra, 3 Ger~
manico Idiomaie, in quo continebaturse venisse tantum ad conculcandam Tjrann dem
minsirorum Regiorum,qui auaro crudeltque animo Belgas,vel contra regiam volunta-
tem opprimere conatur,cum Regis consilium vere integerrimumJit, neque ab vlla aqut-
tate, bununitate retti&maquegubernatione dijsentiat.


10 k

AM certe quidemsi Rex auara, & inhumdnasinquit, suorum minisirorum coti-
silia poffet cognoscere,non quidem in iniurm detreclantes sed in inferre conantes,vni-
uersim molem mhgnatiom conuerteret,cum dijsicillimusit,ommumsPrinc\pi cognos
cere deliria minisiroru,qui semper exploratores aduenientium habent apud'Trincipem,
& desensores,vel cubicularios,vel a Jecretis Urgitionibus conuptos apud eundem, qut ab
sentium causam tueantur,multapraconia ipsius Regis, multaque latu bonitatis in eodem
continebatursriptoi

, '■ - ' . ' ‘ V- ■ ;


Lyra;

CAETERVM eAusiriactucognitis copijs bosiium, quaplurimumvbiqueex-
creuijjent ,atque indies fuccrejserent ,nititur omnes suas copias coniungere,multaqae lo-
ca debilia,accitii in ca(lraprasidijs,deserit. lArchidux iJJVCatthias cum audiuijset
Cajimirum appropinquajse cumexercitu,iAntuerpia profeclus esi ei obuius ad Lyram
oppidum vsque, vbi milttari morepro dignitate excipitur 2 vt amicus, atque vicisiim
rcbidux ingenti bombardarum roboantiumstrepitu magnisicesalutatur.

Ausinacus

2

zi Augu^
sti.


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

CXXII.
loading ...