Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 255
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0389
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

255

LOCA

n n

Namurcu

8 1

Candauu

5

Pagina

229.

231.

4 m

Grauelin-

g a-

6 m
Menene.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

S V N T quiaJserantfL>. loamem tsstistriacum Tfamurcijentasebri obijjsejioc
menseseptembri, ; quod non vzdebatur,velex eo,veristmtle-,quia Princeps nsiuriacus,
in littertssuis scriptis adpromncias & ciuitates tnsenorisgermarim , eas videlicet, qust
permansuerunt in vnwnc,vocatageneralt,de traciatu ‘Trtncipis Tarmensis wtto, cum
prouincijs ageneralitate separatisjnter catera sic dicit. SI CO P l AE vewsem ter-
mino prxsixo in rBelaium,procul dubio bostis,auxtltante Deo,coa£twsuijfet,velpatriam
relmquere,vel tnterire penitits, quemadmodum apparet,inquit,ex ipst ‘Z>. ioannis con-
sesitonesatta m literis ad Eegem scriptis X V. die Septembris, paulb ante quam monem
obiret*

E X ijs,qui,vt antea dtclum estfta Gandenstbus captisuerunt, fuspenduntur duo eo-
dcrndie 2 Trxsefttts fcilicet quidam mmtne Yisth, & SenexHle.(ftonsiliariwHeJsel,
quiadextremumvjquevitaJptritumftn^Rghgionis (ftatboltcast.de,Regij^ autbontatis
destnsione, condanusitme perseuerasse dtcitur,atque hoc nomine tanto tndtgnm eum,
ettamsuijfe tractatum,quemadmodum de dloplura dncemusftPagina $po.

C ASI M IRV S Dux,postquamab Embiefto & Borlujt Cjandenstbus, expesta-
tusftBruxelUiswJset ingrejsw,euestigib reltgionisJua conciov.es,an\e ibidem nonsados,
publice instituit; suaque tpsias pr&simtii tumpromouit, atque bonoraritt 3 in (armelL
tarum monafteria, cuius ‘Prior tum erat ‘Z>. Laurentiw sstuperus, nunc totius ordtnts
Trouincialis.Cumque aliquandiu rBruxelU,vb> &ego tum barebam,per(iiitjfet,atque
resormataquam vocant religionis,aliorumq3 negutiorum Gandaui tractandoru sunda-
menta iect(set,tandem relttta BruxelU 4 in Elandriamproperat, vbi 'a Cjandsnsbus,
Vtantea } ‘Princeps i^Tuhacus,magriistceexcipttur.

TENTARVNT 6 etiam ex Buscoducen(ibus,qutdem Aurtaco Trincipi adba-
ren.es(qualessueruntexprecipuis Agileus & cjfytagister Henricus appellatus incor-
nu) tradere cppidum, prri'eclo cutdam Huesdenft, cnm tribus vexillis mtlitum,eundem
intromijfunstatuum nonune: veftiimincajsum laborarunt,quammsgladiatorum societa-
temadbocesfiaendumstrenuos auxiliatores babuerim: tamen solertia (ftatbolicorum
ciutum ibidem, ac dihgentu,superatiatq3 impeditisuerunt, qubminuspras?chtscu suis
intronnjfusstt. Eodem boc dte, expedwnturab Htjpaniarii Rege htter£,ad Cjubernato-
rem Grauelmganum,Dommum de U Mottesiripta Madriti> de qntbus injra duetur.

I A M quem.idmodum ‘BrttxelU,stc etiam Gandaui, quum eb adtunijfet, Castrni-
rus,conciones nouareligiomspromouebat, 7 suaquepnseniiadeiorabat.adeb,vtJia-
tusftinstipendia Copiarum eiusdem ‘Ducis Cajimiri, chn paulopbst Uboraretur inopia
pecuriu,omnestarum aurum & argentum,&cruces & Caltces, & argentum nobilto-
rumftn pecuntum cuderent«

G AN D AVI autem tempU & ccenobia, & imagines fanblorum omrimm, per
tdemsere tempus sunt euersa,pt<tter templum D. Iohannis,omnes sacerdotesfunt eiecii
quodipfum,&inalijs opidis Gandauoproxitnissastum eft. IntereaCasimirus, reliclo
Gandauo, adfuosmtlitcs incampumptosictjcitur s vt Zftallonum aliquot centurias
reprhneret ,qui in FUndria, JhCenenum 9 pagum, nonfolutorumstipendtorum,vt
qutdam voluntjratextu^occuparutjnuriieruntcfo.Alij proptereajqttod Gandensis pltbs
ad seditiosas sacliones conuersa esset) Vallones omnem ipfts amiciuam renunciajse, pa-.
gumque inuastjfe^atq, ob id ^ftritalecontentos vulgo baptt&atossuisiefcnbunt - Varijso
vane alijjmnc motnminterprerantur.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

1578.

TEMPORA

2 Septem-
bris.

I

2

3 Septcm-
bris. i

6 Septem-
bris

4

£> Septcm-
bris

5

10 Septem
bris;

6

nSeptem-

bris.

7

12 Septem^
bris.

8

13 Septem-
bris.

9

24Septem

bris.

C XXIII.
loading ...