Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 254
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0388
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
254

Michaclis Aitsingcr

.s

i 5 78.

topographica atqve historica


TEMPORA

autem alio quodam modo (astmirum excipere cotiatm est.
Js namque quia diuisas ('asimiri vires, possesacere insrmgiputauit, si repente nibilque
taie opinantes inuaderentur}decernit memorabtlesaclum altquot edere. Simulat igitur
se velle omnes,qui erant in pr&sidijs Louanisatque alibi, vt jlatutum locum inter Loua.
nium & Diestum duat boras ante lucem conuemrent, quod erat castra hostium repente
inuasurm; at CopU (sasxmiri certioressacld., de omni constlio tssustriaci, consstunt 'tn
acie expestantes,quidcovstlijbostis caperet, direttisque tormentis, manuequttum ac
peditum hoftem in acie instrustum reperit s qui plunbus tormentis repente dijplosts yoo.
scrcB;Jpanos,vt dicitur,miserabtliterlamat,pugnatum est per totum dient nnnutispra.
Hjs,cu;nnonleui ■vtrorumquecladecummaximeomntum,virtmtssnglorum& Sccto-
rumstaiibits merentium sub Tsorits & Stuart Colonellis, vt vocant, rerum bellicarum
permpmis, in ijs cenammbus emicuijset, atque ita Castwim cum (iatitum copijs quas
antea quoque tjMaiibus esdrcbiduxperlustrauit vt distum est/eseconiunxit. 1

LOCA

I

26 Augu-
sti.

II 1

Diest.

2

27 Augu-

iAd Tacs candos Valenccnenses, astatibm mijstts est 2 dcmimu de Farchies,
&quidam(bmiJsarij/interquossuitCon(iUrm (latuumquidam‘jRjchardtis. Et iltm
perstatm aduocam esfet Tfuensis regulus ex Gallta in rBeigium,venit tssntuerpiam,
vtgeneralis (ampt tJJHansibalctu crearetur astatibiu.

8 P

sti.

AN TV ERPIAE die veneris 3 ordines in publicosoro ,fuggestu edito, ornato-
qt!£ aulds,magna cum pompasolemmtateqs,promtdgamnt vmonem, acsocdm ipstrum
cum <ts4lenz.onio tmium. Idsuit aprandto P. M. lestiquefunt ^srtiiuhetmscederis.
Exponunt eitam ordines Luxemburgum & Burgundtam capiendas ab lencomo re-
gtones, et, vt antea dixtmus,tres tllas ciuitates, quas csLlenconiopromtstrunt quidem
statmsed tradere non potuerut,cum ptasterttm Landrestum & Ouefnoy Gallos nullo pa.
fto,vel recipere vel intromittere voluennt: binc est quod astatibm idem t^lenconius
alialoca petterit,postquam illorum nomine aydbbaA tftbCarolensis,ad wducendas ad boc
ciuitates iUas tresynbil ejsiciens in vanum persuadendo laborajstt.

Valccens.

5

29 Augu-
sti.

CAESAKEVS legatmScbvvartz.enburgiuscomes,Louanijordtnumnomine,dixit
sssustriaco, vt exercitum dimitteret, &Jew ltaliam vel Htjpaniam reciperet; alioqui
ordwes amplius regem non habituros pro Principestuo ac domtno. R ejponditste boc Regi
stcnpturum,&inducias petit,m tres menstes. <Lstque vbtstcijstet lenconium,decla-
ratumdesensorem,legatospacis quosdinnsterat, exitinere reuocariiusiit. ltaque vftque
ad duodectmum septembris conuenityt de pacesacienda trailetur.

10 ”k
Antuer-
pia.

4

31 Augu^
sti.

CREDEBATVR ipsttnonsore,‘Trimb, quta tssustriacus auxtitaexpestaret, &
ecrtm aduentum vrgeret,atque ita ternpm duceret pacispratextu, dum venerint: Se.
cundb, quia sttis intelhgeret, ordines pecutiu inopia laboiare, vel breui laboraturos,
Oub ergo magis tempusprotraheret,eos tanto magis adastum iri necesiitate etc.qub eos
diJiungatsaalius,pusertimarelgionis diuersitate.Tertib,quia condtciones ab ordimbut
propostta; ejstent dura nimis,&inciuiles.

AVSTR IACVS nihilonnmtstamen,legatisTrincipumpropace, rejpondit: se
Valde c ommoueri adpacem; propter prouincu calamitates, etjanst duraswt condicio-
nes,& regem eam excptare.Tioptereaonwem eius procurationem,&consestionem,tn
■vnum Casarem, datapotestate,reteciJse, datu adse,ea de rehtteris.

SVNT

11 m
Louaniu.


IOHANNE AVSTRIACO LEONEM
loading ...